Respectarea principiului partajarii in natura.

Bun imobil ce poate fi impartit in doua unitati locative cu independenta functionala. Partajarea rezulta din aspectele tehnice retinute de catre experti. Motivul ca partile nu se inteleg si astfel nu ar fi posibila coabitarea nu poate conduce la incalcarea principiului partajarii in natura a bunurilor. Acest principiu are intaietate chiar daca unul dintre coproprietari a adus anumite imbunatatiri imobilului.

Prin decizia civila nr.203/2009, pronuntata în dosarul nr. 6526/110/2007 al Tribunalului Bacau a fost admis apelul declarat de apelanta-pârâta N.V.I..F. împotriva sentintei civile nr. 8727/14.12.2005 pronuntata de Judecatoria Bacau în dosarul nr. 8426/2003 în contradictoriu cu intimata-reclamanta A.D., având ca obiect partaj judiciar.

A fost schimbata în parte sentinta civila apelata cu privire la valoarea apartamentului, compunerea si valoarea loturilor, valoarea sultei. S-a constatat ca valoarea apartamentului este de 152680,20 lei în loc de 135966,10 lei. A fost înlaturat din dispozitivul sentintei civile apelate mentiunile privind atribuirea întregului apartament în lotul reclamantei si a fost atribuit în lotul acesteia încaperile 1, 2, 3, 6, 9, logic 10, boxa în valoare totala de 84195,93 lei din apartamentul situat în Bacau str. Aleea Parcului nr. 29, ap. 1 (identificata prin contur portocaliu în schita nr. 2 din varianta 3 a expertizei E. A. efectuata în apel). S-a constatat ca valoarea lotului nr. 1 este de 87161,41 lei.

A fost atribuit în lotul nr. 2 pârâtei si încaperile 4, 5, 7, 8 si 11, balcon 12, 13, boxa în valoare totala de 68484,52 lei din apartamentul situat în Bacau str. A.P. nr..., ap... (identificat prin contur verde în schita nr. 2 din varianta 3 a expertizei E.A. efectuata în apel). S-a constatat ca valoarea lotului nr. 2 este de 71.000,72 lei.

A fost obligata reclamanta sa plateasca pârâtei 8080,22 lei sulta. Au fost mentinute celelalte dispozitii ale sentintei civile apelate. Au fost compensate cheltuielile de judecata în apel. În motivarea deciziei, instanta de apel a aratat ca: Prin sentinta civila nr. 8727/14.12.2005 Judecatoria Bacau a admis în principiu si în fond cererea principala formulata de reclamanta A.D. împotriva pârâtei N.V., a admis în principiu si în fond, în parte cererea conexa formulata de N.V. si cererea reconventionala formulata de A.D.;

A constatat ca dupa defunctii H.C. si H.M. au ramas ca mostenitori N.I.V.F. si A.D. în calitate de descendenti de gradul I cu o cota de ? fiecare. A constatat compunerea masei succesorale si faptul ca reclamanta A.D. a adus la apartamentul din Bacau str. A.P. nr... ap..., urmatoarele îmbunatatiri: practicarea unei a doua iesiri din locuinta prin balcon, montat baterii noi la obiectele sanitare si bucatarie.

A respins capatul de cerere privind raportarea la masa succesorala a sumei de 1200 dolari SUA reprezentând chirie si capatul de cerere referitor la cheltuielile de întretinere formulate de reclamanta A.D.

A respins capatul de cerere referitor la îmbunatatiri formulat de pârâta N.V. A dispus iesirea din indiviziune prin atribuirea de loturi si a obligat reclamanta sa plateasca pârâtei suma de 677076925 lei (ROL) cu titlu de sulta. Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut urmatoarele:

Prin încheierea de admitere în principiu pronuntata la 30.06.2004 instanta a admis în principiu în totalitate cererea principala formulata de A.D. si în parte cererea conexa formulata de N.V. si cererea reconventionala formulata de A.D., a constatat deschisa succesiunea ramasa dupa defunctii H.C. si H.M., a constatat calitatea de succesori a partilor si cota fiecaruia, precum si masa succesorala.

S-a constatat ca reclamanta A.D. a adus îmbunatatiri la apartamentul situat în Bacau str. Aleea Parcului nr. 29, ap. 1, s-a respins capatul de cerere privind raportarea la masa succesorala a sumei de 1200 SUA reprezentând chirie si capatul de cerere referitor la cheltuielile de întretinere formulata de reclamanta A.D. S-a respins capatul de cerere referitor la îmbunatatiri formulat de pârâta-reclamanta N.V. S-a luat act de renuntarea reclamantei-pârâte A.D. la judecarea cu numitul N.V.E.. S-a luat act de renuntarea pârâtei reclamante N.V. la cererea de partajare a suprafetelor de 20 ha teren arabil si 0,50 teren padure situat în comuna Izvoru Berheciului.

În cauza s-au efectuat expertize specialitatea constructii, bunuri mobile si metale pretioase, bunurile ce compun masa de partaj fiind evaluata astfel: - apartamentul – fara valoarea îmbunatatirilor efectuate de reclamanta-pârâta la suma de 1.359.661.000 lei (ROL); - bunurile mobile – 32.720.000 lei (ROL); - bijuteriile – 22.096.850 lei. Nu s-a retinut valoarea de 500.000 lei reprezentând un lant cu ceas cu încuietoare (fila 121) deoarece nu s-a retinut acest bun în masa de partaj si de asemenea inelul din aur cu dragon a fost retinut la valoarea de 6.300.000 lei calculata la o greutate de 14 g întrucât desi reclamanta a declarat ca greutatea acesteia este de 10 g nu l-a prezentat expertului desi bunul se afla în posesia fiului sau, diferenta de valoare fiindu-i astfel imputabila.

În temeiul art. 728 Cod civil si art. 6735 C.p.c. s-a dispus iesirea partilor din starea de indiviziune cu privire la întreaga masa de partaj mai putin imobilul situat în Botosani, str. P. R. nr. ... a carei partajare s-a disjuns de restul cauzei întrucât nici una din parti nu doreste atribuirea în lotul sau a bunului respectiv, acesta urmând a se vinde prin buna învoiala de catre parti sau de catre executorul judecatoresc.

În ce priveste atribuirea loturilor instanta a facut aplicarea art. 6739 C.p.c. astfel bunul imobil a fost atribuit partii care a efectuat îmbunatatiri, partajarea bunurilor mobile s-a facut în mod aleatoriu; respectându-se si vointa partilor, în ce priveste bijuteriile s-a avut în vedere posesia si optiunea partilor.

Au fost compensate cheltuielile de judecata reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu expert tinându-se seama si ca unele cereri au fost admise partial iar la altele s-a renuntat la judecata.

Împotriva sentintei a declarat apel pârâta-reclamanta NV.I.F. pentru urmatoarele considerente: - gresit instanta de fond i-a respins cererea reconventionala privind îmbunatatirile aduse apartamentului si de asemenea în mod gresit i-a respins proba cu martori solicitata pentru dovedirea cererii reconventionale. - apartamentul a fost evaluat gresit deoarece pe piata libera valoarea acestuia este de peste 200000 lei (RON) iar din relatiile furnizate de agentiile de intermediere din zona rezulta ca valoarea de piata a apartamentului este cu mult peste 2 miliarde de lei - în cel mai rau caz apartamentul se putea atribui în natura ambelor parti deoarece are doua intrari si este comod partajabil în natura.

Prin cererea înregistrata la dosarul la 03.03.2006 apelanta a aratat ca: - sentinta civila nr. 8727/14.12.2005 nu a retinut urmatoarele bunuri: cont la Banca Populara Româna în valoare de 22734462 lei (ROL), despagubirile în valoare de 39000000 lei (ROL) din procesul înaintat soferului vinovat de producerea accidentului în urma caruia autoarea partilor a decedat, imobilul si terenul situat în municipiul Botosani; - s-a încalcat principiul continuitatii completului de judecata; - bunurile au fost împartite preferential, în avantajul reclamantei, fara a tine seama de necesitatile partilor, atribuind reclamantei si ceea ce aceasta a recunoscut ca nu exista; - martorii reclamantei au declarat mincinos deoarece nu cunosteau casa parintilor.

Tribunalul Bacau prin decizia civila nr. 471/15.12.2006 pronuntata în dosarul nr. 634/2006 a respins apelul ca nefondat.

Prin decizia civila nr. 931/07.11.2007 Curtea de Apel Bacau a admis recursul promovat de pârâta N.V.I.F., a casat decizia civila nr. 471/15.12.2006 si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului Bacau retinând ca instanta nu a dat dovada de rol activ pentru a lamuri optiunea partilor si a verifica în privinta lotizarii respectarea întocmai a dispozitiilor cuprinse si stabilite prin încheierea de admitere în principiu, ca se impune refacerea raportului de expertiza cu efectuarea unei propuneri de lotizare în natura a apartamentului, ca la solutionarea motivului de apel referitor la împartirea bijuteriilor instanta nu a avut în vedere ca lotizarea expertului nu face vorbire de vointa partilor iar reclamanta nu a solicitat sa-i fie atribuite în lot toate bijuteriile aflate în posesia sa.

Cauza a fost înregistrata în apel pe rolul Tribunalului Bacau sub nr. 6526/110/2007. În rejudecarea apelului s-a dispus efectuarea expertizei tehnice specialitatea constructii. Analizând actele si lucrarile dosarului s-a retinut urmatoarele: În sistemul procesual civil român respectarea principiului continuitatii presupune ca hotarârea sa fie pronuntata de judecatorii care au luat parte la dezbaterea în fond a pricinii.

În speta acest principiu a fost respectat, sentinta apelata fiind pronuntata de acelasi judecator care la data de 07.12.2005 a luat parte la dezbaterea în fond a pricinii. În ceea ce priveste imobilul din Botosani, în mod corect, în aplicarea prevederilor art. 67311 C.p.c. privind vânzarea la licitatie în cazul în care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea, instanta a dispus disjungerea prin încheierea din 07.12.2005 în conditiile în care, astfel cum s-a consemnat în încheiere, nici una dintre parti nu a solicitat atribuirea în lot a acestui imobil iar cauza se afla în stare de judecata cu privire la celelalte cereri formulate de parti.

Apelul declarat de pârâta priveste nelegalitatea si netemeinicia încheierii de admitere în principiu din 30.06.2004 cu privire la solutionarea cererii sale având ca obiect îmbunatatiri aduse imobilului bun succesoral si administrarea probei cu martori pe care a formulat-o în sustinerea acestei cereri, neretinerea la masa succesorala a sumei de 22732462 lei (ROL) aflata într-un cont al defunctei la Banca Populara Româna si a despagubirilor în suma de 39000000 lei (ROL) din procesul desfasurat ca urmare a decesului autoarei partilor într-un accident de circulatie.

Potrivit dispozitiilor art. 6738 C.p.c. în forma în vigoare la data pronuntarii încheierii de admitere în principiu anterior modificarii aduse prin O.U.G. nr. 65/09.09.2004, încheierea prevazuta de art. 6736 al. 1 C.p.c. poate fi atacata cu apel mai înainte de pronuntarea hotarârii, nemaiputând fi supusa apelului cu hotarârea asupra fondului în ceea ce priveste masa bunurilor supuse împartelii. Atâta vreme cât pârâta reclamanta nu a exercitat calea de atac împotriva încheierii din 30.06.2004 cu privire la compunerea masei succesorale si îmbunatatirile aduse imobilului bun succesoral nu mai poate valorifica aceste critici pe calea de atac a apelului îndreptata împotriva hotarârii pronuntata asupra fondului.

În aplicarea principiului înscris în art. 741 Cod civil la formarea si compunerea loturilor trebuie sa se dea fiecarui copartas pe cât se poate aceeasi cantitate de mobile si imobile. Apelanta a criticat sentinta apelata sub aspectul modului de împartire a bijuteriilor.

Expertiza de specialitate efectuata la judecata în prima instanta evidentiaza posesia exercitata de parti asupra acestor bunuri iar lotizarea dispusa de instanta are în vedere acest criteriu. Motivele de apel nu se concretizeaza sub aspectul optiunii pârâtei – reclamante privind lotizarea bijuteriilor, acesta neprecizând bunurile pe care le solicita în lotul sau.

Singurul aspect concret se refera la siragul de perle naturale, apelanta aratând ca au fost atribuite reclamantei desi acesta a sustinut ca nu au existat. În acest context singura care ar putea invoca vatamarea decurgând din atribuirea unui bun care nu exista este reclamanta or aceasta nu a înteles sa declare apel.

Bunurile supuse partajului se evalueaza la valoarea de circulatie din momentul partajului. Prin expertiza tehnica specialitatea constructii efectuata în apel s-a stabilit pentru apartamentul bun succesoral o valoare de circulatie de 152680,20 lei (RON) care nu a fost contestata de parti.

În consecinta urmeaza a retine aceasta valoare de circulatie în loc de 135966,10 lei cât s-a retinut prin sentinta apelata. În principiu împarteala se face în natura iar inegalitatea loturilor se compenseaza prin sulte. În privinta apartamentului din Bacau str. A.P nr... ambele parti au formulat cereri de atribuire, apelanta solicitând partajarea în natura în doua loturi iar intimata atribuirea în totalitate a acestui bun.

Din expertiza tehnica întocmita de expert Enica Aurel rezulta ca apartamentul în litigiu este partajabil în natura, putând rezulta doua locuinte evidentiate în schita nr. 2 a raportului de expertiza cu posibilitatea realizarii din punct de vedere tehnic a instalatiilor necesare ambelor locuinte.

În acelasi sens sunt si concluziile expertului parte H.C. pentru apelanta-pârâta. În ceea ce-l priveste pe expertul parte L.F. pentru intimata-reclamanta acesta precizeaza ca apartamentul nu este comod partajabil în natura însa din cuprinsul raportului rezulta ca aceasta concluzie se întemeiaza nu pe considerente de ordin tehnic ci pe dezacordul intimatei cu privire la împartirea în natura a apartamentului aceasta fiind o solutie oneroasa.

Având în vedere propunerea de lotizare în natura a apartamentului astfel cum rezulta din expertiza tehnica efectuata în apel de expert E.A. s-a retinut ca cererea apelantei privind împartirea acestui bun în doua unitati locative distincte este întemeiata.

În consecinta, vazând si prevederile art. 296 C.p.c., a fost admis apelul si a fost schimbata în parte sentinta apelata cu privire la valoarea apartamentului, compunerea si valoarea loturilor, valoarea sultelor. S-au mentinut celelalte dispozitii ale sentintei apelate. Cheltuielile de judecata efectuate de parti în apel au fost compensate în temeiul art. 276 C.p.c., având în vedere dubla calitate a acestora în procesul de partaj.

Împotriva deciziei a promovat recurs reclamantul care a criticat nelegalitatea hotarârii atacate, invocând în esenta, faptul ca solutia instantei de apel este rezultatul unei interpretari eronate a probelor administrate în cauza, a dispozitiilor legale aplicabile si a situatiei de fapt existente în cauza. Astfel, instanta de apel nu a avut în vedere concluziile expertizei tehnice efectuate de expertul E.A., potrivit careia apartamentul în litigiu nu poate fi partajat în natura. Totodata, instanta de apel nu a dat eficienta dispozitiilor art. 673 indice 6 Cod pr. civila în sensul de a solicita expertului sa precizeze daca bunul supus împarteli este comod partajabil în natura si în ce mod anume. Astfel, nu s-a precizat în concret componenta fiecarui spatiu locativ rezultat urmare a împartelii, suprafetele minimale necesare, modificarile constructive ce se impun pentru crearea celor 2 suprafete locative, dificultatile si costurile modificarilor.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele: Motivul de recurs privind interpretarea eronata a probelor administrate nu se încadreaza în motivele de nelegalitate prevazute de art.304 pct.1-9 Cod procedura civila, pct. 10, 11 ale art. 304 Cod pr. civila referitoare la aprecierea eronata a probelor administrate fiind abrogate prin O.U.G.nr.138/2000, considerent pentru care acesta urmeaza a fi înlaturat ca nefondat. În ce priveste motivele de recurs referitoare la încalcarea dispozitiilor art.673 indice 6 si indice 10 Cod pr. civila, instanta apreciaza, ca acestea sunt, de asemeni, nefondate. Din lucrarile dosarului, rezulta ca instanta de apel, în virtutea rolului activ prin dispozitiile art.129 al.5 Cod pr. civila, a dispus efectuarea de expertize tehnice (expert E.A., respectiv H.C.), a suplimentului la expertizele efectuate, urmare a obiectiunilor partilor, probe de natura sa clarifice posibilitatea partajarii în natura a apartamentului în litigiu, a spatiilor locative ce se pot creea urmare a lotizarii, modificarile constructive ce se impun, posibilitatea realizarii tehnice a instalatiilor necesare ambelor fonduri locative. În contextul anterior aratat, nu pot fi retinute motivele de recurs conform carora, instanta de apel nu a dat eficienta dispozitiilor art.673 indice 6, si indice 10 C.pr. civila, cu atât mai mult cu cât, expertizele efectuate în cauza, si, suplimentul la expertiza, au fost încuviintate de instanta de apel în considerarea art.6736 Cod pr. civila, iar la atribuirea loturilor a avut în vedere dispozitiile art 67310 al.1 coroborat cu art.6739 Cod pr. civila. Mai mult, din hotarârea atacata, în speta, rezulta ca, instanta de apel, a procedat la o corecta aplicare a dispozitiilor art.741 Cod civil potrivit carora „la formarea si compunerea loturilor, trebuie sa se dea în fiecare parte, pe cât se poate, aceeasi cantitate de mobile, de imobile, de drepturi sau de creante de aceeasi natura sau valoare”, evitându-se pe cât posibil îmbucatatirea peste masura a eritajelor.

Ori, în cauza, se retine ca, partile au o cota-egala la masa succesorala, sunt îndrituite în mod egal la atribuirea în natura a eritajului, iar potrivit expertizelor din imobilul supus împartelii pot fi create doua unitati locative separate, cu independenta functionala. Împrejurarea invocata de recurenta conform careia apartamentului nu este comod partajabil în natura si crearea a doua unitati locative distincte ar presupune lucrari suplimentare de constructie si amenajari imposibil de realizat (conform expertului parte F. L.) nu este de natura sa excluda un erede de la dreptul sau de atribuire în natura a cotei-parti ce i se cuvine din succesiune; pe de alta parte, sustinerile recurentei privind imposibilitatea realizarii unor lucrari de amenajare suplimentare sunt infirmate de însesi concluziile expertizelor efectuate în cauza, conform carora realizarea a doua spatii locative separate necesita lucrari minime, ce nu comporta costuri substantiale. Este de retinut, totodata, din probele administrate ca, însasi recurenta, a avut amenajat ca spatiu distinct, în apartamentul în litigiu, compus din 4 camere, dependinte, boxa si 2 balcoane, un magazin ce a functionat în perioada 1992-2002, împrejurare de natura sa confirme concluziile expertilor H. si E., potrivit carora imobilul poate fi partajat comod în natura. Având în vedere cele anterior mentionate, apreciind ca, instanta de apel a facut o corecta aplicare a dispozitiilor art.6736, art.67310 Cod pr. civila (invocate de recurenta) si a art.741 Cod civil, în temeiul art.312 1Cod procedura civila urmeaza a se respinge ca nefondat recursul.