Probatoriu apreciat de instanta cu privire la efectuarea unor imbunatatiri.

Text extras din: Sentinta civila nr. 51/2010 - (Buhusi).

JUDECATORIA BUHUSI Dosar nr. 286/199/2008 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect iesire din indiviziune reclamantul Zbâncu Dumitru în contradictoriu cu pârâta Zbâncu Nicoleta. Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în sedinta publica din 19.01.2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi.

INSTANTA Deliberând, Prin cererea înregistrata la data de 17.03.2008 pe rolul Judecatoriei Buhusi sub nr. 286/199/2008 reclamantul Zbâncu Dumitru a chemat-o în judecata pe pârâta Zbâncu Nicoleta pentru ca prin hotarârea pe care o va pronunta instanta sa dispuna iesirea din indiviziune privind suprafata de 1412 m.p teren si un imobil casa, situate în intravilanul orasului Buhusi, conform certificatelor de mostenitor nr. 12/1999 si 110/2007. Cererea a fost timbrata initial cu 19 lei taxa judiciara de timbru si 1,5 lei timbru judiciar.

In motivarea actiunii reclamantul arata ca Zbâncu Gheorghe a decedat la data de 15.02.1997 iar Zbâncu Maria a decedat la data de 19.04.2001, ambii având ultimul domiciliu în Buhusi, jud. Bacau Mostenitori cu vocatie succesorala dupa cei doi defuncti au ramas reclamantul în calitate de fiu si, pârâta, în calitate de nepoata de fiu predecedat, ambii acceptând succesiunea cu cota de ?. Masa succesorala se compune din suprafata de 1412 m.p., teren dispus astfel:suprafata de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, si suprafata de 468 m.p. teren curti constructii, sola 45, parcela 111, precum si un imobil casa situat pe suprafata de 468 m.p.

Reclamantul solicita atribuirea în lotul sau a imobilului casa si terenului aferent acesteia, deoarece de la decesul celor doi defuncti imobilul a fost în posesia sa, a facut îmbunatatiri si a achitat taxele si impozitele. În dovedirea actiunii, reclamantul a solicitat proba cu acte, interogatoriul, martori, expertize judiciare si a depus înscrisuri respectiv: certificat de atestare fiscala nr. 6266/17.03.2008, certificat de casatorie si certificat de nastere Zbâncu Dumitru, certificate de deces: Zbâncu Gheorghe, Zbâncu Maria, certificate de nastere: Vatavului Maria, Zbâncu Gheorghe, certificat de casatorie Zbâncu Gheorghe, certificat de mostenitor nr. 10 din 28.09.2007 autentificat de BNP "Mihaela Nastasa", certificat de mostenitor nr. 21 din 15.02.1999 autentificat de BNP "Gheorghe Ababei", anexa 24 dupa: Zbâncu N.Gheorghe, Zbâncu I.Maria. Pârâta, Zbâncu Nicoleta, legal citata s-a prezentat în fata instantei, depunând la termenul din 27.05.2008 întâmpinare si cerere reconventionala.

În motivarea de fapt a întâmpinarii pârâta a aratat ca, în principiu, este de acord cu iesirea din indiviziune dar nu este de acord cu atribuirea în lotul reclamantului a imobilului casa si teren Prin cererea reconventionala, timbrata cu 38 lei taxa judiciara de timbru si 0,6 lei timbru judiciar, pârâta a solicitat partajarea în natura a imobilului casa si teren, în sensul atribuirii a unei jumatati din casa, beci, chiler si bucatarie, precum si din teren, întrucât imobilul casa are doua intrari, terenul putând fi comod partajabil în natura prin formarea de doua loturi.

Precizeaza pârâta ca nu este adevarat ca reclamantul ar fi facut îmbunatatiri la constructii, cu exceptia montarii a doua sobe de teracota si a varuirii casei pe exterior, si ca, tatal sau, Zbâncu Neculai, predecedat în anul 1994, a fost cel care a contribuit la montarea dusumelelor în camere si îmbunatatirilor la acoperis.

În dovedirea celor sustinute pârâta a solicitat proba cu interogatoriul reclamantului, martori, înscrisuri, prezumtii si expertize, si a depus înscrisuri: anexa 24 dupa Zbâncu N Gheorghe, Zbâncu I.Maria, întâmpinare si cerere reconventionala, un nr de 2 chitante de 19lei, copie carte de identitate Zbâncu Nicoleta, certificat de deces Zbâncu Neculai, certificat de mostenitor nr. 10 din 28.09.2007 autentificat de BNP "Mihaela Nastasa", certificat de mostenitor nr. 21 din 15.02.1999 autentificat de BNP "Gheorghe Ababei", sentinta civila nr. 5383/21.07.1982 pronuntata de Judecatoria Bacau, încheiere de îndreptare eroare materiala din 9.09.1982 pronuntata de Judecatoria Bacau în dosarul nr. 6802/1982.

La data de 21.07.2008 a fost înregistrata la dosarul cauzei întâmpinarea la cererea reconventionala, formulata de reclamant care a precizat ca locuieste în imobilul casa supus partajului de când s-a nascut, iar împreuna cu sotia sa de 40 de ani, ultima dorinta a defunctilor parinti fiind ca imobilul casa sa ramâna în proprietatea lor, motiv pentru care, reclamantul împreuna cu sotia sa a efectuat îmbunatatiri si lucrari aferente întretinerii imobilului casa, achitând impozitele.

Precizeaza reclamantul ca în decursul timpului a construit doua sobe de teracota, a pus dusumele în trei camere, a bransat instalatia de gaz, a construit o bucatarie de vara alipita casei, edificata din caramida si acoperita cu carton, si solicita scoaterea de la masa de partaj a acestot îmbunatatiri. La termenul din 16.09.2008, pârâta a depus raspuns la întâmpinare, prin care a recunoscut ca reclamantul a construit cele doua sobe de teracota, a bransat instalatia de gaz, a construit o bucatarie de vara, însa dusumele au fost montate de tatal sau si nu de reclamant.

Mai precizeaza, pârâta ca, chiar daca reclamantul a construit bucataria de vara, terenul de sub aceasta constructie este supus partajului. A depus, în fotocopie sentinta civila nrt. 755/31.10.2005 a Judecatoriei Buhusi, Reclamantul a solicitat proba cu martorii Mihai Elvira si Timofte Natalia, interogatoriul pârâtei si expertize - topocadastru si în constructii.

Pârâta a solicitat proba cu martorii Culicianu Valeriu si Barcan Gheorghe, interogatoriul reclamantului si expertize - topocadastru si în constructii-. La data de 16.10.2008 pârâta a depus la dosarul cauzei, completare la cererea reconventionala prin care a reiterat motivele expuse anterior, precizând ca locuinta supusa partajarii este compusa din 3 camere, 2 chilere în spate, beci în care se coboara din hol. In plus, în curte se afla si o bucatarie de vara lipita de casa, si ca tatal sau i-a îngrijit pe defunctii Zbâncu Gheorghe si Zbâncu Maria, cumparându-le alimente, îmbracaminte si medicamente necesare traiului, batrânii fiind înmormântati cu banii economisiti de ei din pensiile pe care le aveau.

Îmbunatatirile efectuate de tatal sau, Zbâncu Neculai constau în montarea dusumelelor si montarea unei centuri metalice care a fost acoperita cu tencuiala de jur-împrejurul casei, lucrare ce a fost necesara pentru prevenirea demolarii iminente a casei. In ceea ce priveste lotizarea prin atribuire efectiva catre parti precizeaza pârâta ca, locuinta este comod partajabila în natura, având 2 intrari separate, curtea aferenta si gradina de 1412 m.p. sunt comod partajabile în natura cu respectarea principiului diviziunii exploatatiilor. Astfel pârâta solicita atribuirea a camerei dinspre strada Bodesti si a 1/2 din curtea casei si ? din teren - gradina, conform certificatelor de mostenitor. nr. 21/1999 din 15.02.1999 si nr. 110/28 septembrie 2007.

Pârâta solicita ca reclamantul sa: a) ridice soba de teracota si instalatiile de gaz efectuate în camera dinspre str. Bodesti deoarece nu fac corp comun cu casa; b) sa-i plateasca contravaloarea a ? din cea de-a treia camera si a terenului de sub aceasta. Sustine pârâta ca nu detine teren sau locuinta în proprietate, si desi locuieste în Bacau în locuinta proprietatea mamei sale, nu exclude posibilitatea de a se muta în orasul Buhusi, iar reclamantul, pe de alta parte detine în proprietate o alta casa compusa din 3 camere si dependinte, cu curte aferenta si gradina, învecinata în hotar cu proprietatea supusa partajarii, proprietate care a apartinut lui Grigoroiu Anica(matusa sa) situata în or.Buhusi, str.Bodesti, nr. 155, compusa din teren în suprafata de 1560 m.p. si o casa în suprafata de 97, 5 m.p. o detine în baza sentintei civile nr. 755/31.10.2005 pronuntata de Judecatoria Buhusi. Reclamantul a depus si el la dosar completare la actiunea principala, timbrata cu 80 lei taxa judiciara de timbru, precizând ca:imobilul casa, supus partajului, a fost de el consolidat dupa cutremurul din 1977, deoarece nu avea stâlpi de sustinere si centura de siguranta. Imobilul casa este compus din trei camere, un chiler, un beci si o sala, construite în 1937 (2 camere, sala si beciul sunt din caramida tip chirpici, iar 1 camera si chilerul din chirpici din pamânt).

Casa, sustine reclamantul a fost consolidata cu -3 stâlpi metalici (necesari pentru sustinerea casei) -o centura de siguranta, a construit un gard la strada si împrejurimi si a tras apa curenta în curte, a tencuit casa de jur -împrejur.

Precizeaza reclamantul ca defunctul Zbâncu Nicolae nu a facut nicio îmbunatatire la imobilul casa si ca din anul 1967 locuieste la Bacau, în timp ce el, împreuna cu sotia au locuit alaturi de parinti, ajutându-i si întretinându-i (deoarece aveau pensii foarte mici) achitând taxele si impozitele aferente.

Mai mult decât atât, mentioneaza reclamantul, i-a înmormântat pe defunctii sai parinti, achitând cele necesare, praznice de 40 zile, 6 luni, 1 an, 7 ani. În cauza au fost audiati Mihai Elvira si Timofte Natalia, propusi de reclamant, si Culicianu Valeriu si Barcan Gheorghe, propusi de pârâta si s-a procedat la administrarea interogatoriului reclamantului si pârâtei.

La termenul din 04.11.2008, pârâta a precizat oral si în scris ca cererea completatoare la cererea reconventionala, are caracterul unei întâmpinari, pe care instanta urmeaza a o avea în vedere la stabilirea si atribuirea loturilor.

La data de 18.11.2008 instanta a pronuntat o încheiere de amitere în principiu. Instanta a dispus efectuarea unor expertize specialitatea topocadastru si în constructii, fiind desemnat domnul Butnaru Mihai pentru cea topocadastru si doamna Melelescu Irina pentru cea în constructii. În cauza au fost efectuate cele doua rapoarte de expertiza pârâta nefiind de acord cu concluziile raportului de expertiza în constructii, existând obiectiuni la raportul de expertiza.

Pentru aceasta s-a efectuat si un supliment la raportul de expertiza constructii privitor la evaluarea imobilelor.(filele 143-144). O data cu obiectiunile la raportul de expertiza constructii au fost depuse si o serie de înscrisuri de catre pârâta: documentatia cadastrala privind amplasarea si delimitarea imobilului, obiectiuni la raportul de expertiza Metelescu Irina, Anexa 1 reprezentând estimarea constructiilor prin metoda costurilor, Anexa 2 reprezentând estimarea constructiilor prin metoda comparatiei, schita, buletin documentar "Expertiza Tehnica" nr. 86 iulie 2004 cu actualizarea valorii cladirilor si constructiilor speciale.

De asemene, au existat si obiectiuni privitoare la raportul de expertiza topo cadastru tot din partea pârâtei ca a solicitat si o alta modalitate de lotizare coroborata cu expertiza în constructii si cu modalitatea de lotizare din acea expertiza.

La ultimul termen de judecata, pârâta prezenta personal precum si mandatarul acesteia au solicitat cuvântul pe fond, renuntând la obiectiuni.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: La data de 15.02.1997 a decedat ZBÂNCU GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în Buhusi, judetul Bacau, asa cum rezulta din certificatul de deces si certificatul de mostenitor nr. 21/15.02.1999 eliberat de B.N.P. "Gheorghe Ababei" Masa succesorala dupa defunct se compune din urmatoarele bunuri imobile:

a) - suprafata de 11.412 m.p. teren arabil si curti constructii, intravilan si extravilan Buhusi, potrivit titlului de proprietate nr. 28671/1993 compusa din mai multe sole si parcele dupa cum urmeaza: - suprafata de 1412 m.p. teren arabil si curti constructii, situata în intravilanul orasului Buhusi, dispus astfel: - suprafata de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga; S- Grigoras Anica; E- strada Bodesti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostica Maria; - suprafata de 468 m.p. teren curti constructii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: N- Baciu Olga; S- Zbâncu Gheorghe; E- strada Bodesti; V- Zbâncu Gheorghe. - suprafata de 10.000 m.p. teren arabil, extravilanul orasului Buhusi, sola 28, parcela 537/70, cu vecinii: N-DC 540; S- DE 536; E- Bejan Georgeta; V- Diaconu Maria.

b) - cota indiviza de 1/2 dintr-o casa din caramida situata în Buhusi, strada Bodesti, nr. 116, compusa din 3 camere acoperita cu tabla, bucatarie cu o încapere acoperita cu tabla, edificata de catre defunct cu sotia sa în timpul casatoriei, potrivit sentintei civile nr. 5383/1982, pronuntata de catre Judecatoria Bacau, situata pe terenul în suprafata de 468 m.p. (sola 45, parcela 111). Cealalta cota indiviza de 1/2 din casa si anexa reprezinta cota de bun comun a sotiei supravietuitoare ZBÂNCU MARIA, în baza articolului 30 din Codul familiei.

Mostenitori cu vocatie succesorala dupa defunctul ZBÂNCU GHEORGHE au ramas ZBÂNCU MARIA în calitate de sotie supravietuitoare, cu cota de 2/8 din masa succesorala, reclamantul ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu, descendent de gr.I., cu o cota de 3/8 din masa succesorala, si pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoata de fiu predecedat, descendenta de gr.II (mostenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu, Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cota de 3/8 din masa succesorala. 2. La data de 19.04.2001 a decedat ZBÂNCU MARIA, cu ultimul domiciliu în Buhusi, judetul Bacau, conform certificatului de deces si a certificatului de mostenitor nr. 110/28.09.2007 eliberat de B.N.P. "Mihaela Nastasa".

Masa succesorala dupa defuncta se compune din urmatoarele bunuri imobile:

a) - cota indiviza de ? din suprafata de 1412m.p teren situat în intravilanul orasului Buhusi, judetul Bacau, dispus în doua trupuri de teren astfel: - suprafata de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga; S- Grigoras Anica; E- strada Bodesti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostica Maria; - suprafata de 468 m.p. teren curti constructii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: N- Baciu Olga; S- Zbâncu Gheorghe; E- strada Bodesti; V- Zbâncu Gheorghe. Restul de cotei de ? din terenul mentionat mai sus este cota indiviza a mostenitorilor ZBÂNCU DUMITRU si ZBÂNCU NICOLETA conform certificatului de mostenitor nr. 21/1999 din 15.02.1999 eliberat de Biroul Notarului Public "Ababei Gheorghe". Suprafata de 10.000m.p. teren arabil, extravilanul orasului Buhusi, sola 28, parcela 537/70, cu vecinii: N-DC 540; S- DE 536; E- Bejan Georgeta; V- Diaconu Maria, a fost înstrainata prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 522/16.03.1999 de Biroul Notarului Public "Ababei Gheorghe".

b) - cota indiviza de 5/8 dintr-o casa din caramida situata în Buhusi, strada Bodesti, nr. 116, compusa din 3 camere acoperita cu tabla, bucatarie cu o încapere acoperita cu tabla, edificata de catre defuncta cu sotul sau în timpul casatoriei, potrivit sentintei civile nr. 5383/1982, pronuntata de catre Judecatoria Bacau, situata pe terenul în suprafata de 468 m.p. (sola 45, parcela 111). Restul de cotei indivize de 3/8 din constructiile mentionate mai sus este cota indiviza a mostenitorilor ZBÂNCU DUMITRU si ZBÂNCU NICOLETA conform certificatului de mostenitor nr. 21/1999 din 15.02.1999 eliberat de Biroul Notarului Public Ababei Gheorghe. Mostenitori cu vocatie succesorala dupa defuncta ZBÂNCU MARIA au ramas reclamantul ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu, descendent de gr.I., cu o cota de 1/2 din masa succesorala, si pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoata de fiu predecedat, descendenta de gr.II (mostenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu, Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cota de 1/2 din masa succesorala. Masa succesorala dupa cei doi defuncti este de compusa din: - suprafata de 1412m.p teren situat în intravilanul orasului Buhusi, judetul Bacau, dispus în doua trupuri de teren astfel: - suprafata de 944 m.p teren intravilan arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga, S- Grigoras Anica; E- strada Bodesti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostica Maria; - suprafata de 468 m.p teren intravilan curti constructii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: la nord Baciu Olga, la est Str. Bodesti, la sud Zbâncu Gh, la vest Zbâncu Gh. - una casa de locuit, din caramida situata în Buhusi, str. Bodesti, nr. 116, compusa din trei camere, acoperita cu tabla, precum si bucatarie cu o încapere, acoperita cu tabla.

Mostenitori cu vocatie succesorala dupa cei doi defuncti au ramas ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu, descendent de gr.I., cu o cota de 1/2 din masa succesorala, si pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoata de fiu predecedat, descendenta de gr.II (mostenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu,Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cota de 1/2 din masa succesorala. Coroborând cererile partilor cu depozitiile martorilor audiati si raspunsurile la interogatoriu instanta retine ca reclamantul a efectuat urmatoarele îmbunatatiri la imobilul casa: a construit 2 sobe de teracota, a bransat instalatia de gaz si a reconstruit partea din fata a gardului prin înlocuirea cu sipci noi din scândura.

Cu privire la bucataria de vara construita de reclamant împreuna cu sotia sa, instanta va retine ca nu face parte din masa de partaj, având în vedere probatoriul administrat, pârâta recunoscând la interogatoriu acest lucru.

Situatia de fapt a fost retinuta de instanta asa cum a rezultat din actele de stare civila si din celelalte probe depuse la dosar. Pentru identificarea si evaluarea imobilelor, precum si pentru stabilirea variantelor de lotizare, instanta a dispus efectuarea unei expertize specialitatea constructii si a uneia topocadastru.

Instanta retine ca potrivit art. 728 C.civ. nimeni nu poate fi obligat sa ramâna în indiviziune, oricare dintre coproprietari putând cere sistarea starii de indiviziune, solicitând partajul oricând, acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv. Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capat starii de coproprietate, în sensul ca bunul stabilit în comun pe cote parti este împartit materialmente între copartasi, fiecare dintre acestia devenind proprietar exclusiv asupra unei parti determinate sau asupra bunului ce formeaza obiectul coproprietatii.

Prin urmare, pe calea acestui partaj judiciar, instanta este tinuta de a hotarî modalitatile concrete de partajare, adica de a stabili fie atribuirea bunului în proprietatea exclusiva a unuia dintre coproprietari, fie de a forma loturi si de a le atribui în natura fiecarui coproprietar, fie, în ultima analiza, de a dispune vânzarea bunului si de a împarti echivalentul banesc între copartasi. Principala modalitate de realizare a partajului este partajul în natura prin formarea de loturi si atribuirea acestora coproprietarilor.

Aceasta modalitate se impune pentru a da eficacitate dreptului de coproprietate al persoanei asupra unui bun imobil, drept care îi permite sa se bucure de folosirea efectiva a bunului. Având în vedere prevederile art. 741 Cod civil potrivit caruia la alcatuirea loturilor fiecare dintre acestea trebuie sa cuprinda, pe cât posibil, aceeasi cantitate de bunuri imobile, de drepturi si de creante, precum si prevederile art. 736 al. 1 Cod civil potrivit carora fiecare copartas poate avea în natura partea sa de mobile sau imobile ce compun masa partajabila, instanta va proceda la alcatuirea loturilor astfel încât aceste prevederi sa fie respectate având în vedere si precizarile depuse de parti.

De altfel, conform art. 6739 Cod procedura civila instanta va tine seama de optiunea, posesia partilor si de eventualele îmbunatatiri efectuate de acestea pentru stabilirea loturilor. Exista mai multe motive pentru care instanta considera justa prima varianta lotizare din expertiza Metelescu Irina. Conform art. 6739 Cod procedura civila împartirea masei succesorale de face tinând seama, printre altele, de domiciliul partilor, de ocupatia acestora precum si de îmbunatatirile efectuate.

Or, în aceasta varianta de lotizare din expertiza se tine seama de dispozitiile legale mentionate mai sus. Din întreg probatoriul administrat în cauza rezulta ca reclamatul domiciliaza în casa supusa împartelii. Mai mult acesta a efectuat si îmbunatatiri la imobilul respectiv. De asemenea, reclamantul a efectuat si alte constructii pe acel teren. Un alt motiv pentru care se impune alegerea variantei 1 din expertiza constructii este si acela ca respectiva constructie nu este comod partajabila în natura asa dupa cum rezulta si din concluziile expertizei în constructii (pag.112).

De asemenea trebuie avut în vedere si articolul 67310 Cod procedura civila în care se arata ca în situatia în care un bun nu este comod partajabil în natura sau i s-ar afecta valoarea acestuia, bunul se atribuie unuia dintre copartasi avându-se în vedere si criteriile de la art. 6739 Cod procedura civila.

Asa fiind, va dispune împartirea constructiilor din masa succesorala conform expertizei constructii, varianta I. Cât priveste expertiza topo cadastru, instanta va dispune partajarea conform lotizarii propuse de expert. Conform art. 6735 si 6739Cod procedura civila împartirea masei succesorale de face în natura cu evitarea pe cât posibil a sultelor. Ori varianta de lotizare propusa de expertul topocadastru îndeplineste aceasta cerinta.

Astfel, în aceasta varianta nu se plateste nici un fel de sulta de catre copartasi. Daca s-ar fi optat pentru ce a solicitat pârâta în concluziile scrise, s-ar fi ajuns la situatia în care reclamantul ar fi trebuit sa plateasca o sulta destul de consistenta, desi terenul s-a dovedit a fi partajabil în natura.

Pentru considerentele ce preced în temeiul 728 al. 1 Cod civil, vazând si dispozitiile art. 6735 si 6739Cod procedura civila, va admite în fond actiunea de partaj succesoral si iesire din indiviziune. Va dispune iesirea partilor din starea de indiviziune. Potrivit art. 742 Cod civil inegalitatile dintre loturi în natura se compenseaza prin bani, astfel ca instanta va compensa prin sulte inegalitatile dintre loturi urmând sa indice partile care vor fi obligate sa le plateasca precum si partile care vor fi îndreptatite sa le primeasca. În temeiul art. 274 Cod procedura civila va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTARASTE

Admite în parte, asa cum a fost completata, actiunea civila având ca obiect iesire din indiviziune formulata de reclamantul Zbâncu Dumitru domiciliat în Buhusi str. Bodesti nr 11 6 jud Bacau în contradictoriu cu pârâta Zbâncu Nicoleta domiciliata în Bacau str.Luminei nr. 3, sc. D, ap. 5 jud Bacau prin procurator Zbâncu Georgeta cu acelasi domiciliu.

1. Constata ca la data de 15.02.1997 a decedat ZBÂNCU GHEORGHE, cu ultimul domiciliu în Buhusi, judetul Bacau. Constata ca masa succesorala dupa defunct se compune din urmatoarele bunuri imobile: - suprafata de 11.412 m.p. teren arabil si curti constructii, intravilan si extravilan Buhusi, potrivit titlului de proprietate nr. 28671/1993 compusa din mai multe sole si parcele dupa cum urmeaza:

 - suprafata de 1412 m.p. teren arabil si curti constructii, situata în intravilanul orasului Buhusi, dispus astfel: - suprafata de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga; S- Grigoras Anica; E- strada Bodesti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostica Maria;

 - suprafata de 468 m.p. teren curti constructii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: N- Baciu Olga; S- Zbâncu Gheorghe; E- strada Bodesti; V- Zbâncu Gheorghe.

- suprafata de 10.000 m.p. teren arabil, extravilanul orasului Buhusi, sola 28, parcela 537/70, cu vecinii: N-DC 540; S- DE 536; E- Bejan Georgeta; V- Diaconu Maria.

- cota indiviza de 1/2 dintr-o casa din caramida situata în Buhusi, strada Bodesti, nr. 116, compusa din 3 camere acoperita cu tabla, bucatarie cu o încapere acoperita cu tabla, edificata de catre defunct cu sotia sa în timpul casatoriei, potrivit sentintei civile nr. 5383/1982, pronuntata de catre Judecatoria Bacau, situata pe terenul în suprafata de 468 m.p. (sola 45, parcela 111).

Cealalta cota indiviza de 1/2 din casa si anexa reprezinta cota de bun comun a sotiei supravietuitoare ZBÂNCU MARIA, în baza articolului 30 din Codul familiei.

Constata ca mostenitori cu vocatie succesorala dupa defunctul ZBÂNCU GHEORGHE au ramas ZBÂNCU MARIA în calitate de sotie supravietuitoare, cu cota de 2/8 din masa succesorala, reclamantul ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu, descendent de gr.I., cu o cota de 3/8 din masa succesorala, si pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoata de fiu predecedat, descendenta de gr.II (mostenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu,Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cota de 3/8 din masa succesorala.

2. Constata ca la data de 19.04.2001 a decedat ZBÂNCU MARIA, cu ultimul domiciliu în Buhusi, judetul Bacau. Constata ca masa succesorala dupa defuncta se compune din urmatoarele bunuri imobile: - cota indiviza de ? din suprafata de 1412m.p teren situat în intravilanul orasului Buhusi, judetul Bacau, dispus în doua trupuri de teren astfel:

- suprafata de 944 m.p. teren arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga; S- Grigoras Anica; E- strada Bodesti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostica Maria;

- suprafata de 468 m.p. teren curti constructii, sola 45, parcela 111, cu vecinii: N- Baciu Olga; S- Zbâncu Gheorghe; E- strada Bodesti; V- Zbâncu Gheorghe.

Restul de cotei de ? din terenul mentionat mai sus este cota indiviza a mostenitorilor ZBÂNCU DUMITRU si ZBÂNCU NICOLETA conform certificatului de mostenitor nr. 21/1999 din 15.02.1999 eliberat de Biroul Notarului Public "Ababei Gheorghe".

- cota indiviza de 5/8 dintr-o casa din caramida situata în Buhusi, strada Bodesti, nr. 116, compusa din 3 camere acoperita cu tabla, bucatarie cu o încapere acoperita cu tabla, edificata de catre defuncta cu sotul sau în timpul casatoriei, potrivit sentintei civile nr. 5383/1982, pronuntata de catre Judecatoria Bacau, situata pe terenul în suprafata de 468 m.p. (sola 45, parcela 111).

Restul de cotei indivize de 3/8 din constructiile mentionate mai sus este cota indiviza a mostenitorilor ZBÂNCU DUMITRU si ZBÂNCU NICOLETA conform certificatului de mostenitor nr. 21/1999 din 15.02.1999 eliberat de Biroul Notarului Public Ababei Gheorghe.

Constata ca mostenitori cu vocatie succesorala dupa defunctul ZBÂNCU MARIA au ramas reclamantul ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu, descendent de gr.I., cu o cota de 1/2 din masa succesorala, si pârâta Zbâncu Nicoleta în calitate de nepoata de fiu predecedat, descendenta de gr.II (mostenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu,Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cota de 1/2 din masa succesorala.

Constata ca masa succesorala dupa cei doi defuncti este de compusa din:

a) suprafata de 1412m.p (gasit la masuratori 1380 mp) teren situat în intravilanul orasului Buhusi, judetul Bacau, dispus în doua trupuri de teren astfel: - suprafata de 944 m.p teren intravilan arabil, sola 45, parcela 110, cu vecinii: N-Baciu Olga, S- Grigoras Anica; E- strada Bodesti (Zbâncu Gheorghe); V- Apostica Maria în valoare de 35758,72 lei. - suprafata de 468 m.p teren intravilan curti constructii, sola 45, parcela111, cu vecinii: la nord Baciu Olga, la est Str. Bodesti, la sud Zbâncu Gh, la vest Zbâncu Gh. în valoare de 17727,84 lei.

b) una casa de locuit, din caramida situata în Buhusi, str. Bodesti, nr. 116, compusa din trei camere, acoperita cu tabla, precum si bucatarie cu o încapere, acoperita cu tabla si gard, în valoare de 28352,8 lei.

Constata ca mostenitori cu vocatie succesorala dupa cei doi defuncti au ramas ZBÂNCU DUMITRU, în calitate de fiu, descendent de gr.I., cu o cota de 1/2 din masa succesorala, si pârâta ZBÂNCU NICOLETA în calitate de nepoata de fiu predecedat, descendenta de gr.II (mostenitoarea prin reprezentare a defunctului fiu,Zbâncu Neculai predecedat la data de 01.01.1994) cu o cota de 1/2 din masa succesorala.

Constata ca reclamantul a efectuat urmatoarele îmbunatatiri la imobilul casa: a construit 2 sobe de teracota, a bransat instalatia de gaz si a reconstruit partea din fata a gardului prin înlocuirea cu sipci noi din scândura în valoare de 2264 lei.

Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune.

Atribuie lotul nr. 1 din expertiza specialitatea topo cadastru Butnaru Mihai, care face parte integranta din prezenta hotarâre reclamantului Zbâncu Dumitru, compus din urmatoarele imobile: - 468 mp teren curti constructii situat in Buhusi, str Bodesti, nr. 116,T45 P 111 in valoare de 17727,84 lei. - 238 mp teren arabil in Buhusi, str Bodesti, nr. 116,T45 P 110 in valoare de 9015,44 lei. Atribuie si lotul I varianta 1 din expertiza Metelescu Irina care face parte integranta din prezenta hotarâre reclamantului Zbâncu Dumitru, compus din urmatoarele imobile: - una casa de locuit, din caramida situata în Buhusi, str. Bodesti, nr. 116, T45 P 111, compusa din trei camere, acoperita cu tabla, precum si bucatarie cu o încapere, acoperita cu tabla si gard, în valoare de 28352,8 lei Valoarea totala a lotului reclamantului este de 55096,08 lei.

Atribuie lotul nr. 2 din expertiza specialitatea topo cadastru Butnaru Mihai, care face parte integranta din prezenta hotarâre pârâtei Zbâncu Nicoleta, compus din urmatorul imobil: - 706 mp teren arabil in Buhusi, str Bodesti, nr. 116,T45 P 110 in valoare de 26137,2 lei.

Pentru egalizarea loturilor va obliga reclamantul Zbâncu Dumitru sa plateasca pârâtei Zbâncu Nicoleta sulta în valoare de 13044,4 lei. Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica azi, 25.01.2010. Presedinte,