Poate fi moştenit un cont de Facebook?

Ce se întâmplă cu contul de Facebook al unei persoane decedate? Această întrebare a ridicat serioase probleme de ordin juridic într-un proces desfăşurat recent în Germania, având ca pârâtă pe nimeni alta decât compania Facebook. Reclamanta în proces a fost o femeie, care în calitate de moştenitoare legală a fiicei sale decedate, a dorit să obţină accesul la contul personal al defunctei.

Toată speţa a început după ce fiica reclamantei, în vârstă de 15 ani, a decedat în condiţii suspecte într-o staţie de metrou. Tocmai din această cauză, mama acesteia spera ca prin intermediul contului personal de Facebook să descopere posibilele motive ale morţii, dar mai ales, dacă există indicii care să conducă la ipoteza reţinerii variantei sinuciderii fiicei sale.

Conform unei hotărâri, din 17 decembrie 2015, a Judecătoriei Berlin[1], părinţii au dobândit dreptul de a accesa contul de Facebook al copilului decedat. Cu privire la considerentele hotărârii, instanţa a reţinut faptul următor: contractul digital de utilizare a reţelei Facebook, încheiat de către fiica reclamantei, este asimilat oricărui alt act juridic născător de drepturi şi obligaţii aflat în patrimoniul succesoral. O diferenţă de tratament juridic între patrimoniul digital şi cel „analog” al persoanei defuncte nu ar putea fi justificată, neputându-se ajunge la situaţia în care scrisorile şi jurnalul personal, indiferent de conţinutul lor, ar putea fi lăsate ca moştenire, în timp ce poşta electronică e-mail sau mesajele private de pe reţelele de socializare, cum este şi Facebook, nu ar putea fi încadrate în aceeaşi categorie.

În apărarea sa, Facebook a invocat nevoia de proteja drepturile postmortem ale defunctei, cât şi protecţia oferită de dreptul irlandez[2] în privinţa datelor cu caracter personal.

Mai întâi, instanţa s-a declarat competentă să judece acest caz, făcând aplicarea art. 15-16 a Regulamentului Bruxelles I[3], dreptul german fiind aplicabil, deoarece contractul de utilizare dintre Facebook şi defuncta, în calitatea sa de consumatoare, a fost încheiat pe un website care a putut fi accesat din Germania.

Printre altele, s-a mai reţinut că, în calitatea lor de administratori ai patrimoniului copilului minor, părinţii sunt îndrituiţi încă din timpul vieţii copilului să recurgă la eventuale încălcări ale drepturilor personale ale acestuia. Având în vedere toate drepturile şi îndatoririle aferente autorităţii părinteşti, aceştia din urmă au dreptul să ştie cum şi despre ce copilul lor minor comunică pe internet, atât în timpul vieţii cât şi după decesul său. Conform raţionamentului utilizat de către instanţa de judecată, accesul părinţilor la cronologia şi discuţiile private ale fiicei lor cu alte persoane, cu atât mai mult după decesul acesteia, nu putea aduce atingere nici datelor cu caracter personal ale partenerilor de conversaţie respectivi.

În altă ordine de idei, trebuie remarcat că „Declaraţia de drepturi şi responsabilităţi”, care conţine termenii şi condiţiile generale de utilizare a Facebook, prevede faptul că profilul unui utilizator este strâns legat de persoana care îl foloseşte. Deşi se precizează că utilizatorii Facebook oferă numele și informațiile lor reale, reţeaua nu solicită nicio dovadă a identăţii reale a unei persoane, ceea ce nu o pune la adăpost de critici în această privinţă. Mai mult, la moartea sa, familia sau persoanele apropriate persoanei defuncte pot solicita reţelei Facebook să declare contul acesteia ca fiind inactiv „memorialistic” sau să închidă contul cu totul.

În replică, cei de la Facebook au afirmat că se străduiesc să găsească o soluţie justă prin care să ajute familia, dar care, în acelaşi timp, să protejeze şi viaţa privată a terţilor.

Este clar că peisajul juridic contemporan se confruntă cu o situaţie inedită, prin care se stabileşte dreptul de succesiune asupra unui cont de Facebook. Multe întrebări şi nelămuriri se nasc după o asemenea hotărâre, dar probabil cea mai pregnantă este dacă o asemenea situaţie ar putea fi aplicată mutatis mutandis. Oare le-ar putea fi permis accesul la contul personal de Facebook al unei persoane adulte decedate moştenitorilor de drept ai acesteia?