Formularea expresa a cererii de reductiune. Manifestari de vointa echivalente

 

Prin decizia Curtii de Apel Bucuresti s-a apreciat ca, desi parata nu a formulat cerere de chemare in judecata, aceasta are calitatea de mostenitor rezervatar, intrucat a acceptat mostenirea in termen si a formulat cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale, exprimandu-si in acest fel, in mod neechivoc, dorinta de a fi recunoscuta ca mostenitor rezervatar in cadrul procedurii succesorale.

Prin cererea de chemare in judecata, insusi reclamantul a solicitat sa se dispuna reductiunea testamentului lasat de defunct in favoarea fiicei sale si, ca urmare, constatarea calitatii de mostenitori rezervatari atat a reclamantului, cat si a celor doua parate, iar parata, avand in vedere cererea de chemare in judecata in care era mentionata in calitate de mostenitor rezervatar, nu a mai considerat necesara formularea unei cereri separate prin care sa solicite reductiunea testamentara, prin intampinare, aceasta recunoscand calitatea de succesori a celor trei parti din prezenta cauza si solicitand instantei ca la stabilirea masei succesorale sa se tina seama de cotitatea disponibila.

In aceasta situatie este evident ca formularea unei cereri separate din partea acesteia privind reductiunea testamentara apare ca inutila si formala.

Avand in vedere si imprejurarea ca in procesul de partaj, fata de calitatile duble ale partilor, cererea unui mostenitor rezervatar profita si celorlalti mostenitori rezervatari, instanta a inclus-o pe parata in categoria mostenitorilor defunctului, in calitate de sotie supravietuitoare.

Intrucat prin testamentul autentificat in cauza, a fost incalcata rezerva succesorala a descendentilor si a sotului supravietuitor, in temeiul art.847 cod civil, instanta adispus reductiunea testamentara pana la limita cotitatii disponibile.

 

C.A. Bucuresti, Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, decizia nr.448 din 7 martie 2007