Distrugerea materiala a testamentului autentic. Consecinte

Simpla distrugere materiala de catre testator a unui testament autentic nu poate conduce la încetarea efectelor lui, caci eventuala sa revocare trebuie facuta doar în conditiile art. 920 Codul civil.

Art.920 cod civil:"un testament nu poate fi revocat, in tot sau in parte, decat sau prin un act legalizat de judecatoria competenta, care act va cuprinde mutarea vointei testatorului, sau prin un testament posterior". 

Prin sentinta civila nr. 8617 din 25 septembrie 1998 a Judecatoriei Cluj-Napoca a fost respinsa actiunea civila înaintata de reclamantul P.G. împotriva pârâtei P.V. pentru anulare testament. S-a retinut în motivarea sentintei ca, pe de o parte, reclamantul nu a facut dovada caracterului fals al testamentului atacat, iar pe de alta parte ca distrugerea materiala, de catre testator, a unui testament autentic nu este de natura a provoca încetarea efectelor lui. Apelul declarat de reclamant a fost respins ca nefondat prin decizia civila nr. 3 din 04 ianuarie 1999 a Tribunalului Cluj, instanta de apel confirmând în totul hotarârea judecatoriei. Împotriva deciziei reclamantului a declarat recurs, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie sub motivul ca primele instante au facut o interpretare restructiva a dispozitiilor art. 920 Codul civil, distrugerea testamentului valorând o tacita revocare a lui. Instantele au aratat inclusiv lipsa de rol activ, ele neatragându-i reclamantului atentia - desi acesta nu era asistat de avocat - asupra nevoii de a propune dovezi din care sa rezulte faptul distrugerii materiale, de catre testator, a testamentului în litigiu. Recursul este nefondat.

Cum bine s-a decis în prima instanta si în apel, simpla distrugere materiala a unui testament încheiat în forma autentica nu este în masura sa îl lipseasca de efecte, caci aceasta nu s-ar putea obtine decât cu respectarea conditiilor de forma impuse de art. 920 Codul civil. Astfel fiind, critica privitoare la lipsirea reclamantului de posibilitatea de a propune dovezi care sa dovedeasca distrugerea testamentului nu poate fi nici ea primita, caci propunerea si administrarea lor apare ca lipsita de utilitate. Fiind nefondata si critica dupa care anumite fapte nedovedite ar fi fost apreciate ca dovedite, recursul se va respinge.

C.A. Cluj, Sectia civila, decizia nr.2044 din data de 16 noiembrie 1999