Deghizarea donatiei sub forma unei vanzari vadeste intentia defunctului de a scuti de raport respectiva liberalitate

Pe rol se afla solutionarea cererii de chemare in judecata avamd ca obiect succesiune formulate de reclamantul-parat O. M. in contradictoriu cu paratul-reclamant O. S. F. si parata O. M.

Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica din data de 02.06.2010, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acel termen de judecata, parte integranta din prezenta, cand instanta de judecata, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea succesiv la data de 09.06.2010, 16.06.2010, 23.06.2010, 30.06.2010 si 02.07.2010.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul ludecatoriei Sectorului 2 Bucuresti la data de 12.11.2008, sub nr. 12868/300/2008, reclamantul O. M. a chemat in judecata pe paratul O. S. F., solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se constate deschisa succesiunea ramasa de pe urma tatalui acestora, defunctul O. I., decedat la data de 04.08.2008; sa se constate ca mostenitori legali de pe urma tatalui sau: reclamantul si O. S. F., ambii in calitate de fii; sa se constate ca de pe urma autorului acestora au ramas o serie de bunuri mobile si imobile ce compun masa succesorala, astfel cum este prevazuta aceasta in lista anexa; sa se constate ca in calitate de fii detin fiecare, o cota indiviza de 1/4 din masa succesorala lasata de defunctul lor tata; sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor mobile si imobile lasate de autorii partilor O. E. si O. I., bunuri care sunt descrise in lista anexa. Totodata, solicita obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca, dupa moartea mamei sale, O. E., decedata la data de 02.03.2005 si dezbaterea succesiunii acesteia, la data de 26.03.2007, conform certificatului de mostenitor nr. 78, relatiile cu paratul, au inceput sa se deterioreze treptat. Astfel ca, dupa decesul tatalui partilor, defunctul Oneci Ion, paratul a refuzat nejustificat, sa se prezinte la notariat in vederea dezbaterii succesiunii lasate de acesta si stapaneste in mod exclusiv bunurile mobile si imobile, prevazute in lista anexa.

Reclamantul sustine ca, avand in vedere calitate de fii ai defunctului, faptul ca detin de la lege, fiecare, o cota indiviza de 1/2 din masa succesorala, iar paratul refuza sa-i respecte acest drept, solicita instantei admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.

Precizeaza reclamantul ca toate actele care atesta existenta bunurilor mobile si imobile, precum si dreptul de proprietate asupra acestora se afla in posesia paratului care refuza sa ii elibereze copii de pe acestea.

In dovedirea actiunii, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratului, expertiza evaluatorie pentru bunurile imobile.

In drept s-au invocat prevederile art. 6731 si urmatoarele Cpc.

In dovedirea celor aratate, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, interogatoriul paratului, testimoniala si expertiza tehnica de specialitate.

Totodata, reclamantul a depus la dosar lista bunurilor succesorale ramase de pe urma defunctului O. I., ca fiind: Bunuri imobile - o cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra locuintei situate in Bucuresti, Str. T. nr. 5, bI. .., sc. 1, et. 5, ap. 29, sector 2, cota proprie din bunul comun dobandit in timpul casatoriei cu defuncta, O. E.; o cota de 2/8 din mas a succesorala lasata de defuncta O. E., dobandita in calitate de sot supravietuitor; cota indiviza de 1/2 din dreptul de concesiune asupra locului de veci din Cimitirul "Sf. ......." fig. N, locul ...

Sustine ca lista bunurilor succesorale ramase de pe urma defunctei O. E. asupra carora se solicita iesirea din indiviziune, este compusa din: Bunuri imobile - o cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra locuintei situate in Bucuresti Str. T. nr. 5, bI. .., sc. l, et. 5, ap. 29, sector 2, cota proprie din bunul comun dobandit in timpul casatoriei cu defunctul, O. I.; dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 3,00 ha extravilan arabil situat pe raza Comunei ..., judetul Calarasi, in tarlaua 10/4/1, parcela 3, cu urmatoarele vecinatati: la N-..... 40, la E- ...., la S-drum exploatare si la V -L. P. G.; cota indiviza de 1/2 din dreptul de concesiune asupra locului de veci din Cimitirul "Sf. ......" fig. N, locul ..; Bunuri mobile - 6 actiuni la SIF 1 Banat - Crisana; 5 actiuni la SIF 2 Moldova; 8 actiuni la SIF 3 Transilvania; 38 actiuni la SIF 4 Muntenia; .. actiuni la SIF 5 Oltenia; un numar de 757 actiuni cu valoare nominala de 0,30 lei detinute de defuncta la SC ... S.A, conform extrasului de cont nr. we.....; 1/1.

In drept, a invocat reclamantul disp. art. 673 ind.l si urm. C.proc.civ.

In sustinerea cererii, reclamantul a depus la dosar, in copii certificate pentru conformitate cu originalul, actele de stare civila cat si titlurile de proprietate (filele 6-29).

La termenul de judecata din data de 17.12.2008, paratul a depus la dosar intampinare si cerere reconventionala prin care a aratat ca cererea reclamantului ar fi prematura, motivat de faptul ca decesul autorului partilor O. I., s-a produs la data de 04.08.2008 ~i prin urmare sunt in termenul prevazut de art. 700 C.civ. iar o dezbatere succesorala notariala nu a fost initiata pana in acest moment. Totodata, solicita obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.

Pe fondul cauzei, paratul arata ca trebuie facute cateva precizari legate de compunerea masei succesorala intrucat cele mentionate de rec1amant in actiune nu corespund realitatii astfel: de pe urma defunctului O. I., urmeaza a se dezbate numai cota indiviza de 1/2 privitoare la locul de veci situat in cimitirul « Sf. ........ », in afara acestui bun nemaiexistand activ succesoral. Acest fapt se justifica prin aceea ca in timpul vietii, defunctul si-a instrainat catre parat si sotia sa cota indiviza de drept ce o detinea asupra locuintei situate in Bucuresti Str. T. nr. 5, bl. .., sc. 1, et. 5, ap. 29, sector 2, prin actul de vanzare-cumparare incheiat la BNP ..., asa incat acest bun nu mai exista in patrimoniul defunctului la data decesului sau.

Sustine paratul ca defunctul a procedat in acest mod ca urmare a faptului ca inca de la data cumpararii apartamentului acesta s-a aflat (ca si mama partilor) in intretinerea exclusiva a paratului, de care s-au bucurat pana la starsitul vietii lor, paratul locuind permanent cu acestia. In tot acest timp, reclamantul a locuit (ca si in prezent) in Municipiul Brasov, fiind total dezinteresat de existenta parintilor sai.

Mai arata paratul ca apartamentul in discutie a fost de altfel achitat in intregime de acesta, lucru de altfel cunoscut de reclamant, paratul fiind singurul procurator de fonduri si avand si calitatea de girant solidar veniturile tatalui partilor fiind absolut modice. A acceptat totusi includerea reclamantului in calitate de mostenitor in cota cuvenita mamei partilor numai la rugamintea expresa a acesteia inainte de a deceda.

Tatal partilor a consimtit insa la instrainarea catre parat a intregii sale cote din apartament, tocmai motivat de dezinteresul permanent manifestat de reclamant fata de situatia parintilor, dar si ca un act de reparatie morala fata de parat.

In aceste conditii, paratul intelege sa conteste drepturile pretinse de reclamant asupra acestui apartament in ce priveste cota tatalui aratand ca acestuia i se cuvine cel mult 0 cota de 3/16, drept dobandit din succesiunea mamei partilor.

Sustine paratul ca, in ce priveste succesiunea mamei acestuia O. E., si-a manifestat dintotdeauna disponibilitatea de a pune la dispozitia reclamantului ceea ce i se cuvine, insa acest lucru nu a fost posibil din cauza aceluiasi dezinteres al acestuia, care pentru el este un mod de viata.

Paratul arata ca nu a contestat si nu conteste bunurile si cotele succesorale cuvenite de pe urma mamei partilor, asa cum au fost concretizate in CM nr. ../26.03.2007.

Totodata, cu caracter de reconventionala, paratul intelege sa solicite instantei obligarea reclamantului la suportarea pasivului succesoral in cota corespunzatoare celei cuvenite din activul succesoral. Astfel, pasivul succesoral se compune din: suma de cca. 12.000 lei reprezentand cheltuieli de inmormantare a ambilor parinti precum si a parastaselor si pomenilor rituale ulterioare suportate exclusiv de paratul-reclamant; suma de 2600 lei reprezentand cheltuieli notariale facute exclusiv de acesta cu ocazia dezbaterii succesiunii mamei partilor; suma de cca. 1000 lei reprezentand cheltuieli de cadastru si intabulare a apartamentului fara de care nu putea fi dezbatut in cadrul succesiunii autoarei partilor, de asemenea suportate exclusiv de paratul-reclamant.

In sustinerea cererilor sale, paratul-reclamant a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si martori.

La termenul de judecata din data de 04.09.2009, reclamantul-parat a depus la dosar intampinare, prin care solicita respingerea ca nefondata a cererii reconventionale formulata de catre paratul O. S. F. si cerere reconventionala, calificata ulterior drept cerere completatoare a cererii principale, prin care solicita a se constata simulatia actului de vanzare-cumparare incheiat la BNP ......, simula!ie care ascunde o donatie deghizata.

Totodata, reclamantul-parat solicita sa se dispuna raportarea acestei donatii la masa succesorala cu stabilirea cotelor de proprietate ce le revin partilor in calitate de fii.

Reclamantul-parat a solicitat judecarea cererii completatoare si in contradictoriu cu parata O. M.

La 27.02.2009 reclamantul-parat a depus o precizare a cererii sale completatoare, prin care a detaliat sustinerile vizand caracterul simulat al contractului de vanzare-cumparare incheiat de defunct cu paratul-reclamant, invocand disp. art. 845 si 1175 C.civil, aratand ca acest contract este o donatie deghizata, solicitand raportarea acesteia la masa succesorala, conform art. 751 C.civi1 sau, in subsidiar, invocand exceptia de reductiune, afirmand ca prin aceasta donatie deghizata i-a fost afectata rezerva succesorala.

In cauza s-au incuviintat partilor probele cu inscrisuri, cu interogatorii reciproce, proba testimoniala, in cadrul careia au fost audiati T. l. si G. E. si proba cu expertiza tehnica imobiliara, raportul de expertiza intocmit de expert D. C. fiind depus 1a dosar la 09.02.2010.

La ultimul termen de judecata, 02.06.2010, reprezentantii partilor au indicat valorile finale ale bunurilor mobile din masa succesorala, precum si a terenului situat in com. ...., jud. Calarasi, aratand si ca partile s-au inteles cu privire la imparteala acestor bunuri, fara a prezenta totusi instantei de judecata o tranzactie in acest sens, sustinand ca singurele aspecte litigioase raman cele vizand constatarea simulatiei vanzarii, existenta unei donatii deghizate si pasivul succesoral.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:

La data de 02.03.2005 a survenit decesul numitei O. E., cu utlimul domiciliu in Bucuresti, str. T. nr. ., sector 2. Succesiunea de pe urma defunctei a fost dezbatuta in procedura notariala reglementata de Lg. 36/1995, eliberandu-se Certificatul de mostenitor nr. ../26.03.2007 (fila 13 dosar), prin care s-a stabilit ca masa succesorala se compune din:

1. Bunuri imobile - o cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra locuintei situate in Bucuresti Str. T. nr. .., bI..., sC. 1, et. 5, ap. 29, sector 2, cota proprie din bunul comun dobandit in timpul casatoriei cu defunctul, O. I.;

-dreptul de proprietate asupra suprafetei de teren de 3,00 ha extravilan arabil situat pe raza Comunei ...., judetul Calarasi, in tarlaua ...., parcela 3;

-cota indiviza de 1/2 din dreptul de concesiune asupra locului de veci din Cimitirul "Sf. ......" fig. N, locul ..;

2. Bunuri mobile - 6 actiuni la SIF 1 Banat - Crisana; 5 actiuni la SIF 2 Moldova; 8 actiuni la SIF 3 Transilvania; 38 actiuni la SIF 4 Muntenia; 10 actiuni la SIF 5 Oltenia; un numar de 757 actiuni cu valoare nominal a de 0,30 lei detinute de defuncta la SC .... S.A.

Prin acelasi certificat s-au stabilit si mostenitorii defunctei, acestia fiind O. I., sot supravietuitor, revenindu-i o cota de 2/8 din masa succesorala; O. M. si O. S. F., fiii defunctei, fiecaruia revenindu-i o cota de 3/8 din masa succesorala.

Prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.../20.09.2007 la BNP ....., numitul O. I. a vandut catre O. S. F. si O. M., cota indiviza de 5/8 din dreptul de proprietate asupra locuintei situate in Bucuresti Str. T. nr. ., bl. .., sc. 1, et. 5, ap. 29, sector 2, rezervandu-si dreptul de uzufruct viager.

La 04.08.2008 a survenit decesul numitului O. I., cu ultimul domiciliu in Bucuresti, str. T. bl. .., sc.1, ap. 29, sector 2, dupa cum atesta Certificatul de deces depus la fila 6 dosar, imprejurare fata de care, in conditiile art. 651 C.civil, instanta va constata deschisa succesiunea acestuia.

Totodata, constata instanta ca au calitatea de mostenitori legali ai defunctului reclamantul-parat si paratul-reclamant, in calitate de descendenti, fiecaruia revenindu-i o cota de 1/2 din masa succesorala

Se constata ca, la data decesului, in patrimoniul defunctului se aflau urmatoarele: cota indiviza de 1/4 din dreptul de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de 3,00 ha, situat in extravilanul com. ....., jud. Calarasi, in tarlaua ... parcel a 3; cota indiviza de 1/4 din dreptul de proprietate asupra actiunilor mentionate in Certificatul de mostenitor nr ../26.03.2007 eliberat de BNP .... (de pe urma defunctei O. E.), precum si cota indiviza de 1/8 din dreptul de concesiune asupra locului de veci din Cimitirul "Sf. .... fig. N, locul ...

De asemenea, retine instanta existenta unui pasiv succesoral, reprezentat de cheltuielile efectuate de paratul-reclamant cu cheltuielile de inmormantare si de efectuare a pomenirilor crestinesti in urma decesului tatalui sau, cheltuieli evaluate de instanta la suma de 5000 lei, prin raportare, pe de o parte, la nivelul mediu al costurilor organizarii unor astfel de evenimente, avand in vedere si depozitia martorei G. E., prezenta la pomenirile organizate de paratul-reclamant, suma din care se vor scadea sumele primite cu titlu de ajutor de deces de catre Casa de ajutor reciproc a pensionarilor nr.3 si de CASMB (filele 85-86 dosar), rezultand astfel un cuantum de 2900 lei. Cat priveste sumele pe care paratul-reclamant a pretins ca le-ar fi platit cu inmormantarea si pomenirile crestinesti de pe urma defunctei sale marne, O. E., instanta constata ca probatoriul administrat nu a fost in masura sa sustina efectuarea acestor cheltuieli.

Astfel, depozitiile martorilor audiati in cauza au fost contradictorii in aceasta privinta, martorul propus de reclamantul-parat declarand ca respectivele cheltuieli au fost suportate de sotul defunctei, O. I., iar martorul propus de paratul-reclamant sustinand ca acestea ar fi fost efectuate de paratul-reclamant. Retine instanta insa, ca in urma dezbaterii pe cale notariala a succesiunii defunctei O. E. s-a eliberat de catre BNP .., Certificatul de mo~tenitor nr. ../26.03.2007 in care nu s-a prevazut existenta unui pasiv succesoral. Avand in vedere conditiile in care se elibereaza un certificat succesoral in procedura notariala, se prezuma existenta unei intelegeri intre succesibili atat in privinta calitatii lor, cat si a compunerii masei succesorale (inclusiv sub aspectul pasivului succesoral), o eventuala neintelegere fiind de natura a atrage dezbaterea succesiunii pe cale judiciara. Ca atare, se prezuma inexistenta unui asemenea pasiv sau faptul ca acesta a fost suportat in comun de catre toti mostenitorii. Mai mult, avandu-se in vedere data la care se sustine ca s-ar fi efectuat respectivele cheltuieli (debutul anului 2005) si data formularii cererii reconventionale (17.12.2008), se constata intervenita prescriptia extinctiva a dreptului paratului-reclamant de a mai solicita recuperarea respectivelor sume.

In raport de aceste motive, constata instanta de judecata ca valoarea pasivului succesoral este de 2900 lei.

Cat priveste sustinerile reclamantului-parat in sensul ca operatiunea juridica materializata prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ..../20.09.2007 la BNP ..... a fost in realitate o donatie deghizata, instanta Ie considera intemeiate, constatand existenta unui act simulat. A avut in vedere instanta disp. art. 845 C.civil, conform carora "valoarea bunurilor instrainate unui succesibil in linie dreapta, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezerva de uzufruct va fi socotita in portiunea disponibila si excedentele, daca exista, se vor trece in mas a succesiunii". Textul legal mentionat instituie o prezumtie de liberalitate in privinta instrainarilor cum a fost cea efectuata prin contractul de vanzare-cumparare incheiat intre defunct si paratul-reclamant, astfel ca sarcina de a proba existenta in realitate a vanzarii se transfera in persoana succesibilului cumparator.

Constata instanta ca, in speta, paratul-reclamant nu a facut dovada ca respectivul act juridic intruneste elementele unei vanzari-cumparari, cata vreme nu s-a probat plata efectiva a pretului stabilit in contract. Astfel, prin chiar raspunsul dat la intrebarea nr. 9 din interogatoriul propus de reclamantul-parat, paratul-reclamant a recunoscut ca ar fi platit tatalui sau o suma de 100 milioane lei vechi (10.000 RON), pe cand suma mentionata in contractul de vanzare-cumparare ca fiind platita cu titlu de pret este de 104.500 lei. De asemenea, depozitiile martorilor audiati in cauza au relevat ca, dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare, starea materiala a defunctului nu s-a imbunatatit, ceea ce intareste prezumtia ca defunctul nu a primit suma mentionata in contractul de vanzare-cumparare. Mai mult, avand in vedere ca decesul defunctului a survenit la mai putin de un an de la data incheierii respectivului contract si, fata de aspectele din declaratiile martorilor redate anterior, s-ar fi presupus ca suma platita cu titlu de pret 104.500 lei - s-ar fi aflat in patrimoniul defunctului, lucru care nu s-a intamplat.

In raport de toate aceste considerente, constata instanta de judecata caracterul simulat al vanzarii efectuate in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. ..../20.09.2007 la BNP ...., actul juridic avand in realitate natura unei donatii deghizate. In privinta sustinerilor paratului-reclamant si ale paratei, in sensul ca ar fi achitat in mare proportie ratele din pretul cu care fusese achizitionat bunul imobil de catre parintii sai, instanta le constata, pe de 0 parte, neprobate, iar, pe de alta parte, lipsite de relevanta, in masura in care nu au fost dublate de o cerere de stabilire a unui drept de creanta asupra bunului, constand in contravaloarea ratelor din pret pe care pretind ca le-ar fi achitat.

In privinta cererii de raportare a respectivei donatii la masa succesorala, instanta o constata in schimb intemeiata, avand in vedere ca, asa cum s-a retinut constant in doctrina si jurisprudenta, deghizarea donatiei sub forma unei vanzari vadeste intentia defunctului de a scuti de raport respectiva liberalitate. Prezumtia scutirii de raport a respectivei donatii nu a putut fi rastumata de reclamantul-parat, sustinerile acestuia din concluziile scrise, bazate pe declaratia martorului T. l., fiind simple speculatii, martorul rucand vorbire de relatiile dintre defunct si paratul-reclamant ulterioare acestui act juridic.

In conditiile art. 847 C.civil, instanta va admite cererea de reductiune a acestei liberalitati, cerere formulata de reclamantul-parat, mostenitor rezervatar, in masura in care se va constata incalcarea rezervei succesorale cuvenite acestuia.

In privinta rezervei succesorale, se constata ca, in raport de disp. art. 841 C.civil, aceasta este de 2/3 din masa succesorala, respectiv cate 1/3 pentru fiecare dintre mostenitorii defunctului, descendenti de grad 1.

La stabilirea valorii efective a rezervei succesorale, instanta va avea in vedere dispozitiile art. 849 C.civil, stabilind in prealabil valoarea activului brut al masei succesorale, respectiv 2250 lei, pentru cota parte din terenul situat in extravilanul com. ...., jud. Calarasi, la care se adauga 114,27 lei, pentru cota parte din actiuni, deci un total de 2364,27 lei, din care se va scadea pasivul succesoral, respectiv 200 lei, rezultatul juridic fiind o, conform doctrinei si practicii judiciare constante in aceasta privinta. La acest rezultat (activul net de 0) se adauga fictiv valoarea donatiei (deghizate sub forma contractului de vanzare-cumparare sus mentionat), rezultand un activ net de 162.687,5 lei (contravaloarea cotei parti din dreptul de proprietate asupra imobilului situat in Bucuresti, str. T. nr. .., bl. .., sc.l, ap. 29, sector 2, prin raportare la concluziile expertizei tehnice evaluatoare efectuate in cauza). In raport de valoarea masei de calcul, se constata ca valoarea totala a rezervei succesorale cuvenite celor doi mostenitori este de 108.458,33 (2/3 din masa), valoarea rezervei cuvenite fiecarui mostenitor fiind de 54.229,16 lei, valoarea cotitatii disponibile fiind aceeasi, respectiv 54.229,16 lei.

In raport de disp. art. 847 C.civil va dispune reductiunea donatiei deghizate sub forma contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. ../20.09.2007 la BNP ...., pana la limita cotitatii disponibile de 54.229,16 lei, impunandu-se mentionat ca sanctiunea instituita de textul legal mentionat nu atrage nulitatea actului juridic mentionat, ci doar lipsirea de eficacitate in masura care a fost necesara reintregirea rezervei succesorale.

In conditiile art. 6731 si urm. C.proc.civ, va dispune iesirea din indiviziune a partilor in privinta bunurilor ramase de pe urma defuncti lor O. E. si O. I.

Va atribui paratului-reclamant in proprietate exclusiva apartamentul nr. 2..din Bucuresti, str. T. nr. .., bI. .., sc.1, ap., sector 2, o suprafata de 1,5 ha din terenul arabilln suprafata de 3,00 ha, situat in extravilanul com. ....., jud. Calarasi, in tarlaua ..., parcela 3 si cele 67 de actiuni detinute la SIF 1,2,3,4,5. In privinta primului bun imobil, a avut in vedere instanta de judecata imprejurarea ca paratulu-reclamant detine o cota majorata din acesta, ca imobilul respectiv constituie domiciliul sau si al familiei sale, precum si faptul ca reclamantul-parat detine in proprietate o alta locuinta.

Va reclamantului-parat o suprafata de 1,5 ha din terenul arabil in suprafata de 3,00 ha, situat in extravilanul com. ...., jud........, in tarlaua ......., parcela 3 si cele 757 de actiuni detinute la S.C. ... S.A.

La imparteala terenului arabil situat in extravilanul com. ...., jud. Calarasi si a bunurilor mobile, instanta a avut in vedere propunerea inaintata de reclamantul-parat, la care paratul-reclamant a achiesat.

In privinta dreptului de concesiune asupra locului de veci din Cimitirul Sf. ...., fig.N, locul .., instanta va mentine starea de indiviziune a partilor, respectivul bun imobil fiind unul cu privire la care subzista o stare de coproprietate fortata si perpetua, nefiind susceptibil de partajare.

Va obliga paratul-reclamant la plata catre reclamantul-parat a unei sulte in valoare de 99.256,28 lei, Ii vederea reintregirii rezervei succesorale si a egalizarii loturilor.

In conditiile art. 274-276 C.proc.civ. va compensa partial cheltuielile de judecata efectuate de parti, urmand a obliga paratul-reclamant la plata sumei de 2500 lei, cheltuieli de judecata catre reclamantul-parat, reprezentand diferenta rezultata din timbraj si valoarea onorariului aferent efectuarii expertizei tehnice.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte cererea principala, formulata de reclamantul-parat O. M., cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat "R. V.", situat In Bucuresti, sector 5, bd-ul ... nr. .., bl. 13, sC. 2, et. 5, ap. 37, In contradictoriu cu paratul-reclamant O. S. F. si cu parata O. M., ambii cu domiciliulin Bucuresti, sector 2, str. T. nr. ., bl. .., sc. 1, et. 5, ap. 29, asa cum a fost completata.

Admite in parte cererea reconventional a formulata de paratul-reclamant O. S. F.

Constata deschisa succesiunea defunctului O. I., decedat la 04.08.2008, cu uItim domiciliu in Bucuresti, str. T. nr. ., bI. .., sc.1, ap. 29, sector 2.

Constata ca au calitatea de mostenitori legali ai defunctului reclamantul-parat si paratul-reclamant, in calitate de descendenti, fiecaruia revenindu-i o cota de 1/2 din masa succesorala.

Constata caracterul simulat al vanzarii efectuate in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. ../20.09.2007 la BNP ..., actul juridic avand in realitate natura unei donatii deghizate.

Constata ca masa succesorala se compune din: activ net - 1/4 din dreptul de proprietate asupra terenului arabil in suprafata de 3,00 ha, situat in extravilanul com. .., jud. Calarasi, in tarlaua ..., parcela 3 si 1/4 din dreptul de proprietate asupra actiunilor mentionate in CM ../26.03.2007 elib. de BNP .. ; pasiv succesoral- suma de 2900 lei.

Constata ca valoarea rezervei succesorale este de 108.458,33 lei, respectiv 54.229,16 lei pentru fiecare mostenitor.

Dispune reductiunea donatiei deghizate sub forma contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. ....../20.09.2007 la BNP ........., pana la limita cotitatii disponibile de 54.229,16 lei.

Dispune iesirea din indiviziune a partilor in privinta bunurilor ramase de pe urma defunctilor O. E. si O. I.

Atribuie paratului-reclamant in proprietate exclusiva apartamentul nr. 29 din Bucuresti, str. T. nr. ., bI. .., sc.l, ap. 29, sector 2, o suprafata de 1,5 ha din terenul arabil in suprafata de 3,00 ha, situat in extravilanul com. ......., jud. Calarasi, in tarlaua .., parcel a 3 si cele 67 de actiuni detinute la SIF 1,2,3,4,5.

Atribuie reclamantului-parat o suprafata de 1,5 ha din terenul arabil in suprafata de 3,00 ha, situat in extravilanul com. ....., jud. Calarasi, in tarlaua ..., parce1a 3 si cele 757 de actiuni detinute la S.C. ... S.A .

Mentine starea de indiviziune a partilor in privinta dreptului de concesiune asupra locului de veci din Cimitirul Sf. ......, fig.N, locul..

Obliga paratul-reclamant la plata catre reclamantul-parat a unei sulte in valoare de 99.256,28 lei, in vederea reintregirii rezervei succesorale si a egalizarii loturilor.

Compenseaza in parte cheltuielile de judecata si obliga paratul-reclamant la plata sumei de 2500 lei, cheltuieli de judecata catre reclamantul-parat.

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 02.07.2010.

Judecatoria Sector 2 Bucuresti, sectia civila, sentinta civila nr.7461 din data de 02.07.2010