Anulare certificat de mostenitor. Calitatea procesuala-pasiva a biroului notarului public

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi, reclamantii B.S. si B.G. au solicitat instantei, in contradictoriu cu paratii C.A. si B.N.P. anularea certificatului de mostenitor nr. 19/2008, eliberat de notarul public. In motivare, se arata ca reclamantii sunt legatari cu titlu universal ai defunctului C.I., decedat la data de 25.12.2007. Acesta, fiind casatorit cu parata C.A. si neavand copii, a testat in favoarea reclamantilor cota sa din imobilul apartament situat in Iasi, cu bunurile mobile aferente, testament incheiat in forma autentica la B.N.P.

Anterior acestui testament, in anul 1995, sotii C. au testat unul in favoarea celuilalt, C.I. lasand prin testament sotiei sale intreaga avere mobila si imobila ce se va gasi in patrimoniul sau, testament autentificat de Notariatul de Stat Judetean Iasi. In urma introducerii actiunii de partaj succesoral, parata s-a prezentat la la B.N.P., pretinzand ca este unica mostenitoare, in calitate de sotie supravietuitoare si in baza testamentului. Legal citata, parata C.A. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, ca nelegala si netemeinica, intrucat este singura mostenitoare cu vocatie legala si testamentara a sotului sau, intentia familiei C. fiind de a testa pentru nepotii lor pentru ca acestia sa beneficieze de bunuri numai dupa decesul celor doi testatori.

Instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale-pasive a paratului B.N.P., exceptie pusa in discutie din oficiu, pentru urmatoarele considerente: Calitatea procesuala intr-un proces civil presupune existenta unei identitati intre partile din procesul civil si persoanele implicate in raportul juridic dedus judecatii. Astfel, reclamantul trebuie sa coincida cu titularul dreptului afirmat, iar paratul, cu cel care este subiect pasiv (obligat) in raportul juridic respectiv.

In cazul situatiilor juridice pentru a caror realizare este obligatorie calea justitiei, calitatea procesuala-activa apartine celui care se poate prevala de acest interes, iar calitatea pasiva este a celui fata de care se poate realiza interesul respectiv. Sarcina justificarii calitatii procesuale-active si a celei pasive in procesul civil revine reclamantului, iar instanta este datoare, odata sesizata, sa verifice ambele calitati.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 36/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale, notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public, avand statutul unei functii autonome. In urma exercitarii competentei generale, astfel cum este aceasta reglementata de dispozitiile art. 10 din actul normativ mentionat, notarul public poate avea calitate procesuala-pasiva numai in situatia formularii unei plangeri impotriva incheierii de respingere a cererii de autentificare a unui act juridic, nu si in situatia reglementata de art. 88 din Legea nr. 36/1995, constand in verificarea legalitatii si a temeiniciei certificatului de mostenitor .

In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta a admis actiunea si a anulat certificatul de mostenitor, pentru urmatoarele motive: Instanta a retinut ca, in realitate, reclamantii sunt legatari cu titlu particular ai decujus-ului C.I., iar parata este legatar universal, insa nu exista nici un motiv de ineficacitate a celor doua testamente intocmite de notarul public, in urma manifestarii de vointa a numitului C. Astfel, nu se poate retine revocarea voluntara expresa sau tacita a testamentului din 1995, cel de-al doilea testament necuprinzand dispozitii inconciliabile (incompatibile sau contrare) cu prevederile celui intocmit in favoarea paratei C. Instanta constata ca legatul universal facut prin testamentul anterior nu se considera revocat prin legatele cu titlu universal ori cu titlu particular instituite prin testamentul posterior, operand doar micsorarea emolumentului legatului universal.

Prin urmare, avand in vedere calitatea reclamantilor de mostenitori testamentari ai defunctului C.I., in lipsa unei constatari a ineficacitatii legatului cu titlu particular, acestia au calitate si interes de a solicita anularea certificatului de mostenitor din 2008, fiind vatamati in drepturile lor de succesori testamentari. Faptul ca sotii C. au inteles sa lase reclamantilor bunurile din masa succesorala dupa decesul lor (aspect confirmat de reclamanta, la interogatoriu raspunsul nr. 7) nu impieteaza asupra dreptului reclamantilor de a fi cuprinsi in procedura succesorala desfasurata la notarul public, in urma decesului numitului C.I., in conditiile in care decujus-ul nu a conditionat legatul cu titlu particular instituit in favoarea reclamantilor de incetarea din viata a sotiei sale.