Reprezentarea in materie succesorala.

Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.

Institutia reprezentarii are drept scop inlaturarea unor consecinte injuste ale principiului proximitatii gradului de rudenie si ale principiului egalitatii intre rudele de acelasi grad.

Spre exemplu, daca defunctul avea doi copii, dintre care unul a decedat inainte de deschiderea succesiunii, lasand si el mostenitori, conform celor doua principii mai sus mentionate, aplicate ad litteram, ar trebui sa mosteneasca numai copilul ramas in viata, deoarece copilul decedat este considerat a nu exista.

Rezultatul negativ al aplicarii principiilor este ca mostenitorii copilului decedat sunt inlaturati de la mostenire, fara sa existe un temei pentru aceasta. In acest sens, codul civil reglementeaza reprezentarea succesorala ca un beneficiu acordat unui mostenitor legal, in virtutea caruia acesta urca in locul, gradul si drepturile care i s-ar fi cuvenit autorului sau daca ar fi fost in viata.

Intr-un alt caz, daca autorul ar avea doi descendentii predecedati, iar acestia ar lasa un copil, respectiv doi copii, daca s-ar aplica regulile proximitatii, fiecare nepot ar trebui sa mosteneasca in cota egala.

Fiind insa admisa reprezentarea, nepotii, primul, respectiv cei doi impreuna, vor mosteni ceea ce s-ar fi cuvenit fiecaruia dintre autorii lor. Unicul copil va mosteni jumatate, iar cei doi copii vor mosteni cealalta jumatate din masa succesorala ( impartirea pe tulpina).

Legea admite reprezentarea succesorala numai pentru doua categorii de mostenitori:

-descendentii copiilor defunctului si descendentii din frati si surori (adica nepotii din copii si nepotii de frate/sora).

Din cauza naturii speciale a reprezentarii, prevederea cu privire la clasele pentru care se admite reprezentarea este de strica interpretare, nici o alta categorie de mostenitori neavand acest beneficiu .

Persoana reprezentata trebuie sa fie decedata la data deschiderii mostenirii.

Art 668 al 1 Cod civil prevede ca “nu se reprezinta decat persoanele moarte”. Este acceptata reprezentarea atat in cazul comorientilor, cat si a codecedatilor. (Nota: pentru definitiile termenilor “codecedat” si “comorient” consultati pagina dictionarului juridic.) Nu pot fi reprezentate persoanele care au renuntat la mostenire, cele care nu pot veni la mostenire sau care sunt nedemne. De asemenea, nu poate fi reprezentata nici persoana declarata disparuta, pentru ca pana la ramanerea definitiva a unei hotarari judecatoresti declarative de moarte, persoana respectiva este considerata a fi in viata. Locul celui decedat trebuie sa fie util.

Cu alte cuvinte, daca persoana decedata ar fi fost in viata la data deschiderii mostenirii, ar fi avut vocatia concreta pentru a mosteni. Asta presupune ca persoana decedata sa nu fie nedemna ori exheredata(dezmostenita).

Daca este vorba de o exheredare in legatura cu un descendent al celui care lasa mostenirea, locul acestuia este util numai in ce priveste rezerva succesorala, deoarece aceasta este o cota ce revine mostenitorilor rezervatari chiar impotriva vointei defunctului. Nu se aplica aceasta regula pentru descendentii din frati si surori, deoarece fratii si surorile nu sunt rezervatari.

Reprezentantul (descendentul) trebuie sa indeplineasca toate conditiile necesare pentru a culege mostenirea . Cu alte cuvinte, trebuie sa aiba capacitate succesorala, deci nu poate fi comorient sau codecedat cu cel ce lasa mostenirea . In al doilea rand trebuie sa aiba vocatie succesorala generala proprie.

De aceea, descendentii din frati si surori nu pot veni la mostenire prin reprezentare decat pana la gradul al IV-lea inclusiv, in timp ce descendentii din copii, fiind descendenti in linie directa pot veni la mostenire prin reprezentare indiferent de grad .

In fine, descendentul trebuie sa nu fi renuntat la mostenirea autorului sau si nici sa nu fi fost exheredat, atunci cand se au in vedere descendentii din frati si surori. Efectele reprezentarii Odata indeplinite aceste conditii, reprezentarea opereaza intotdeauna si de drept, neputand fi inlaturata sub nici o forma .

Regulile reprezentarii nu pot fi modificate nici prin vointa defunctului, adica prin clauze testamentare.