Rezerva succesorala

Rezerva succesorala este acea parte din mostenire care, in puterea legii, se cuvine anumitor mostenitori legali si de care cel ce lasa mostenirea nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit.

Prin reglementarea rezervei, legiuitorul apara pe mostenitorii rezervatari [descendentii, parintii si sotul supravietuitor al defunctului] impotriva donatiilor si legatelor testamentare facute de defunct, asigurandu-le primirea cel putin a unei parti din mostenirea ce li se cuvine potrivit legii, chiar impotriva vointei [tacite sau exprese] a defunctului.

Astfel, in toate cazurile in care o persoana are mostenitori rezervatari, averea acestei persoane se imparte, teoretic, in doua parti valoric distincte: - rezerva [de care nu se poate dispune cu titlu gratuit in favoarea altor persoane], si - cotitatea disponibila [de care poate dispune].

Actele cu titlu gratuit prin care defunctul ar dispune si de rezerva [sau de o parte a ei] sunt supuse reductiunii, putand fi - la cererea mostenitorilor rezervatari - desfiintate in tot sau in parte [cu consecinta revenirii bunurilor respective in masa succesorala], in masura necesara intregirii rezervei.

Rezerva descendentilor variaza, potrivit articolului 841 Cod Civil, in functie de numarul acestora: Rezerva copiilor - descendentilor -

- 1/2 din mostenire daca de cujus a lasat un singur copil;

- 2/3 din mostenire daca a lasat doi copii;

- 3/4 din mostenire daca a lasat trei sau mai multi copii.

Rezerva parintilor – ascendetilor privilegiati - conform articolului 843 cod civil, fie din casatorie, din afara casatoriei sau din infiere, este:

- 1/4, daca la mostenire vine un singur parinte, si

- 1/2 daca vin doi parinti.

Rezerva sotului supravietuitor, conform articolului 2 din Legea 319/1944, este de 1/2 din cota succesorala care i se cuvine in calitate de mostenitor legal, adica:

- 1/8 din mostenire, cand sotul vine in concurs cu descedentii defunctului (clasa I demostenitori legali); deci ½ din ¼ = 1/8, cu mentiunea ca numarul descendetilor si gradul de rudenie al acestora cu defunctul (copii, nepoti, stranepoti, etc) nu afecteaza cuantumul rezervei;

- 1/6 din mostenire, cand sotul vine in concurs atat cu parintii (ascendentii privilegiati), indiferent de numar, cat si cu fratii (colateralii privilegiati) ai defunctului, deci ½ din 1/3 = 1/6;

- 1/4 din mostenire, in concurs numai cu parintii(ascendentii privilegiati) sau numai cu fratii (colateralii privilegiati) defunctului, deci ½ din ½ = 1/4;

- 3/8 din mostenire, in concurs cu mostenitori din clasa a III-a si a IV-a (ascendenti ordinari – bunicii, strabunicii, etc. sau colaterali ordinari – unchii, matusile, verii primari si fratii sau surorile defuntului -), deci ½ din ¾ = 3/8;

- 1/2 din mostenire, cand sotul vine singur, in lipsa oricaror mostenitori din cele patru clase, deci ½ din intreg.