Exheredarea (dezmostenirea)

Exheredarea este acea dispozitie testamentara prin care testatorul inlatura de la mostenire unul sau mai multi mostenitori legali.

Orice persoana are posibilitatea ca, prin derogare de la regulile devolutiunii legale a mostenirii, sa inlature de la mostenire persoana sau persoanele neagreate (idiferent de motive).

Exheredarea este o prerogativa ce apartine testatorului, dar care nu se poate exercita nelimitat. Astfel, mostenitorii rezervatari nu vor putea fi inlaturati in totalitate de la mostenire, neputand fi lipsiti de rezerva succesorala (care lise cuvine in temeiul legii, chiar impotriva vointei testatorului).

In consecinta, testatorul poate dezmosteni numai partial mostenitorii rezervatari (cat priveste cotitatea disponibila). ceilalti mostenitori, nerezervatari, pot fi dezmosteniti fara nicio limita.

Felurile exheredarii

Din punct de vedere al modului de manifestare, vointa de a dezmosteni poate fi directa sau indirecta. Exheredarea poate interveni si ca sanctiune.

Exheredarea directa este acea dispozitie prin care testatorul declara in mod expres, prin testament, vointa sa dea inlatura de la mostenire anumiti mostenitori.

Exheredarea directa poate fi partiala sau totala. Exheredarea este partiala cand testatorul inlatura de la mostenire anumiti mostenitori legali. In acest caz, vointa testatorului se intregeste cu cea a legiuitorului, in sensul ca succesiunea se va cuveni mostenitorilor legali dupa inlaturarea celor dezmosteniti.

Prin dezmostenirea unuia sau mai multor mostenitori (dar nu a tuturor), testatorul a acceptat indirect sporirea partilor celorlalti mostenitori legali. Deci exheredarea directa partiala poate fi interpretata si ca o instituire indirecta de legatari,

Exheredarea directa este totala in cazul in care testatorul dezmosteneste pe toti mostenitorii legali (rude cu vocatie succesorala legala si sotul supravietuitor).

Validitatea unei asemenea dispozitii, care inlatura in totalitate devolutiunea legala (daca nu exista mostenitori rezervatari), fara a o inlocui printr-una testamentara, dificil de acceptat din punct de vedere juridic, a fost totusi recunoscuta.

In cazul exheredarii totale, bunurile ce alcatuiesc mostenirea raman bunuri vacante si cu acest titlu sunt atribuite statului (singurul mostenitor legal ce nu poate fi dezmostenit), in temeiul art.680 cod civil.

Exheredarea indirecta se realizeaza prin instituirea unor legate care epuizeaza intreaga mostenire. In felul acesta, in limitele cotitatii disponibile, mostenitorii legali sunt inlaturati de la succesiune, intrucat a institui legatari inseamna, in aceeasi masura, a exhereda pe mostenitorii legali.

O situatie speciala intervine in cazul in care testatorul a lasat un legat universal in favoarea unui tert, dezmostenind astfel pe toti mostenitorii legali, iar legatul este caduc. Intrebarea care se pune, in acest caz, este cui se vor cuveni bunurile mostenirii: mostenitorilor legali sau statului?

Rezolvarea problemei depinde de interpretarea vointei testatorului: daca testatorul a dorit sa indeparteze neconditionat mostenitorii legali de la succesiune, bunurile vor reveni statului; daca testatorul s-a multumit sa prefere persoana instituita legatar universal altor mostenitori, bunurile vor reveni acestora din urma.

Exheredarea sanctiune este o dispozitie de ultima vointa prin care testatorul prevede ca vor fi inlaturati de la mostenire acei mostenitori care vor ataca testamentul cu actiune in nulitate.

Aceasta dispozitie testamentara a aparut din dorinta testatorului de a impidica pe mostenitori sa atace prevederile testamentului, excluzandu-i de la mostenire sau reducadu-i la rezerva legala (daca este cazul).

Exheredarea sanctiune este nula daca are ca scop apararea dispozitiilor testamentare ilicite sau imorale. Dimpotriva, o asemenea exheredare este valabila daca urmareste sa sigure executarea unor dispozitii testamentare care nu sunt contrare legii.