Procedura de dezlipire si alipire a imobilelor de catre proprietari.

Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, daca este cazul.

Continutul documentatiilor necesare inscrierii dezlipirii unui imobil

Documentatia pentru dezlipire contine:

a) cererea de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3;

c) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

d) extras de carte funciara pentru informare;

e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice;

f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de dezlipire , in doua exemplare;

g) planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire - conform anexei nr. 11, in doua exemplare;

h) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS;

i) calculul suprafetelor;

j) descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de indesire si ridicare;

k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

(2) Operatiunea de dezmembrare a unui imobil este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara.

(3) Documentatia se intocmeste pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa permita tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de date.

Continutul documentatiilor necesare inscrierii alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune

Documentatia pentru alipirea a doua sau mai multe imobile cu limite comune inscrise in cartea funciara, va cuprinde:

a) cerere de solicitare informatii si conventie, conform anexei nr. 1;

b) cerere de receptie a documentatiei pentru alipire, conform anexei nr. 3;

c) extras de carte funciara pentru informare;

d) declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat, conform anexei nr. 5;

e) descrierea lucrarilor topografice si geodezice;

f) planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de alipire, in doua exemplare;

g) plan de amplasament si delimitare pentru imobilul rezultat din alipire, in doua exemplare;

h) masuratori efectuate in reteaua de indesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezulta din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS.

i) calculul suprafetelor;

j) descrierile topografice ale punctelor noi;

k) dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in cartea funciara.

Operatiunea de alipire a imobilelor este considerata finalizata in momentul in care persoana care a verificat documentatia valideaza operatiunea in baza de date grafica si textuala pe baza incheierii de inscriere in cartea funciara.

Documentatia se intocmeste, pe suport analogic si pe suport digital, in formate standardizate care sa permita tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate si in formate care permit accesul si transferul de date.

Acte ale proprietarului pentru alipirea sau dezlipirea unor imobile

Propietarul trebuie sa aduca geodezului copii xerox dupa actele de la prima inscriere in cartea funciara si cadastru.

De asemenea trebuie sa aduca geodezului un extras dupa cartea funciara. Extrasul de carte funciara se ridica de la Oficiul de Cadastru. Ridicarea extrasului de carte funciara dureaza 5 zile lucratoare, fara ziua in care s-a depus cererea de rdicare a extrasului de carte funciara.

Ridicarea documentatiilor de alipire sau dezlipire a unor imobile dureaza 14 zile lucratoare de la depunerea actelor la Oficiul cadastral.

Activitatea de alipire sau dezlipire a unor imobile este reglementata de Regulamentul din 13/10/2006 privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara.

Regulamentul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006.