Obligatia avizarii expertizelor judiciare de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Text extras din: Lege nr. 7/1996(r1) - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare. Organizarea activitatii de cadastru cu privire la expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru.

Art. 4. - Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliara la nivelul întregii tari; b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul întregii tari; c) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare; d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul României, în conditiile legii speciale care reglementeaza înfiintarea uniunii profesionale a acestora; e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului de cadastru general; f) asigura, în conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea în stare de utilizare a retelei geodezice nationale; g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale; h) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public; i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, în conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile; j) îndeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale în domeniul sau de activitate; k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor în vederea aplicarii legilor funciare;

l) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari în specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;

m) asigura înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate; n) asigura înscrierea cailor de atac împotriva înregistrarilor de carte funciara; o) asigura înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare în legatura cu bunul imobil; p) asigura formarea si specializarea personalului de specialitate în publicitate imobiliara prin intermediul Institutului National al Registratorilor; structura, organizarea si modul de administrare ale institutului se stabilesc si se aproba prin hotarâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi; r) îndeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.