Coproprietatea obisnuita si temporara. Caracteristici.

 Ceea ce este specific acestei forme a proprietăţii comune este faptul că acelaşi bun, nefracţionat în materialitatea sa, aparţine concomitent mai multor titulari, fiecare dintre aceştia având numai o cotă-parte ideală şi abstractă din dreptul de proprietate asupra bunului respectiv. Drepturile tuturor coproprietarilor sau, mai bine spus, fracţiunile din dreptul de proprietate asupra bunului, se întâlnesc pe ultima particulă din cele ce compun acel bun.

 Nici unul dintre coproprietari nu este titular exclusiv al unei fracţiuni materiale din bun. Dacă bunul ar fi fracţionat în materialitatea lui şi fiecare parte (fracţiune) materială ar aparţine în exclusivitate unui proprietar, ar fi vorba despre o proprietate exclusivă, şi nu despre o proprietate comună pe cote-părţi.

 În acelaşi timp, fiecare coproprietar este titular exclusiv asupra cotei-părţi ideale, abstracte, din dreptul de proprietate asupra bunului. Cum s-a spus adeseori într-o formulă sintetică şi precisă, dreptul asupra bunului este fracţionat şi nu însuşi bunul, luat în materialitatea lui. Cota parte din dreptul fiecăruia dintre coproprietari poate fi exprimat printr-o fracţie: 1/2, 3/4,12/17 sau printr-un procent: 50%, 28% etc.

 Proprietatea comună pe cote-părţi sau coproprietatea obişnuită, are următoarele trăsături definitorii: pluralitatea titularilor, divizarea intelectuală a dreptului de proprietate între titulari, unitatea materială a bunului care constituie obiectul coproprietăţii.

 În plus, acest caz de coproprietate este esenţialmente temporar, fiecare dintre titulari având dreptul să ceara încetarea acestei modalităţi prin partaj. Proprietatea comună pe cote părţi obişnuită este o modalitate a dreptului de proprietate privată, o înfăţişare şi o manifestare diferită.

Prin noţiunea de modalitate înţelegem acea formă a dreptului de proprietate privată ce se caracterizează prin două trăsături alternative: fie dreptul aparţine concomitent mai multor titulari (proprietate comună), fie existenţa lui în patrimoniul unei anumite persoane este vremelnic incertă întrucât actul juridic al dobânditorului este afectat de o cauză de nulitate relativă ori a fost încheiat sub condiţie rezolutorie