Vanzare sau atribuire in natura a unui bun imobil.

In situatia in care unul dintre comostenitori solicita instantei vanzarea imobilului prin intermediul executorului judecatoresc iar celalalt comostenitor solicita atribuirea in natura a singurului imobil supus partajarii, este preferabil ca iesirea din indiviziune sa se realizeze prin atribuirea imobilului in natura si nu prin vanzare la licitatie.

Desigur, celalalt comostenitor caruia nu i s-a atribuit imobilul trebuie sa primeasca o sulta corespunzatoare dreptului sau, sulta care se stabileste de catre instanta de judecata in functie de valoarea de circulatie a imobilului si de cota parte care i-ar reveni comostenitorului. Instanta va stabili si termenul in care sulta va trebui achitata.

In cazul in care sulta nu va fi achitata in termenul prevazut, comostenitorul creditor are posibilitatea sa inceapa executarea silita asupra bunurilor comostenitorului debitor, inclusiv asupra imobilului ce a facut obiectul partajului. In privinta acestui imobil comostenitorul creditor are un privilegiu legal pentru satisfacerea sultei.