Tert fata de certificatul de mostenitor. Efecte.

Orice persoana care se considera vatamata în drepturile sale prin mentiunile cuprinse în certificatul de mostenitor poate cere anularea acestuia.
Mostenitorul sau mostenitorii participanti la procedura succesorala notariala nu pot cere anularea decât daca fac dovada unui viciu de consimtamânt sau a unui motiv de nulitate absoluta (frauda la lege, cauza ilicita, obiect ilicit etc.). Fara a se confunda cu un contract, certificatul de mostenitor este totusi rezultatul unui acord între mostenitorii participanti la procedura succesorala notariala necontencioasa.
Ori, acest acord trebuie sa fie neafectat de vicii de consimtamânt sau cauze de nulitate absoluta.
Mostenitorilor participanti la procedura succesorala notariala nu li se permite asadar sa faca "dovada contrara" mentiunilor cuprinse în certificatul de mostenitor, fata de ei acest act având o forta probanta deplina.
Actiunea mostenitorilor pentru anularea certificatului de mostenitor pentru vicii de consimtamânt este supusa termenului de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 3 al. 1 din Decretul nr. 167/1958, care începe sa curga dupa distinctiile prevazute la art. 9 din actul normativ mentionat.
Fata de terti însa certificatul de mostenitor nu are decât o forta probanta relativa, mentiunile sale putând fi combatute prin orice mijloc de dovada admis de lege. Astfel, pot cere anularea certificatului de mostenitor persoanele straine de mostenire care au drepturi proprii asupra bunurilor incluse în certificatul de mostenitor ca facând parte din masa succesorala.
Cum, în speta, reclamantul caruia i s-a recunoscut definitiv si irevocabil dreptul de proprietate asupra cotei de din masa bunurilor care au fost trecute în certificatul de mostenitor contestat, nu pretinde ca ar avea calitatea de mostenitor dupa defuncta B.T. si nu invoca, deci, un caz de nulitate relativa pentru a fi aplicat actiunii formulate de el termenul de prescriptie de 3 ani, ci contesta faptul ca în masa succesorala au fost cuprinse bunuri proprietatea sa, corect a retinut instanta de apel ca actiunea ce formeaza obiectul prezentului dosar este guvernata de regulile aplicabile actiunii reale, care este imprescriptibila din punct de vedere extinctiv.