RIL admis. Calitatea procesuala pasiva a Statului Roman in litigiile in materie succesorala

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 365 din 25 mai 2011 a fost publicata decizia nr. 2 din 4 aprilie 2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (Decizia 2/2011) privind examinarea recursului in interesul legii cu privire la calitatea procesuala pasiva a statului roman prin Ministerul Finantelor Publice sau a unitatilor administrativ-teritoriale, in actiunile avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra unei mase succesorale.

1. Obiectul recursului in interesul legii

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca, in practica judiciara, nu exista un punct de vedere unitar cu privire la calitatea procesuala pasiva a statului roman prin Ministerul Finantelor Publice sau a unitatilor administrativ-teritoriale, in actiunile avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra unei mase succesorale.

2. Optica jurisprudentiala

Examenul jurisprudential a relevat ca, in practica instantelor judecatoresti, nu exista un punct de vedere unitar cu privire la calitatea procesuala pasiva a statului roman prin Ministerul Finantelor Publice in litigiile avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra unei mase succesorale, identificandu-se, astfel, 3 orientari:

a) Intr-o prima orientare a practicii, instantele au considerat ca, in actiunile cu acest obiect, statul nu are calitate procesuala pasiva, intrucat nu este persoana obligata in raportul juridic dedus judecatii si nici persoana fata de care reclamantul sa poata stabili existenta unui drept potrivnic.

S-a apreciat, pe de-o parte, ca statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, poate avea calitate procesuala pasiva in aceste actiuni numai atunci cand mostenirea este vacanta, situatie ce trebuie atestata fie prin certificatul de vacanta succesorala eliberat de notarul public, fie prin hotararea instantei de judecata, iar, pe de alta parte, ca, intrucat in cauza nu mai sunt alti mostenitori carora reclamantul sa le poata opune litigios dreptul sau si nici nu este o succesiune vacanta, partea se poate adresa, pentru realizarea dreptului sau, notarului public, conform procedurii prevazute de dispozitiile din Legea nr. 36/1995.

b) Intr-o a doua orientare a practicii, instantele au considerat ca, dimpotriva, statul are calitate procesuala pasiva in actiunile cu acest obiect, intrucat, in lipsa de mostenitori legali sau testamentari, acesta este singurul care ar putea contesta dreptul reclamantului, in calitatea sa de titular al mostenirii vacante, in lumina dispozitiilor art. 85 din Legea nr. 36/1995.

In acest sens s-a argumentat, pe de o parte, ca, asa cum constatarea existentei unei succesiuni vacante si a componentei acesteia se poate face si de catre instanta judecatoreasca in mod direct in lipsa certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public, tot astfel, instanta poate constata calitatea de unic mostenitor a unui succesibil, indiferent daca vocatia acestuia isi are izvorul in lege sau in manifestarea de ultima vointa a defunctului, iar, pe de alta parte, ca, potrivit art. 680 din Codul civil, in lipsa de mostenitori legali sau testamentari, bunurile lasate de defunct trec in proprietatea statului.

c) Intr-o a treia orientare a practicii, instantele au considerat ca, in situatia actiunilor avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra unei mase succesorale, calitatea procesuala pasiva apartine consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei circumscriptie se afla imobilele din masa succesorala, deoarece, in cazul in care o succesiune ar fi vacanta, bunurile ce o compun ar urma sa intre in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, apreciindu-se in acest sens ca atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului are consiliul local, dupa cum rezulta din art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

3. Opinia procurorului general al PICCJ

Procurorul general a opinat in sensul ca, in situatia actiunilor avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor, atunci cand mostenirea nu este vacanta si nici nu exista alti mostenitori legali sau testamentari in cauza, statul nu are calitate procesuala pasiva, intrucat nu este parte in raportul juridic concret, obligational, de drept substantial, dedus judecatii.

Astfel, statul nu are vocatie succesorala concreta la succesiunea autorului reclamantului si nu poate pretinde drepturi asupra patrimoniului succesoral atat timp cat premisa art. 680 din Codul civil, respectiv cea a lipsei totale sau partiale a mostenitorilor legali sau testamentari nu numai ca nu este realizata, dar este inlaturata de insusi reclamantul care pretinde ca este unicul mostenitor.

Prin urmare, vocatia succesorala abstracta nu ii confera statului legitimare procesuala pasiva in astfel de cauze, intrucat vocatia sa succesorala este subsidiara vocatiei succesorale a rudelor si a eventualilor legatari universali, potrivit art. 680 din Codul civil.

In consecinta, in situatia actiunilor avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra masei succesorale, statul nu are calitate procesuala pasiva, intrucat nu exista un raport juridic obligational intre el si reclamant, atat timp cat nici statul si nicio alta persoana, cu exceptia reclamantului, nu invoca un drept asupra mostenirii, persoana interesata avand la indemana procedura notariala reglementata de Legea nr. 36/1995.

4. Optiunea Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Inalta Curte a considerat ca se impune admiterea recursului, pronuntand urmatoarea solutie, redam dispozitivul deciziei:

„Admite recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

stabileste ca, in situatia actiunilor avand ca obiect constatarea calitatii de unic mostenitor asupra unei mase succesorale, statul nu are calitate procesuala pasiva decat in ipoteza in care pe seama acestuia s-a emis certificat de vacanta succesorala.”