Renuntare la succesiune.

Renuntarea la mostenire.

Renuntarea la mostenire priveste atat bunurile existente in patrimoniul defunctului la data decesului cat si bunurile viitoare.

Astfel, intr-un proces de partaj succesoral, mostenitorii care au renuntat la succesiune, in mod expres, nu mai pot avea caliatatea de mostenitori. Acesti mostenitori nu pot invoca ca au renuntat numai la bunurile care existau in masa succesorala, la data deschiderii succesiunii si pe care acestia le cunosteau. Bunurile viitoare care nu existau in masa succesorala, la data deschiderii succesiunii, vor fi impartite numai intre acei mostenitori care au acceptat mostenirea.

O situatie de acest gen poate aparea in cazul reconstituirii dreptului de proprietate, cand numai mostenitorul care nu a renuntat la succesiune in conditiile prevazute de art.696 cod civil, poate fi repus in termenul de acceptare a succesiunii.