Renuntare expresa. Tranzactie

In urma decesului lui P.C., in cadrul dezbaterii succesoriale notariale (dosar nr. 576/1979 al fostului Notariat de Stat sector 2), recurenta-reclamanta a renuntat la succesiune (incheierea din 17 august 1979), in aceeasi zi primind de la G.A contravaloarea cotei sale succesorale.

Conform art. 696 C. civil, renuntatorul este considerat ca nu a fost niciodata mostenitor, vocatia sa succesorala fiind retroactive desfiintata, iar certificatul de caliatate de mostenitor nr.15 din 23 februarie 2005, anexat de reclamanta actiunii introductive de instanta, nu echivaleaza cu o retractare a renuntarii.

Prin sentinta civila nr. 4818/1980, pronuntata de Judecatoria sector 2 Bucuresti, s-a constatat ca mostenitori ai defunctului P.C. sunt N.A., sotie supravietuitoare, si G.A., mostenitoare testamentara. Corespunzator acestei hotarari judecatoresti, a fost eliberat atat certfificatul de mostenitor nr. 537 din 27 octombrie 1981 de catre Notariatul de Stat al Sectorului Agricol Ilfov, cat si certificatul de mostenitor suplimentar nr. 203/1990 de catre Notariatul de Stat Buftea, ambele certificate stabilind ca mostenitori sunt G.A. si N.A. Cu privire la imobilul in litigiu, prin sentinta nr.4818/1980, pronuntata de Judecatoria sectorului 2 Bucuresti, s-a mentinut starea de indiviziune a mostenitoarelor N.A si G.A. asupra a doua immobile, unul situat in Tunari, si celalalt, care formeaza obiectul prezentului litigiu, situat in Voluntari.

Starea de indiviziune a fost sistata prin sentinta civila nr. 1548/1991 a Judecatoriei SAI , prin care sotiei supravietuitoare N.A. i-a fost atribuit imobilul din Tunari, iar concubinei G.A. imobilul din volunatri. Prin sentinta civila nr. 1410 din 29 mai 1992 a Judecatoriei SAI, irevocabila, s-a stabilit ca intre mostenitoarea G.A. si intimatii-parati C.A si C.V. a intervenit, la 16 octombrie 1982, vanzarea-cumpararea imobilului din comuna Voluntari.

 Sustinerea recurentei-reclamante ca este mostenitorea mamei sale N.A.,conform certificatului de mostenitor suplimentar nr.8 din 21 august 2001, eliberat de BNP A.G.S., nu are elevanta cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu, intrucat, inainte de eliberarea acestui certificat de mostenitor, mama sa a tranzactionat cu G.A., in sensul ca ii revine imobilul din Tunari, iar imobilul in litigiu revine mostenitoarei G.A., tranzactie consfintita judecatoreste prin sentinta civila nr. 1548/1991 a Judecatoriei SAI.

Urmare a acestei hotarari, G.A. a transmis dreptul de proprietate asupra imobilului intimatilor-parati. Avand in vedere aceste considerente, recursul a fost respins.

I.C.C.J.,Sectia civila si de proprietate intelectuala,decizia nr. 3 din 7 ianuarie 2008.