Vacanta succesorala. Statul in calitate de parat-succesor.

In situatia in care promitentul vanzator decedeaza si nu are mostenitori, Statul prin Ministerul de Finante are calitatea de succesor. Instanta de judecata va putea constata vacanta succesorala si va putea pronunta o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare in contradictoriu cu Statul

Prin cererea înregistrata pe rol la Judecatoria Iasi, reclamantele CI si HM au chemat în judecata Statul român, prin Ministerul Finantelor Publice, solicitând ca instanta sa pronunte o hotarâre prin care sa constate ca succesiunea de pe urma defunctului PP este vacanta, iar mostenitor este Statul român, precum si pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act de vânzare cumparare cu privire la imobilul teren de 800 mp si constructie compusa din 2 camere si dependinte din Iasi.
În motivarea actiunii, reclamantele arata ca în 1988 a fost încheiata o zdelca între ele si PP, acesta din urma vânzând primilor imobilul aratat mai sus pentru suma de 80.000 lei, cumparatorii asumându-si si obligatia de a suporta cheltuielile de înmormântare ale vânzatorului. La 9.01.1996, vânzatorul a decedat, neavând mostenitori legali sau testamentari.
În drept, se invoca art. 680 si 1075 Cod civil.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine cele ce urmeaza:
La 20.08.1988, PP a vândut „pe veci si irevocabil” familiei H suprafata de 800mp teren si constructia compusa din 2 camere si dependinte, pentru suma de 80.000 lei si cu obligatia acestora de a suporta cheltuielile de înmormântare.
Actul încheiat sub semnatura privata nu a transmis dreptul de proprietate, nefiind încheiat în forma autentica ceruta pentru înstrainari sub sanctiunea nulitatii absolute, însa este un antecontract, care a nascut obligatia de a face în sarcina ambelor parti: de a autentifica actul.
PP a decedat însa la 9.01.1996, având ultimul domiciliu în Iasi, fara a avea mostenitori. Aceasta împrejurare rezulta din depozitiile martorilor audiati. Potrivit art.680 Cod civil, bunurile defunctilor fara mostenitori trec în proprietatea statului.
Statul prin urmare a preluat obligatia de a face, de a încheia contractul de vânzare cumparare cu privire la imobil.
Pentru aceste motive, în baza art. 680 Cod Civil, instanta va constata calitatea de succesiune vacanta a mostenirii lui PP si pe cale de consecinta calitatea de succesor a pârâtului.
În baza art. 1075 Cod civil, instanta va pronunta o hotarâre care va tine loc de act de vânzare cumparare cu privire la imobil.