Partaj de ascedent. Testament olograf.

Succesiune. Partaj de ascendent. Testament olograf.

Conditii de validitate.

In conformitate cu dispozitiile art. 794 Cod civil, tatal, mama si ceilalti ascendenti pot face imparteala bunurilor lor intre fii si ceilalti descendenti.

Aceasta imparteala, prevede art. 795 Cod civil, se poate face prin acte intre vii sau prin testament, cu formele, conditiile si regulile prescrise pentru donatii intre vii si testamente.

Partajul de ascendent prin acte intre vii va urma prescriptiile impuse de art. 813 Cod civil, adica se va face prin act autentic mentionind imparteala, modalitatile sale si acceptarea descendentilor gratificati.

In cazul impartelii testamentare, ascendentul trebuie sa faca un testament in formele prevazute de lege, adica autentic, mistic sau olograf.

Potrivit art. 859 Cod civil, testamentul olograf este valabil numai daca este scris in tot, datat si semnat de mana testatorului. Cele trei conditii trebuie sa fie intrunite cumulativ, in lipsa oricareia dintre ele testamentul fiind nul.

Intrunind conditiile aratate, testamentul olograf este valabil chiar daca testatorul a fost asistat de o terta persoana care a si semnat actul in calitate de martor.

Testamentul olograf poate fi recunoscut de mostenitorul caruia i se opune, expres sau tacit. Recunoasterea tacita poate avea loc prin executarea de catre mostenitor a testamentului, respectiv a vointei dispunatorului.

In sfirsit, testamentul olograf fiind un act sub semnatura privata, in caz de contestare se va recurge la procedura verificarii de scripte. In acest sens, instanta de judecata va proceda la verificarea scrierii si semnaturii testamentului olograf comparandu-le cu alte acte scrise de defunct si recunoscute ca scrise de el. In caz de indoiala, se va putea dispune efectuarea unei expertize grafice.

In raport de cele ce preced, actul de impartire depus la dosar nefiind intocmit in forma ceruta pentru a realiza un partaj de ascendent prin acte intre vii, trebuie examinat ca un posibil act de imparteala prin testament olograf, impunindu-se a fi verificata intrunirea celor trei conditii de valabilitate prevazute de art. 859 Cod civil, scris, datat si semnat de mina testatorului.

Curtea Suprema de Justitie, Sectia civila, decizia nr.1409 din 23 iulie 1992