Nepronuntarea instantei asupra cererii de iesire din indiviziune.

Desi se ordona partajul imobilelor, deducându-se ca s-a efectuat operatiunea ce presupune ca dreptul indiviz al fiecarui comostenitor asupra masei de împartit, transmisa erezilor în puterea legii, la data si prin efectul decesului antecesorilor sai, este înlocuit cu unul diviz si exclusiv asupra bunurilor concrete cuprinse în lotul fiecaruia dintre copartasi, atribuirea se realizeaza prin pastrarea proprietatii comune.

Tribunalul Bistrita-Nasaud, Sectia Civila, Decizia nr. 341/R/15 octombrie 2009, nepublicata. Prin Sentinta civila nr. 763/2009 pronuntata de Judecatoria Beclean în dosar nr. 631/186/2006 s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale-active a reclamantului C.S.

S-a admis în parte actiunea formulata de reclamantul C.S. împotriva pârâtilor C.A., R.A., B.I., C.A., C.G. si I.M. si, în consecinta:

S-a admis în parte cererea reconventionala precizata formulata de pârâta-reclamanta-reconventional I.M. S-a admis în parte cererea reconventionala formulata de pârâta-reclamanta-reconventional R.A. S-a constatat ca defunctul B.N., împreuna cu sotia sa B.M., au dobândit un drept de proprietate prin edificare, asupra imobilelor constructii casa de locuit si anexe gospodaresti, situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud.

S-a constatat validitatea antecontractului de vânzare-cumparare încheiat la data de 24.02.1974, între defunctul B.N., si sotia sa B.M., în calitate de promitenti-vânzatori, si defunctul C.D. (+ 15.11.2006), în calitate de promitent-cumparator, având ca obiect imobilele constructii casa de locuit si anexe gospodaresti, situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, si pretul de 7.500 lei ROL.

S-a constatat validitatea antecontractului de vânzare-cumparare încheiat la data de 11.09.1977, între defunctul C.D., în calitate de promitent-vânzator, si defunctii R.I. si I., în calitate de promitenti-cumparatori, având ca obiect aceleasi imobile constructii casa de locuit si anexe gospodaresti, situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, si pretul de 10.000 lei ROL. S-a dispus ca sentinta sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare pentru imobilele mai sus mentionate.

S-a constatat ca defunctul R.I., a dobândit un drept de proprietate prin reconstituire, potrivit Legii nr. 18/1991, asupra suprafetei de 1 ha. 1.600 m.p. teren, din care suprafata de 368 m.p. situata în intravilanul localitatii S. tarla 105, parcela 43, si suprafata de 11.232 m.p. situata în extravilanul localitatii S. tarlaua 79/2, parcela 4, potrivit T.P. nr. 45.097/2002 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bistrita-Nasaud.

S-a constatat ca în masa succesorala ramasa dupa defunctul R.I., decedat la data de 16 iulie 1994, se compune din cota de ... din imobilele constructii casa de locuit si anexe gospodaresti, situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, restul cotei de ... revenindu-i sotiei supravietuitoare R.I. ca urmare a sistarii comunitatii de bunuri, precum si cota de 1/1 parti din terenul în suprafata totala de 1 ha. 1.600 m.p., înscris în T.P. nr. 45.097/2002, iar vocatie succesorala au avut defuncta R.I., în calitate de sotie supravietuitoare, în cota de ... parti, precum si pârâtele de rând 2, 4, R.A. si I.M., în calitate de fiice, în cote de 3/4 parti împreuna.

S-a constatat ca în masa succesorala a defunctei R.I. (I.), decedata la data de 20.10.1995, se compune din cota de 5/8 parti din imobilele constructii casa de locuit si anexe gospodaresti, situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, precum si cota de 1/4 parti din terenul în suprafata totala de 1 ha. 1.600 m.p., înscris în T.P. nr. 45.097/2002, iar vocatie succesorala au avut pârâtele de rând 2, 4, R.A. si I.M., în calitate de fiice, în cote ... parti fiecare.

S-a constatat nulitatea absoluta a antecontractului de vânzare-cumparare încheiat la data de 20.06.1995 între defunctul R.I., decedata la data de 26.10.1995, în calitate de promitenta-vânzatoare, si pârâta de rând 1, C.A., în calitate de promitenta-cumparatoare, având ca obiect imobilele constructii casa de locuit si anexe gospodaresti, sus-mentionate, si teren aferent în suprafata de 368 m.p., situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, si pretul de 800.000 lei ROL cu pastrarea dreptului de uzufruct viager al promitentei-vânzatoare asupra imobilului înstrainat.

S-a respins ca neîntemeiat capatul de cerere privind constatarea validitatii antecontractului de vânzare-cumparare încheiat la data de 20.06.1995 între pârâta de rând 1, C.A., în calitate de promitenta-vânzatoare, si reclamantul C.S., în calitate de promitent-cumparator, având ca obiect aceleasi imobile constructii si teren aferent în suprafata de 368 m.p., situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, si pretul de 50.000.000 lei ROL. S-a dispus partajarea masei succesorale ramasa dupa defunctii R.I. si I., în ce priveste imobile constructii casa de locuit si anexe gospodaresti, precum si teren aferent în suprafata de 368 m.p., situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, prin atribuirea acestora în indiviziune, în cote de ... parti celor doua pârâte R.A. si I.M.

S-a dispus partajarea în natura a restului terenului situat în extravilanul localitatii S. în suprafata de 11.232 m.p., tarla 79/2, parcela 4, conform cotelor de mostenire de ... parti fiecare, si atribuirea suprafetei de 5.616 m.p. pârâtei-reclamante-reconventional R.A., si respectiv a suprafetei de 5.616 m.p. pârâtei-reclamante-reconventional I.M.

S-a dispus dezmembrarea nr. topo. 307 si înscrierea în C.F. la nr. topo. nou 307/1, si nr. cadastral 449, a dreptului de proprietate al pârâtelor R.A. si I.M., în indiviziune în cote de ... parti fiecare, asupra imobilelor constructii casa de locuit si teren aferent în suprafata de 368 m.p., identificat în Titlul de proprietate nr. 45097/2002 (tarla 105, parcela 43), situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, conform Tabelului de miscare parcelara nr. 2 varianta II, corectat de instanta din raportul de expertiza întocmit de expertul P.V., raport care face parte integranta din prezenta hotarâre. S-a dispus ca restul terenului în suprafata de 24.225 m.p., aferent nr. topo. nou 307/2, sa ramâna înscris pe vechii proprietari de C.F. S-a dispus înscrierea în C.F. la nr. cadastral 451 a dreptului de proprietate al pârâtei-reclamante-reconventional I.M., asupra imobilului teren în suprafata de 5.616 m.p., identificat în Titlul de proprietate nr. 45097/2002 (tarla 79/2, parcela 4/2), situat în extravilanul localitatii S., conform Tabelului de miscare parcelara nr. 2 varianta II, din raportul de expertiza întocmit de expertul P.V., raport care face parte integranta din prezenta hotarâre.

S-a respins ca neîntemeiata cererea reclamantului privind constatarea pasivului succesoral dupa defunctii A.I. (+ 21.02.1986), R.I. (+ 16.07.1994) si R.I. (+ 20.10.1995). S-au compensat cheltuielile de judecata.

Împotriva sentintei expuse a declarat recurs, în termen legal, pârâta R.A. Recursul este fondat. Sentinta dispune partajarea imobilelor constructii casa de locuit si anexe gospodaresti, precum si a terenului aferent în suprafata de 368 m.p., situate în localitatea S. nr. 21, judetul Bistrita-Nasaud, prin atribuirea acestora în indiviziune, în cote de câte ... parti, pârâtelor R.A. si I.M., cu argumentarea ca ambele parti au solicitat atribuirea bunurilor în natura, nu s-a solicitat partajarea lor în natura si nici completarea raportului de expertiza cu o varianta de partajare în natura, data fiind si starea de degradare a constructiilor.

Dispozitia si motivarea acesteia, privite în întregul lor, sunt cel putin inconsecvente. Desi se ordona partajul imobilelor, deducându-se ca s-a efectuat operatiunea ce presupune ca dreptul indiviz al fiecarui comostenitor asupra masei de împartit, transmisa erezilor în puterea legii, la data si prin efectul decesului antecesorilor sai, este înlocuit cu unul diviz si exclusiv asupra bunurilor concrete cuprinse în lotul fiecaruia dintre copartasi, atribuirea se realizeaza prin pastrarea proprietatii comune.

Solutia echivaleaza practic cu o nepronuntare asupra capetelor de cerere din cele doua actiuni reconventionale prin care pârâtele au învestit judecatoria cu pretentia împartelii în natura a masei de bunuri, prin includerea bunurilor în lotul pârâtei R.M., respectiv în lotul lui I.M., cu obligarea corespunzatoare la plata sultelor compensatoare.

Realitatea demersurilor judiciare ale copartaselor, în acelasi timp inexactitatea modalitatii de sesizare retinuta de prima instanta, rezulta din scriptul denumit "cerere" prezentat de R.A., prin care se noteaza "în situatia în care veti recunoaste dreptul de mostenire si surorii mele I.M. va rog sa-mi atribuiti mie casa si terenul aferent (pentru ca eu locuiesc în S., iar sora mea în Sieu-Odorhei si sunt mai legata sufleteste de casa parinteasca, unde mi-am îngrijit parintii) si sa ma obligati sa-i platesc lui I.M. partea ei de mostenire", si din precizarile ("note scrise") depuse la dosar de I.M., unde se subliniaza "solicit atribuirea constructiilor subsemnatei, cu sulte pentru pârâta si partajarea în natura a terenurilor, conform cotelor de mostenire".

Nesolutionarea pe fond a tuturor pretentiilor deduse judecatii atrage aplicarea prevederilor art. 312 alin. 5 Cod Procedura Civila, casarea partiala a hotarârii cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta de fond. Rezolvarea cererilor de partaj pentru prima data în recurs ar priva partile de un grad de jurisdictie. În rejudecare, instanta de trimitere va proceda în directia preconizata mai sus si va putea administra orice probe considerate ca utile pentru dezlegarea raporturilor dintre parti.