Mostenire. Devolutiune legala si testamentara. Neinvocarea testamentului. Efecte

Succesorul  legal ce este si beneficiarul unui testament poate pretinde a-i fi deferita mostenirea atat ab intestat cat si pe temei testamentar.

Insa, in masura in care in termenul legal pentru acceptarea  mostenirii, succesorul invoca doar calitatea de mostenitor legal, fiind ca atare inscris in certificatul de mostenitor, el nu mai poate pretinde ulterior, in procesul pentru imparteala mostenirii, si drepturile succesorale ce ar rezulta in favoarea sa din testament.

C.A. Bacau, Sectia civila, decizia nr.606 din 6 aprilie 1998.