Legatar cu titlu particular. Certificat de vacanta succesorala. Anulare

C.A Ploiesti, Sectia civila, decizia nr. 3107 din 26 septembrie 2000

Intrucat legatul cu titlu particular poate fi acceptat nu numai expres, dar si tacit, conform art. 689 C. civil, folosind bunul  ca un adevarat proprietar si achitand in mod constant taxele si  impozitele  legate de acel bun, legatarul a facut o atare acceptare, motiv pentru care eliberarea unui certificat de vacanta succesorala statului in aceste conditii este nelegala.

Prin actiune legatarul cu titlu particular a solicitat instantei ca prin  sentinta ce o va pronunta  in contradictoriu  cu Consiliul local si D.G.F.P.C.F.S. sa constate nulitatea  certificatului de mostenitor al statului  in privinta terenului de 3500 mp si, in consecinta, caliatatea sa de proprietar.

In motivarea actiunii, reclamantul a precizat ca a stapanit continuu terenul in litigiu din 1974 si pana in prezent si ca la 4 iunie 1980 proprietata decedand, i-a lasat prin testament terenul pentru care in mod  neintrerupt  a platit taxele si impozitele, astfel ca in mod nelegal s-a emis statului certificatul de vacanta succesorala.

Instanta de fond, prin sentinta pronuntata, mentinuta in apel, a  admis actiunea reclamantului si a constatat nulitatea certificatului de vacanta succesorala, precum si calitatea reclamantului de proprietar asupra terenului.

Pentru a pronunta aceasta solutie, s-a retinut ca reclamantul a stapanit terenul in litigiu din 1974 si pana in prezent  achitand in continuu taxele si impozitele  aferente, fapt care probeaza acceptarea  tacita a  legatului cu titlu particular (in forma autentica) care nu a fost  revocat niciodata si ale carui efecte au inceput sa opereze de la 4 iunie 1980, data deschiderii succesiunii legatarei.

 In aceste conditii, s-a apreciat de prima instanta ca reclamantul si-a dovedit calitatea de proprietar pentru suprafata de teren in litigiu in  temeiul legatului particular ce a fost acceptat, astfel ca se impune  constatarea nulitatii certificatului de vacanta succesorala.

Curtea de apel a respins recursurile paratilor, prin care sustineau ca reclamantul-intimat nu a probat acceptarea legatului cu titlu particular in mod  expres, si ca legatul este caduc.

La pronuntarea deciziei, instanta de recurs a concluzionat ca legatul cu titlu particular poate fi acceptat nu numai expres, dar si tacit, iar un atare act de acceptare decurge in cauza din faptul folosirii bunului testat de catre succesibil, care s-a comportat ca un proprietar, precum si din  faptul achitarii impozitelor si taxelor aferente terenului.

 In aceste conditiuni, succesiunea legatarei nefiind vacanta, nelegal s-a emis certificatul de mostenitor care atesta nereal existenta vacantei succesorale.