Instanta este obligata sa se pronunte asupra actelor existente la dosar daca s-a solicitat judecarea in lipsa a cauzei.

Probatorii cu acte si recunoasterea partii adverse in intampinare privind iesirea din indiviziune a mostenitorilor.

Prin sentinta civila nr. 5623/2007 Judecatoria Slatina a respins actiunea formulata de reclamanta G.V., ca neintemeiata.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca reclamanta legal citata nu s-a prezentat in instanta pentru a-si sustine actiunea si formula probe in dovedirea acesteia, asa cum cer dispozitiile art. 1169 din Codul civil.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta considerand-o netemeinica si nelegala intrucat instanta de fond nu a tinut cont de actele depuse si de faptul ca a solicitat judecarea cauzei fiind in varsta si bolnava iar toate probele in dovedirea actiunii se afla la dosar.

Fata de motivele de recurs invocate paratul P.V. a depus o intampinare precizand ca a imputernicit pe numitul G.C. sa il reprezinte in instanta privind actiunea de partaj formulata de reclamanta.

Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate cat si in lumina dispozitiilor art. 304 indice 1 c.p.c. tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este fondat.

Judecatoria Slatina a fost sesizata de catre reclamanta G.V. cu o actiune de partaj succesoral de pe urma autoarei P.E. decedata la 27 iunie 2000.

Actiunea reclamantei a fost insotita de acte de stare civila si acte privind averea succesorala ce se pretinde ca ar fi ramas la decesul autoarei, respectiv o casa construita in anul 1947, o casa construita in anul 1966, anexe gospodaresti si suprafata de 6,79 ha teren, reconstituita conform legilor funciare.

La fila 17 dosar se afla o intampinare din partea paratului P.V. care invedereaza instantei ca este deacord cu actiunea reclamantei solicitand judecata in lipsa .

La fila 84 dosar de fond se afla o imputernicire data de parata H.F., iar la fila 85 o procura judiciara intocmita de S.D. si P.L. care il desemneaza pe G.C. ca mandatar in vederea reprezentarii acestora in dosarul de partaj, iar la fila 86 procura data de P.A. pentru acelasi mandatar G.C.

La fila 93 dosar de fond se afla incheierea din 30 octombrie 2006 din care rezulta ca instanta a incuviintat proba cu actele depuse la dosar acordandu-se termen pentru administrarea acestora.

Ca urmare, instanta de fond nu putea la 29 octombrie 2007 sa constate ca actiunea de partaj succesoral este nedovedita si nesustinuta asa cum se retine in considerentele sentintei intrucat probatoriile au fost administrate si in urma acestora se impunea ca instanta sa se pronunte pe fondul cauzei privind dezbaterea succesiunii autoarei P.E. si posibilitatea incheierii de catre parti a unei tranzactii in conformitate cu dispozitiile art. 271 c.p.c.

Deoarece instanta nu a procedat la solutionarea in fond a cauzei de partaj, situatia expres prevazuta de legiuitor la art. 312 (5) c.p.c. , tribunalul va casa hotararea si va trimite cauza pentru rejudecare primei instante.