Indiviziunea fortata asupra locului de veci si a constructiilor funerare.

Prin decizia civila nr. 147 din 20 ianuarie 2003 s-a admis recursul declarat de paratii I.G. si S.I. impotriva deciziei civile nr. 1061 din 25 octombrie 2002 pronuntata de Tribunalul Dambovita, in contradictoriu cu intimata reclamanta M.C. si in consecinta au fost modificate in parte incheierea interlocutorie de partaj si decizia, inlaturand obligarea paratilor sa aduca la masa de partaj fructele terenului in litigiu, arendat pe timp de 1 an.

In esenta s-a retinut ca de pe urma defunctilor E.I. si T.I. au ramas ca mostenitori partilor din proces, masa succesorala fiind compusa din bunuri imobile si mobile expres mentionate in dispozitivul incheierii. Incheierea a fost atacata cu apel care s-a respins de Tribunalul Dambovita ca nefondat. In recursul paratilor au fost invocate mai multe critici, printre care si gresita includere in masa succesorala a constructiilor funerare (cavou si cruce) executate in timpul vietii de catre defunctul T.I., pe locul de inmormantare pentru care obtinuse dreptul de concesiune prin mostenire legala de la parintii sai.

Curtea a gasit aceasta critica neintemeiata cu urmatoarea argumentare: Locurile de inmormantare din cimitirele proprietate de stat se concesioneaza prin acte administrative, titularul dobandind un drept real de folosinta a locului, pe durata concesiunii. Acest drept real de folosinta este un element activ al patrimoniului persoanei titulare a concesiunii si nu poate trece in alt patrimoniu decat printr-unul dintre modurile de dobandire a drepturilor, intre care si prin succesiune. Prin urmare, in caz de moarte a concesionarului, dreptul se transmite mostenitorilor sai care exercita acest drept in indiviziune.

Dreptul de concesiune asupra unui loc de inmormantare din cimitire nu se extinde si asupra constructiilor funerare, deoarece acestea fiind executate de catre concesionari nu sunt proprietate de stat.

Intrucat atat dreptul de concesiune asupra locului de veci, cat si dreptul de proprietate asupra constructiilor funerare se transmit prin succesiune ele trebuie sa fie cuprinse in masa succesorala, insa nu sunt supuse partajului, partile urmand a ramane in indiviziune fortata asupra locului de veci si a constructiilor funerare.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Civila, decizia nr.147 din data de 30 ianuarie 2004