Existenta unui testament nu confera calitatea de mostenitor

 Mostenitorii testamentari s-au adresat bancii ProCredit pentru a afla informatii cu privire conturile testatoarei defuncte (daca au existat sau nu), anexand la cerere testamentul si certificatul de deces; Raspunsul bancii a fost urmatorul: 

Conform Art.111 alin. 2 din OUG nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului: "Informatii de natura secretului bancar pot fi furnizate, in masura in care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:

a) la solicitarea titularului de cont sau a mostenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentantilor legali si/sau statutari ori cu acordul expres al acestora ( ... )

b) la solicitarea scrisa a altor autoritati sau institutii ori din oficiu, daca prin lege speciala aceste autoritati sau institutii sunt indrituite, in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice, sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi fumizate de catre institutiile de credit in acest scop ( ... )"

Potrivit art. 88 alin.l din Legea nr.36/1995 a notarilor si activitatii notariale " ( ... ) Pana la anularea sa prin hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte. "

Iar potrivit art.84 din Legea 36/1995 sus-mentionata "in cazul in care nu s-a facut dovada existentei unor bunuri in patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesita operatiuni de durata si mostenitorii solicita sa li se stabileasca numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de mostenitor".

Prin urmare avand in vedere cele mentionate mai sus nu putem da curs cererii dumneavoastra de a va comunica informatiile solicitate intrucat clientii dumneavoastra nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, respectiv nu detin calitatea de mostenitori.

Simpla existenta a unui testament nu confera aceasta calitate (calitatea de mostenitor se dobandeste numai in baza Certificatului de mostenitor sau de calitate de mostenitor, dupa caz, eliberat de notarul public in baza procedurilor stabilite de Legea 36/1995 sus-mentionata si a Ordinului nr. 710/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995).

In situatia in care detineti un asemenea document (respectiv Certificat de mostenitor sau de calitate de mostenitor) va putem oferi informatiile solicitate in urma prezentarii acestui document in original la banca.

 In baza art. 113 alin.2 lit c) din OUG nr.99/2006 aceste informatii le putem furniza unui notar public sesizat de catre succesibili in vederea dezbaterii sucesiunii defunctei, in baza unei adrese in original din partea acelui notar.

In opinia noastra refuzul bancii este gresit intrucat banca putea sa raspunda petentilor numai cu privire la existenta unor conturi fara insa a furniza informatii cu privire la acestea. Interpretarea finala  data de reprezentantii bancii vine in contradictie cu scopul pentru care sunt solicitate aceste informatii, scop care are in vedere tocmai introducerea in masa succesorala a unor eventuale sume de bani. In ipoteza in care banca arata ca nu au existat conturi deschise pe numele defunctei dispare si interesul petentilor de a se mai prezenta la banca cu certificatul de mostenitor in original.