Edificarea unei constructii pe terenul proprietatea defunctului

In cazul in care, in timpul vietii celui despre a carui mostenire este vorba, unul dintre actualii succesori a edificat o constructie pe terenul proprietatea defunctului, constuctia va fi inclusa in masa succesorala, alaturi de teren, devenind proprietatea de cuius-ului, in temeiul accesiunii imobiliare, reglementata de art.492 cod civil.

Mostenitorul care a edificat constructia este titularul unui drept de creanta, in temeiul art.494 cod civil, constand in contravaloarea materialelor si a fortei de munca sau a sporului de valoare.

Prin sentinta civila nr.1038/2002, pronuntata de Judecatoria Targoviste, a fost admisa actiunea de partaj succesoral si s-a dispus partajarea bunurilor in una din variantele propuse in raportul de expertiza, paratul N.C. urmand a primi sulta pentru constructii de la N.D. si N.O.C.

Prin decizia civila nr.958 din 2 octombrie 2003 a Tribunalului Dambovita, a fost admis apelul reclamantului N.C. si a fost schimbata in parte incheierea de admitere in principiu din 8 februarie 2001, in sensul includerii in masa succesorala a unor bunuri, precum si a imbunatatirilor aduse imobilului de N.D.

Recursul paratei N.D. a vizat gresita includere in masa partajabila a bucatariei de vara, precum si a cotetului de porci ori a gardului cu fundatie de ciment construite de aceasta, fiind bunuri personale ale recurentei.

In privinta recursului declarat de aceasta parata, prin decizia civila nr.292 din 9 februarie 2006, Curtea de Apel  Ploiesti a constatat ca aspectul litigios in cauza este regimul juridic al acestor constructii, din ansamblul probator administrat in cauza rezultand imprejurarea realizarii de catre recurenta a urmatoarelor constructii: o bucatarie, o camara, o camera la etaj, o camera de locuit si un cotet de porci.

Astfel, deoarece constructiile sunt edificate pe terenul bun succesoral, constructiile devin proprietatea proprietarului terenului, in temeiul accesiunii imobiliare (art.494 cod civil), iar constructorul este titularul unui drept de creanta, constand in contravaloarea materialelor si a fortei de munca sau a sporului de valoare adus bunului.

In aceste conditii, parata are un drept de creanta constand in contravaloarea imbunatatirilor efectuate la imobilul bun succesoral ramas de pe urma defunctului.

C.A. Ploiesti, decizia nr.292 din 9 februarie 2006