Dosirea unor bunuri succesorale. Conditii

Pentru ca darea la o parte sau ascunderea unor lucruri din succesiune sa fie de natura a atrage sanctiunea prevazuta de art.703 C. civil, ca eredele sa nu poata lua din aceste lucruri, este necesar a se stabili caracterul fraudulos al ascunderii, care poate sa imbrace si forma omisiunii de a trece bunurile in inventar.

Deci trebuie sa se faca dovada ca eredele a cunoscut ca bunurile respective apartin succesiunii si le-a dat la o parte sau ascuns in intentia de a si le insusi exclusive sau de a le sustrage urmaririi creditorilor.

C.S.J., Sectia civila, decizia nr.622 din 10 aprilie 1990