CONSTATAREA CALITATII DE CONTINUATOR IN DREPTURI

DECIZIA CIVILA NR. 103/A Sedinta publica din data de 09.04.2009

TRIBUNALUL a respins apelul declarat de apelantul parat Judetul Brasov in contradictoriu cu intimatul reclamant F. D. G din Judetul Brasov impotriva sentintei civile nr.2181/3.03.2008, pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr. 8857/197/2007 pe care a pastrat-o.

Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de apel a retinut urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2181/3.03.2008, pronuntata de Judecatoria Brasov in dosarul nr. 8857/197/2007 a fost admisa cererea formulata de reclamantul F. D. G din Judetul Brasov in contradictoriu cu paratul Judetul Brasov prin presedintele C. J. si in consecinta a fost constatata calitatea de continuator al reclamantului fata de G. E. G. din Romania.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut in esenta urmatoarele:

Conform art. 1 alin 3 din OUG nr. 83/1999 republicata “Prin comunitatea minoritatilor nationale se intelege entitatea juridica de drept privat, constituita si organizata potrivit legii romane, care reprezinta interesele cetatenilor unei comunitati ale unei minoritati nationale ce a detinut in proprietate imobile preluate in mod abuziv si care dovedeste ca este continuatoarea recunoscuta a persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de catre stat. “

Prin art 5 al Statutului F. D. G din Judetul Brasov, astfel cum a fost modificat prin actul aditional din 03.11.2006, se prevede ca reclamantul este succesorul de drept al organizatiilor si asociatiilor g. ( s.) din Judetul Brasov, desfiintate dupa 23 august 1944, care au avut drept scop reprezentarea intereselor colective ale minoritatilor g., indiferent de domeniul de activitate “.

Din declaratiile martorilor audiati in cauza rezulta ca F. D. G din Judetul Brasov este entitatea juridica ce reprezinta persoanele de etnie g., apartenenta la aceasta asociatie fiind voluntara.

Intrucat F. D. G din Judetul Brasov s-a declarat prin statutul sau succesorul de drept al organizatiilor si asociatiilor g., instanta a retinut ca el este si continuatorul G. E. G., fara a avea insa nici o legatura cu ideologia fascista promovata de acesta din urma, fapt ce reiese, de asemenea, din declaratiile martorilor audiati in cauza.

G. E. G. Roman a fost organizatia reprezentativa a intregii minoritati g., infiintata prin Decretul Lege nr. 830 din 21 noiembrie 1940 si desfiintata prin Legea nr 485 din 7 octombrie 1944.

Impotriva sentintei de mai sus a declarat apel paratul Judetul Brasov prin reprezentant legal, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinice si solicitand schimbarea in tot a acesteia si respingerea actiunii.

In dezvoltarea motivelor de apel, apelantul parat a invocat in primul rand exceptia lipsei calitatii – procesual pasive a acestuia aratand ca imprejurarea ca reclamantul se considera continuatorul organizatilor minoritatilor care au existat la nivel judetean nu determina calitatea procesuala pasiva a Judetului Brasov, aceasta fiind determinata de persoana juridica in patrimoniul careia se afla bunul a carei retrocedare se solicita.

Pe fond, apelantul parat apreciaza ca solutia este nelegala intrucat se bazeaza pe un act aditional prin care reclamantul se declara a fi succesorul de drept al organizatilor si asociatilor g., fara a prezenta un temei de drept in acest sens, imprejurare ce nu poate fi suplinita de declaratiile martorilor.

In drept, s-au invocat dispozitiile art.282 si urm. Cod procedura civila si Legea 215/2001.

Intimatul- reclamant F. D. G din Judetul Brasov nu a formulat intampinare. In apel nu au fost administrate probe.

Prin decizia civila nr.235/18.09.2008 Tribunalul Brasov a admis apelul declarat in cauza si a schimbat in tot sentinta in sensul respingerii actiunii ca fiind promovata in contradictoriu cu o persoana lipsita de calitate procesuala pasiva.

Solutia a fost atacata cu recurs de catre reclamanta iar prin decizia nr.73/28.01.209 Curtea de Apel Brasov a admis recursul si a dispus casarea deciziei cu trimitere spre rejudecare, retinand faptul ca judetul Brasov justifica calitate procesuala pasiva in cauza.

Analizand apelul declarat, cu ocazia rejudecarii in fond, Tribunalul retine ca acesta nu este intemeiat.

Critica adusa solutiei pronuntate la fond o constituie faptul ca reclamantul nu a prezentat nici un temei de drept in baza caruia se pretinde succesorul de drept al organizatiilor si asociatilor g. din judetul Brasov, desfiintate dupa 23.09.1994, lipsa unui temei legal neputand fi acoperita prin declaratiile martorilor. Se mai arata ca sentinta recunoaste calitatea reclamantului de continuator fata de G. E. G., avand in vedere actul aditional incheiat la data de 3.11.2006, la statutul reclamantului prin care se declara ca fiind succesorul de drept al organizatiilor si asociatilor g.

Aceasta critica este neintemeiata intrucat prin actiunea introductiva reclamantul a aratat ca a formulat in temeiul OUG 83/1999 cereri de restituire a unor imobile care au apartinut comunitatii g. din judetul Brasov iar conform art.1 alin.3 din acest act normativ este necesara recunoasterea calitatii de continuator al foste persoane juridice proprietara a imobilelor nationalizate.

Chiar in situatia in care reclamantul nu ar fi indicat temeiul de drept al actiunii, acest fapt nu este de natura a conduce la anularea sentintei pronuntate de judecatorul fondului.

Instanta apreciaza ca pentru a da curs unui demers judiciar este necesar ca reclamantul sa promoveze o actiune care sa cuprinda mentiunile prevazute de art.114 din codul de procedura civila, printre care se afla si acea de a indica temeiul juridic al cererii. In situatia in care cererea de chemare in judecata nu prevede temeiul juridic, aceasta nu este lovita de nulitate, judecatorul fiind obligat, fata de motivele de fapt invocate, sa faca incadrarea in drept a situatiei de fapt expuse .

In ceea ce priveste sustinerea ca sentinta de fond are la baza doar actul aditional incheiat la data de 3.11.2006 si aceasta este neintemeiata intrucat, astfel cum rezulta din considerentele sentintei de fond, instanta a avut in vedere si alte probe administrate cum ar fi depozitii testimoniale.

Prin concluziile scrise depuse cu ocazia rejudecarii cauzei- f.13 au mai fort invocate doua motive de apel: 1. in cauza nu sunt indeplinite cerintele prevazute de art.3 lit.c din OG 83/1999 potrivit carora persoana juridica in cauza ar fi trebuit sa-si fi reluat activitatea intrerupta in perioada 6 martie 1945-22.12.1989, dupa data de 22.12.1989 si 2. F. D. G. din judetul Brasov nu poate fi continuatorul G. E. al g. din Romania, care a fost desfiintat prin Legea 485/1944 intrucat legea romana interzice activitatea unor astfel de organizatii.

Cu privire la primul motiv se va retine ca acesta este neintemeiat.

Astfel, potrivit art.3 din Legea 10/2001: sunt indreptatite, in intelesul prezentei legi, la masuri reparatorii constand in restituire in natura sau, dupa caz, prin echivalent:

a) persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluarii in mod abuziv a acestora;

b) persoanele fizice, asociati ai persoanei juridice care detinea imobilele si alte active in proprietate la data preluarii acestora in mod abuziv;

c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate in mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice dupa data de 6 martie 1945; indreptatirea la masurile reparatorii prevazute de prezentul articol este conditionata de continuarea activitatii ca persoana juridica pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau de imprejurarea ca activitatea lor sa fie fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, iar acestea sa-si fi reluat activitatea dupa data de 22 decembrie 1989, daca, prin hotarare judecatoreasca, se constata ca sunt aceeasi persoana juridica cu cea desfiintata sau interzisa, precum si partidele politice a caror activitate a fost interzisa sau intrerupta in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, daca si-au reluat activitatea in conditiile legii.”

Textul legal amintit isi gaseste aplicabilitate dosar in situatia in care se solicita restituirea in natura sau prin echivalent a unor imobile preluate abuziv si nu in situatia de fata cand reclamantul solicita sa-i fie recunoscuta calitatea de continuator al unei persoane juridice.

Referitor la cel de-al doilea motiv Tribunalul retine ca in speta nu se poate pune problema unei ideologii fasciste, prevederile statutare excluzand o asemenea idee.