Constatare donatie deghizata. Art.845. Cod civil.

Constatare donatie deghizata, raport donatie, reductiune liberalitati excesive, nulitate certificat mostenitor Art. 845,1175 Cod civil.


Instanta a respins în parte actiunea formulata de reclamanta , a constatat ca, contractul de vânzare-cumparare reprezinta donatie deghizata;

- a dispus raportul imobilelor care fac obiectul actului la masa succesorala a defunctei(mama reclamantei);

- a dispus reductiunea contractului de donatie ca liberalitate excesiva doar cu privire la unele terenuri înscrise în titlul de proprietate în limita cotitatii disponibile de 1/3;

- a dispus raportul acestor imobile la masa succesorala a defunctei si a respins capatul de cerere referitor la celelalte terenuri din titlu;

- a constatat nulitatea partiala a certificatului de mostenitor cu privire unele terenuri si a respins capatul de cerere privitor la celelalte imobile din certificatul de mostenitor; a dispus revenirea la situatia anterioara în CF;

 - au fost îndrumate partile pentru a se adresa notarului public pentru dezbaterea succesiunii dupa autoarea reclamantei si eliberarii unui nou certificat de mostenitor referitor la succesiunea fratelui reclamantei.

Instanta a retinut ca actul juridic contract de vânzare –cumparare cu clauza de întretinere reprezinta o donatie deghizata care trebuie raportata la masa succesorala a autoarei reclamantei, în raport de dispozitiile art.845 C.civ., fiind o înstrainare cu titlul oneros, sub rezerva uzufructului, facuta de aceasta fiului ei,iar reclamanta este mostenitor rezervatar al mamei sale. S-a retinut de asemenea ca, la încheierea actului cu titlu oneros nu s-a achitat pretul, inte4ntia autoarei reclamantei fiind de a-l gratifica pe fiul sau.

Ca o consecinta a constatarii donatiei deghizate, instanta a dispus raportul imobilelor care fac obiectul actului la masa succesorala a autoarei reclamantei, reductiunea contractului de donatie ca liberalitate excesiva doar cu privire la unele terenuri înscrise în titlul de proprietate în limita cotitatii disponibile de 1/3; a dispus raportul acestor imobile la masa succesorala a defunctei si a respins capatul de cerere referitor la celelalte terenuri din titlu;a constatat nulitatea partiala a certificatului de mostenitor cu privire unele terenuri si a respins capatul de cerere privitor la celelalte imobile din certificatul de mostenitor; a dispus revenirea la situatia anterioara în CF, acestea fiind acte juridice subsecvente contractului de vânzare-cumparare.