Cerere pentru completarea masei succesorale cu terenurile date ca zestre

Curtea de Apel Suceava-Sectia Civila

Decizia nr.3209 din 05 noiembrie 2002

Reclamantii au solicitat partajarea averii ramasa dupa autorii comuni,actiunea fiind admisa, prin sentinta civila nr.6918 din 14 decembrie 1999 a Judecatoriei Suceava.

Apelul declarat de parati, prin care invocau nesolutionarea cererii de raportare, a inzestrarilor, a fost respins, ca nefondat, prin decizia civila nr.4062 din 2 decembrie 2000 a Tribunalului Suceava, retinandu-se ca, o asemanea cerere, formulata pentru prima data in apel, nu este  admisibila, conform art.294 cod procedura civila.

Recursul declarat de parati este fondat.

Cererea paratilor pentru completarea masei succesorale cu terenurile primite de reclamanti cu titlu de zestre, de la autorii comuni, a fost formulata de acestia prin notele de concluzii scrise si depuse la prima instanta. Dat fiind faptul ca,in cauzele avand ca obiect partajul succesoral, partile au calitati iverse, de reclamanti si parati deopotriva, cererea trebuie solutionata , ca atare, in cadrul apararilor acestora, nefiind necesara reiterarea ei, printr-o cerere reconventionala.

De asemeni, dispozitiile art 292 cod procedura civila privind caracterul devolutiv al apelului, permit cu necesitate rezolvarea cererii, bunurile din masa succesorala avand un caracter unitar, indivizibil, astfel ca aceasta cerere putea fi formulata direct in apel.

Ca atare, recursul a fost admis, decizia casata si cauza trimisa aceluiasi tribunal, spre rejudecare.