Bunuri care nu exista in patrimoniul defunctului. Cerere de partaj. Inadmisibilitate.

Bunurile asupra carora se solicita iesirea din indiviziune trebuie sa existe in patrimoniul autorului, la data decesului, ori sa fie dobandite ulterior, altfel actiunea prin care se solicita iesirea din indiviziune va fi respinsa ca inadmisibila.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Corabia la nr. 1668/08.08.2006, reclamantii P.M., P.V., T.N si T.S. au solicitat, in contradictoriu cu parata Societatea Agricola „ Dunarea” C., iesirea din indiviziune cu privire la bunurile casa de locuit si dependinte si suprafata de 2783, 25 mp teren aferent, situate in orasul C.

In motivarea actiunii, reclamantii au pretins ca bunurile cu privire la care solicita iesirea din indiviziune au fost confiscate in perioada 1957-1958 de la numitii N.S si N.C., impreuna cu inventarul agricol, bunurile fiind detinute anterior de autorii I.N.S si E.N.S. Dupa anul 1991, au sustinut reclamantii, casa de locuit, dependintele si inventarul agricol au trecut, fara acte, in posesia paratei S.A. „Dunarea”.

In conditiile in care bunurile au apartinut autorilor I.N.S si E.N.S, reclamantii au solicitat iesirea din indiviziune cu privire la acestea in contradictoriu cu parata S.A. „Dunarea” . Judecatoria Corabia, prin s.c. nr.798/11.10.2006, pronuntata in dosarul nr. 1668/2006, a respins actiunea ca inadmisibila, cu motivarea ca reclamantii nu au facut dovada ca bunurile la care se refera in cererea de iesire din indiviziune au apartinut vreodata autorilor INS si ENS si ca, la data decesului acestora, ar fi facut parte din averile lor succesorale.

Totodata, s-a retinut ca reclamantii nu au facut nici dovada ca aceste bunuri au intrat, ulterior, in patrimoniul acelorasi autori. Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta de judecata a retinut ca autorii INS si ENS, decedati in anul 1932 si, respectiv, in anul 1961, au avut un numar de 6 descendenti de gradul I, dintre care, in viata, este numai reclamanta PM, ceilalti reclamanti fiind descendenti de gradul II. In anul 1958, prin sentintele penale cu nr. 676/11.10.1958 si 730/24.10.1958, pronuntate de Tribunalul Popular al Raionului Corabia, numitii NS si NC, care sunt fratii reclamantei PM si unchii celorlalti reclamanti, au fost condamnati pentru savarsirea unor infractiuni de inselaciune, instanta de judecata dispunand, totodata, si confiscarea averilor acestora. Printre bunurile confiscate de la numitul NS s-au numarat si o casa de locuit compusa din 4 camere si 2 sali, din caramida, acoperita cu tabla, situata in orasul Corabia, str. Gh. Doja, ( fosta Oborului), nr.3, jud. Olt si terenul aferent, in suprafata de 4000 mp. Cu ocazia condamnarii numitului NS, ceilalti mostenitori ai autorilor INS si ENS nu au facut nici un demers pentru a dovedi ca bunurile confiscate de la acesta le apartin in coproprietate si ca au dreptul la anumite cote din aceste bunuri. Prin s.c. nr.125/03.02.2003 a Tribunalului Olt, a fost admisa contestatia formulata de numitele PM , PV si DG, in contradictoriu cu SA „Dunarea” si s-a dispus restituirea catre acestea a imobilelor situate in orasul Corabia, str. Gh. Doja, nr. 3, respectiv un teren in suprafata de 2783 mp, pe care se afla amplasate o casa de locuit si mai multe anexe gospodaresti.

Prin decizia nr. 6484/19.11.2004, pronuntata de I. C. C. J. - Sectia civila si de proprietate intelectuala in dosarul cu nr. 6553/2003, a fost admis recursul declarat de SA „ Dunarea” , au fost casate hotararile pronuntate de Tribunalul Olt si Curtea de Apel Craiova si a fost respinsa cererea reclamantelor. Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta suprema a retinut ca numitul NS a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii de inselaciune cu prilejul incheierii unor contracte, aceasta sentinta penala nu a fost desfiintata, iar prin sentinta civila nr. 1094/02.06.1998 a Judecatoriei Corabia, ramasa definitiva si irevocabila s-a constatat ca trecerea in proprietatea statului a bunurilor la care se refera reclamantii in prezenta cererea de chemare in judecata nu poate fi considerata abuziva, deoarece a fost facuta cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la acea data. Impotriva s.c. nr. 798/2006 a formulat apel reclamantul T N iar Tribunalul Olt, prin decizia civila nr. 151/15.05.2007 a admis apelul, a desfiintat hotararea primei instante si a trimis cauza pentru rejudecare. Curtea de Apel Craiova, prin decizia nr. 1021/20.09.2007 a admis recursul declarat de parata SA „ Dunarea” impotriva deciziei nr. 151/2007, a casat aceasta hotarare si a trimis cauza spre rejudecare, la instanta de apel.

 Tribunalul Olt, rejudecand dupa casare, a respins, prin decizia nr.331/27.11.2007 apelul declarat de reclamantul TN, ca nefondat . Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de apel a retinut ca, atata timp cat bunurile asupra carora se cere iesirea din indiviziune nu au existat in patrimoniul autorului la decesul acestuia si nici nu au fost dobandite ulterior, in temeiul unei legi reparatorii sau al unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, actiunea reclamantilor este neintemeiata. Hotararea pronuntata in apel a fost atacata cu recurs de reclamanti iar Curtea de Apel Craiova, prin decizia nr. 169/19.02.2008 a constatat nul recursul declarat de recurentul TN si a respins, ca inadmisibil, recursul declarat de recurentii PM, PV si TS. Definitiva si irevocabila. Data publicarii pe portal: 25.03.2008.