Actiune impotriva Statului. Netemeinicie, lipsa certificatului de vacanta succesorala.

PARTAJ SUCCESORAL. NETEMEINICIA ACTIUNII MOSTENITORULUI LEGAL INDREPTATA IMPOTRIVA STATULUI ROMAN ATAT TIMP CAT NU S-A EMIS CERTIFICAT DE VACANTA SUCCESORALA.

Prin sentinta civila nr. 273 din 22.01.2007 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 10827/311/2006 s-a admis actiunea reclamantei L.I. formulata in contradictoriu cu Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Finantelor Publice Slatina, avand ca obiect partaj succesoral.
S-au constatat deschise succesiunile autorilor B. M.(decedata la 27.05.2004) si B. I.(decedat la 18.04.2006) cu ultim domiciliu pe raza Municipiului Slatina judetul Olt. S-a constatat ca de pe urma celor doi autori a ramas un apartament cu 2 camere, baie, bucatarie, debara, camara, vestibul, oficiu, loggie si cota indiviza de 0,275% din suprafata de folosinta comuna a imobilului situat in Bucuresti, str. Timisoara nr. 63, bloc OD, sc.2. ap. 66, sector 6.
S-a constatat ca are calitatea de unic mostenitor cu vocatie succesorala concreta(descendent gradul I) reclamanta L. I.. S-a stabilit cota ideala de 1/1 pentru reclamanta, care va culege intreaga masa succesorala. Prin aceeasi sentinta s-a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a constatat raportat la dispozitiile art.477 din codul civil, ca reclamanta este unica mostenitoare a autorilor B. I. si B. M. in calitate de descendenta de gradul I , masa succesorala fiind compusa dintr-un apartament cu doua camere si cota indiviza de 0,275% din suprafata de folosinta comuna a imobilului.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Finantelor Publice Olt , considerand ca actiunea reclamantei este inadmisibila fata de procedurile impuse de Legea 36/1995 in materie de succesiuni , actiunea in constatare avand ca obiect numai constatarea existentei sau inexistentei unui drept si nu stabilirea acestuia.
Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate, tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este fondat. Prin cererea introductiva la Judecatoria Slatina, reclamanta a solicitat ca in contradictoriu cu Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de Directia Generala a Finantelor Publice Slatina, sa se dispuna partajarea averii succesorale ramase de pe urma autorilor B.M. si B.I., constatandu-se totodata ca aceasta este unica mostenitoare a defunctilor in cota de 1/1 cu privire la un apartament situat in Bucuresti .
Judecatoria Slatina a constatat ca, intr-adevar, reclamanta este unica mostenitoare a autorilor in calitate de descendent de gradul I si ca actiunea acesteia este admisibila prin prisma dispozitiilor art. 477 din codul civil , potrivit carora toate averile vacante si fara stapan precum si a persoanelor care mor fara mostenitori sau ale caror mosteniri sunt lepadate , sunt de domeniul public. Ori, din sustinerile reclamantei precum si din probele testimoniale rezulta ca la decesul autorilor a ramas ca unic mostenitor legal reclamanta in calitate de descendent de gradul I , respectiv fiica acestora, averea succesorala fiind compusa din imobilul mentionat mai sus.
In atare situatie, actiunea nu poate fi indreptata impotriva Statului Roman , atata timp cat acesta nu a preluat bunul prin invocarea dreptului sau asupra succesiunilor vacante in conformitate cu textul de lege mentionat . Mai mult chiar, nimic nu o impiedica pe reclamanta , pentru valorificarea dreptului sau succesoral de a se adresa notarului public, asa cum prevad dispozitiile Legii nr. 36/1995 in vederea dezbaterii succesiunii celor doi autori.
Constatand ca instanta de fond a dat o interpretare eronata dispozitiilor art.477 din codul civil, , ceea ce constituie un motiv de modificare a hotararii asa cum ce dispozitiile art. 304 pct.9 c.p.c., tribunalul va admite recursul, modificand hotararea Judecatoriei Slatina in sensul respingerii actiunii de partaj succesoral formulate de reclamanta.