Partaj Succesoral

mar 21, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1257/2017 Şedinţa publică de la 21 septembrie 2017 Decizia nr. 1257/2017 Asupra recursurilor de ... [Mai mult]
sep 15, 2017
Opinia INM: Acțiunea în constatarea calității de moștenitor este neîndoielnic una patrimonială . În același timp, ea este și evaluabilă în bani, întrucât prin intermediul său se tinde la recunoașterea unui drept ... [Mai mult]
 
aug 21, 2017
DOSAR NR.38767/300/2011 R O M Â N I A JUDECĂTORIA SECTORULUI II BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ Î N C H E I E R E Şedinţa publică din data de 05.03.2013 Instanţa constituită din: ... [Mai mult]
iun 29, 2017
Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante sub nr. … reclamantul B M a solicitat in contradictoriu cu paratii P M si B I A pronuntarea unei hotarari judecatoresti, prin care sa se constate ca a intervenit prescriptia extinctiva a ... [Mai mult]
 
iun 6, 2017
  (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - DOSAR NR.10135/301/2007 -DECIZIA CIVILĂ NR.1798/09.12.2008) Deliberând asupra cererii de recurs de faţă,constată ... [Mai mult]
iun 6, 2017
Decizia civila nr.224/R din 24 septembrie 2004, Curtea de Apel Pitesti Tribunalul nu a tinut cont de criteriile legal instituite de dispozitiile art.6739 Cod procedura civila, in ceea ce priveste atribuirea bunurilor. ... [Mai mult]
 
mar 28, 2017
Devoluţiunea succesorală legală este doar o cale de transmitere a unor drepturi preexistente, din patrimoniul persoanei decedate, în cel al succesorilor cu vocaţie concretă; aceasta nu reprezintă un mod de naştere ab origine a ... [Mai mult]
mar 22, 2017
Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă, care se aplică nu atât în considerarea persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât în considerarea patrimoniului său. Existenţa ... [Mai mult]
 
feb 22, 2017
Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 1208 din 8 octombrie 2014 Prin sentinţa civilă nr. 9754/19.06.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost respinsă excepţia lipsei calităţii de reprezentant al reclamanţilor ... [Mai mult]
feb 22, 2017
R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA I CIVILĂ DECIZIE Nr. 492/A/2014 Şedinţa publică de la 18 Septembrie 2014 Completul compus din: PREŞEDINTE N. F. ... [Mai mult]
 
feb 22, 2017
Dosar nr. 3049/1748/2009* R O M Â N I A TRIBUNALUL ILFOV SECŢIA CIVILĂ DECIZIE Nr. 45 A Tribunalul constituit din: PREŞEDINTE O.E.M. JUDECĂTOR D.C. ... [Mai mult]
feb 22, 2017
Promovarea acţiunii în petiţie de ereditate constă în constatarea calităţii sale de moştenitor şi predarea unui bun imobil succesoral; or, atât acţiunea în constatare cât şi acţiunea în revendicare sunt imprescriptibile din ... [Mai mult]