Partaj Succesoral

ian 16, 2019
Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 3433/329/2011 din data de 22 noiembrie 2011, reclamanta S. F., a chemat în judecata pe pârâtele Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman , Comisia ... [Mai mult]
aug 6, 2018
  C.civ. din 1864, art. 969, art. 970, art. 1073 – 1077 Legea nr. 247/2005, Titlul X, art. 5 Clauza de dezicere inserată într-un antecontract de vânzare-cumpărare, prin care s-a ... [Mai mult]
 
iul 20, 2018
I. EXPUNEREA CONTESTAŢIEI. 1. Prin contestaţia la executare înregistrată la instanţă la data de 29.04.2014 contestatorii K. H. K., domiciliat în Germania, K. R., domiciliat în Germania şi K. G., domiciliat în Germania, toţi cu ... [Mai mult]
iun 7, 2018
C. civ., art. 3 C. pr. civ., art. 182 alin. (2) Convenţie, art. 6 parag. 1 I întrucât partea care a înţeles să se folosească de înscrisul defăimat ca fals, nu a înfăţişat originalul înscrisului, iar relaţiile privind ... [Mai mult]
 
mar 21, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1257/2017 Şedinţa publică de la 21 septembrie 2017 Decizia nr. 1257/2017 Asupra recursurilor de ... [Mai mult]
sep 15, 2017
Opinia INM: Acțiunea în constatarea calității de moștenitor este neîndoielnic una patrimonială . În același timp, ea este și evaluabilă în bani, întrucât prin intermediul său se tinde la recunoașterea unui drept ... [Mai mult]
 
aug 21, 2017
DOSAR NR.38767/300/2011 R O M Â N I A JUDECĂTORIA SECTORULUI II BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ Î N C H E I E R E Şedinţa publică din data de 05.03.2013 Instanţa constituită din: ... [Mai mult]
iun 29, 2017
Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante sub nr. … reclamantul B M a solicitat in contradictoriu cu paratii P M si B I A pronuntarea unei hotarari judecatoresti, prin care sa se constate ca a intervenit prescriptia extinctiva a ... [Mai mult]
 
iun 6, 2017
  (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A III-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE - DOSAR NR.10135/301/2007 -DECIZIA CIVILĂ NR.1798/09.12.2008) Deliberând asupra cererii de recurs de faţă,constată ... [Mai mult]
iun 6, 2017
Decizia civila nr.224/R din 24 septembrie 2004, Curtea de Apel Pitesti Tribunalul nu a tinut cont de criteriile legal instituite de dispozitiile art.6739 Cod procedura civila, in ceea ce priveste atribuirea bunurilor. ... [Mai mult]
 
mar 28, 2017
Devoluţiunea succesorală legală este doar o cale de transmitere a unor drepturi preexistente, din patrimoniul persoanei decedate, în cel al succesorilor cu vocaţie concretă; aceasta nu reprezintă un mod de naştere ab origine a ... [Mai mult]
mar 22, 2017
Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă, care se aplică nu atât în considerarea persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cât în considerarea patrimoniului său. Existenţa ... [Mai mult]