Uzucapiune respinsa. Bun aflat in coproprietate.

Uzucapiune Respinsă – posesie echivocă. Acţiunea a fost formulată de un singur coproprietar, fără să se fi realizat ieşirea din indiviziune.

S-a constatat că reclamantul exercită un drept de proprietate exclusiv doar asupra cotei sale ideale şi abstracte, Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.8815/281/2008, reclamantul D. C. a solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Ploiesti prin primar, sa constate ca este proprietarul unui teren în suprafata de 700 mp situat în Ploiesti, str. X, nr. 2, teren ce l-a stapânit de cca. 64 de ani, în baza uzucapiunii, prin jonctiunea posesiilor realizata de autorul sau S. N. si ulterior de reclamant.

 În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a aratat ca în urma cu 60 de ani, tatal sau S. N. a stapânit aceasta suprafata de teren netulburat de nimeni. Ulterior, reclamantul a stapânit terenul. În anul 2005, i s-a eliberat un titlu de proprietate care nu cuprindea întreaga suprafata si nici vecinii nu erau cei reali. A solicitat anularea lui. A obtinut aceasta anulare si când a revenit la Primarie, i s-a spus faptul ca de fapt terenul nu face obiectul Legii 18/1991 si nu i se poate elibera un alt titlu. Cererea nu a fost motivata în drept. În sustinerea cererii au fost depuse la dosar urmatoarele înscrisuri si a solicitat audierea martorilor C.M. si J.G. Pârâtul, desi legal citat, nu a formulat întâmpinare în cauza.

 Prin sentinta civila nr. 460/15.01.2009, instanta, dupa administrarea materialului probator încuviintat în cauza, a respins cererea formulata de reclamant, ca neîntemeiata. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut ca uzucapiunea reprezinta prescriptia prin care se dobândeste un drept real prin efectul posedarii lucrului un timp, determinat, starea de fapt transformându-se în stare de drept.

 Conditia esentiala pentru a opera uzucapiunea reprezinta justificarea unei posesii utile si neviciate. Posesia trebuie sa fie, asadar, continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar (art. 1847 Cod civil).

 În ceea ce priveste situatia bunurilor asupra carora exista un drept de proprietate indiviz, coproprietarii sunt presupusi ca stapânesc bunurile unii pentru altii cât timp se gasesc în stare de indiviziune, motiv pentru care posesia lor, având un caracter echivoc, nu poate fundamenta dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune. Prin exceptie însa, stapânirea de catre unul dintre coproprietari au unui bun proprietate comuna este apta sa duca la dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, daca a intervenit o manifestare exterioara din partea sa, care sa demonstreze ca a înteles sa transforme posesia din comuna, în exclusiva, adica s-a produs o intervertire a posesiei.

 În cauza, din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, ce se coroboreaza cu declaratiilor martorilor audiati în cauza, instanta a mai retinut ca reclamantul nu exercita o posesie utila asupra terenului situat în mun. Ploiesti, str. X, nr.2, jud. Prahova, respectiv posesia sa este echivoca. Totodata, nu s-a dovedit în cauza un act sau fapt concludent din partea reclamantului care sa dovedeasca intervertirea posesiei. În concret, asupra terenului situat în mun. Ploiesti, str. X nr.2, jud. Prahova, au calitatea de coproprietari, reclamantul D. C. si numitul M. M., succesorul cu titlu particular al defunctei S. I., în cote de 3/8 reclamantul si 5/8 numitul M. M.

 Între acesti doi coproprietari nu s-a realizat pâna în prezent iesirea din indiviziune asupra terenului, astfel încât fiecare exercita un drept de proprietate exclusiv doar asupra cotei sale ideale si abstracte, si nu asupra unei portiuni materiale, delimitata.