REFUZUL COPROPRIETARILOR PÂRÂŢI DE A PERMITE RACORDAREA CENTRALELOR TERMICE ALE RECLAMANŢILOR.

Prin sentinta civila nr.1410 din 10.03.2004 Judecatoria Bacau a respins actiunea prin care reclamantii D.V., B.P., s.a. au solicitat, în contradictoriu cu pârâtii P.E., C.M., s.a., ca prin hotarâre judecatoreasca sa li se permita sa se aprovizioneze cu gaz metan pentru centrala termica proprie, din sursa comuna.

Pentru a hotarî astfel prima instanta a retinut ca pârâtii si-au instalat centrala proprie de apartament, racordându-se la teava comuna de gaz metan în urma achitarii cotelor partii corespunzatoare din valoarea totala a instalatiei comune, dar abuzul de drept – invocat de reclamanti ca temei al actiunii – nu poate fi retinut în privinta refuzului acestora de a le permite reclamantilor racordarea la teava de gaze, nefiind facuta nici o dovada în acest sens.

Apelul formulat de reclamanti împotriva acestei sentinte este nefondat pentru urmatoarele considerente: Hotarârea a carei pronuntare a fost solicitata de reclamanti este menita sa suplineasca consimtamântului – proprietarilor ai unei instalatii de utilizare a gazelor naturale destinate sa deserveasca alimentarea cu gaze a centralelor proprii de apartament –pe considerentul ca refuzul acestora de a permite racordarea centralelor termice ale reclamantilor la instalatia comuna, este manifestarea unui abuz de drept.

Abuzul de drept – care, în cauza, poate fi pus în discutie doar sub aspectul modului de exercitare a dreptului de coproprietate de catre pârâti - nu poate fi retinut întrucât, pârâtii nu au încalcat vreo norma de conduita, fiind de acord cu faptul racordarii în conditiile în care, în prealabil, li se plateste cota-parte din cheltuielile aferente instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

Nu se poate retine ca pârâtii au încalcat dispozitiile legale invocate de reclamanti. Astfel, art.14 teza a II-a din Regulamentul – cadru al asociatiilor de proprietari (anexa nr.2 a legii nr.114/1996) prevede ca “ nici un proprietar nu poate încalca sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala”.

În cauza, instalatia de utilizare a gazelor naturale este proprietatea comuna, dar nu a tuturor proprietarilor de apartamente din condominiu, ci doar a pârâtilor.

Nici art. 36 din Legea nr.114/1996 nu este aplicabil întrucât pârâtii nu îi împiedica pe reclamanti în nici un fel sa-si foloseasca apartamentele; în momentul în care s-au debransat de la sistemul centralizat de încalzire, acord conditionat de plata cotei parti din cheltuieli.

Hotarârea Guvernului nr.446/19997 nu mai este în vigoare, fiind abrogata prin Hotarârea Guvernului nr.1275/2000. Noile dispozitii (similare celor invocate de apelanti) – cuprinse în art.56 pct.A lit.c) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr.114/1996, aprobate prin Hotarârea guvernului nr.1275/2000 – prevad ca proprietarii au dreptul de a folosi instalatii comune în interiorul si exteriorul cladirii. Si aici este vorba de instalatiile comune, ori, în cauza, instalatia este proprietatea comuna doar a pârâtilor.