Pentru demolarea unei constuctii nu este necesar acordul tuturor coproprietarilor

Potrivit art.8 alin.2 din Legea nr.50/1991 autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire. Orice coproprietar poate cere remedierea degradarilor aduse bunului comun, desfiintarea lucrarilor noi sau despagubiri.

Demolarea o poate cere oricare copartas atunci cand constructia edificata ilegal aduce prejudicii imobilului aflat in coproprietate. Acesta poate sa solicite demolarea fara a avea nevoie de consimtamantul celorlalti coproprietari, deoarece astfel de acte sunt acte de conservare sau de administrare a bunului comun si nu acte de dispozitie.

In consecinta, se poate formula o actiune doar de unul dintre copartasi care sa aiba ca obiect obligarea paratului de a-si da consimtamantul pentru obtinerea autorizatiei de demolare iar, in caz de refuz, reclamantul sa fie autorizat sa execute lucrarea pe cheltuiala paratului.