Puterea de lucru judecat nu exista in cazul in care instanta s-a pronuntat pe o exceptie de prematuritate.

Atâta timp cât prima hotarâre ramasa irevocabila nu a rezolvat fondul procesului dintre parti, actiunea fiind respinsa pe exceptie, aceasta hotarâre nu poate constitui un impediment pentru introducerea unei noi actiuni, bazata pe un temei juridic nou.

Prin sentinta civila nr. 387/20.01.2005 pronuntata de Judecatoria Baia Mare în dosar nr. 9358/2004 s-a admis exceptia puterii lucrului judecat invocata de pârâtul G.P. si în consecinta a respins actiunea civila intentata de reclamantii G.G., G.E. si G.A. prin care s-a solicitat partajarea în natura în cota de ˝ parte pentru reclamanti si ˝ parte pentru pârât, a terenului în suprafata de 2,2345 ha înscrise în CF 141 si 704 Bozânta Mare, precum si întabularea dreptului de proprietate astfel dobândit, în favoarea reclamantilor.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, judecatoria a retinut ca prin decizia civila nr. 753/2004 pronuntata de Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 5231/2004 s-a admis apelul pârâtului împotriva sentintei civile nr. 434/2004 pronuntata în dosar 4341/2002 de Judecatoria Baia Mare, pe care a schimbat-o în sensul ca a respins actiunea de partaj formulata de reclamanti împotriva pârâtului, având ca obiect terenul în suprafata de 2.3529 ha cuprins în titlul de proprietate 6077/39/8.05.2002 emis de Comisia Judeteana Maramures de aplicare a legii fondului funciar, pe numele partilor.

În baza schitei de dezmembrare vizata de O.J.C.G.C. Maramures s-a procedat la întabularea dreptului de proprietate asupra terenurilor cuprinse în acest titlu.

În drept solutia s-a motivat cu prev.art. 1201 C.civ. si 166 C.pr.civ. existând identitate de parti, cauza si obiect.

Împotriva acestei hotarâri au declarat recurs reclamantii G.G., G.E. si G.A. solicitând casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond, respingând exceptia autoritatii de lucru judecat pentru a se dispune sistarea starii de indiviziune si înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate astfel dobândit.

Recursul a fost admis.

Între cauza care a facut obiectul dosarului nr. 4341/2002 al Judecatoriei Baia Mare si cauza de fata, care face obiectul dosarului nr. 9358/2004 exista tripla identitate de parti, obiect si cauza, dar în speta nu sunt incidente prev.art. 1201 C.civ. si art. 166 C.pr.civ. Actiunea civila pronuntata în primul dosar a fost respinsa prin decizia civila a Curtii de Apel Cluj, nu pe fondul cauzei, ci pe prematuritatea introducerii cererii, curtea de apel apreciind ca în situatia în care titlul de proprietate emis pe numele partilor nu a fost întabulat în cartea funciara, nu se poate dispune sistarea starii de indiviziune.

În dosarul de fata, reclamantii îsi întemeiaza în fapt actiunea atât pe titlul de proprietate cât si pe dreptul de proprietate al partilor întabulat în CF 704 Bozânta Mare, pe baza titlului de proprietate, partile fiind coproprietare.

Cum starea de coproprietate este o stare de fapt temporara si nu una fortata sau perpetua si cum sunt aplicabile prev.art. 728 C.civ., prima instanta a gresit când a retinut autoritatea de lucru judecat, astfel ca în baza art. 312 alin.5 C.pr.civ. sentinta a fost casata, iar cauza trimisa spre rejudecare.