OPOZITIA LA PARTAJ A CREDITORILOR COINDIVIZARILOR

OPOZITIA LA PARTAJ A CREDITORILOR COINDIVIZARILOR

Opozitia la partaj - mijloc specific de aparare a intereselor creditorilor coindivizarilor.

Prin intelegerea coindivizarilor se poate ajunge foarte usor ca partajul sa fie facut in frauda creditorilor lor, cum ar fi, de pilda, prin atribuirea unor bunuri insesizabile sau usor de ascuns in lotul unuia dintre ei care este insolvabil, prin atribuirea imobilului ipotecat de unul dintre ei in timpul indiviziunii unui alt coindivizar facand ca ipoteca sa se rezolutioneze retroactiv etc.

Dreptul comun ofera creditorilor fraudati prin incheiera unor acte juridice de catre debitorul lor posibilitatea de a reactiona pe cale actiunii pauliene (art. 974 C. civ.).

In cazul partajului insa, act deosebit de complex, legiuitorul nu s-a putut limita doar la o asemenea reactie post factum, ci, in ideea de a preveni asemenea fraude, dar si de a preveni ineficacitatea partajului, a conferit creditorilor coindivizarilor posibilitatea de a interveni inainte, participand chiar la realizarea partajului, pe calea opozitiei la partaj .

Opozitia la partaj da dreptul opozantilor doar de a participa la operatiunile de partaj, acesta neputandu-se realiza fara prezenta (supravegherea ) lor, nicidecum de a se opune in vreun fel la partaj.

Persoanele lipsite de capacitate sau cu capacitate de exrcitiu restransa care au facut opozitie trebuie sa fie reprezentate sau, dupa caz, reprezentate sau asistate de ocrotitorii lor legali .

In lipsa opozitiei, creditorii „nu pot sa atace o imparteala savarsita, afara numai de s-a facut in lipsa-le si fara sa se tina seama de opozitia lor” (art. 785 C. civ.).

Asadar, in cazul partajului, actiunea pauliana este restrictionata sau, mai exact, in principiu exclusa, art. 976 C. civ. facand trimitere expresa pentru cazul fraudarii creditorilor coindivizarilor la dispozitiile art. 785 C. civ. mai sus mentionate, prin derogare de la regula posibilitatii atacarii actelor facute de debitor in frauda creditorului sau prevatuta la art. 974 C. civ.

Opozitia poate fi facuta atat in cazul partajului amiabil, cat si in cazul partajului judiciar.

Cine poate face opozitie?

Opozitia, asa cum rezulta din dispozitiile art. 785 C. civ., este rezervata creditorilor coindivizarilor, nu si creditorilor succesiunii, care putand urmari direct bunurile succesorale inaintea partajului , nu sunt supusi pericolelor la care sunt supusi creditorii personali ai coindivizarilor, care nu pot urmari bunurile revenind debitorului lor prin succesiune decat dupa partaj.

Au dreptul de a face opozitie creditorii care au o creanta certa, chiar daca aceasta nu este inca lichida si nici exigibila .

In cazul acceptarii pure si simple a mostenirii, creditorii succesiunii devin creditorii personali ai coindivizarilor acceptanti, calitate in care pot face opozitie la partaj .

Practica judiciara si doctrina au dat insa o interpretare mai larga dispozitiilor art. 785 C. civ. (art. 882 C. civ. francez), acceptand ca poate face opozitie orice persoana care poate justifica un interes legitim (careia partajul ii poate aduce prejudicii), asa cu este, de pilda, cazul tertilor dobanditori de drepturi reale de la un coindivizar fara acordul celorlalti, al caror drept este supus rezolutiunii daca bunul asupra caruia au fost constituite este atribuit unui alt coindivizar la partaj .

Cum si pana cand se poate face opozitie?

Legea nu impune o forma anume pentru opozitie. De regula, aceasta se face printr-o notificare trimisa coindivizarilor prin executorii judecatoresti ori prin scrisoare simpla sau recomandata.

Ea poate rezula insa si din indeplinirea unui act care implica dorinta creditorului de a participa la partaj, cum este cazul unei cereri de imparteala facuta de creditor pe cale oblica, a urmaririi unui bun succesoral, a punerii sigiliilor asupra bunurilor succesorale etc. , ori din asumarea de un coindivizar catre un creditor al sau a obligatiei de a nu proceda la partaj fara participarea acestuia, toate aceste acte fiind aduse la cuostinta tuturor coindivizarilior .

Faptul ca exista un creditor personal a carui existenta este cunoscuta de coindivizari nu obliga pe acestia din urma sa-l cheme la partaj .

In ce priveste momentul, opozitia poate fi facuta atat anterior procedurii de partaj, cat si dupa inceperea acesteia, dar in orice caz inaintea finalizarii ei prin atribuirea loturilor.

Efecte. Doua sunt efectele opozitiei:

 -coindivizarii trebuie sa convoace pe creditorii opozanti sa asiste la partaj. Prin aceasta creditorii vegheza la corectitudinea operatiunilor de partaj, mai ales a compunerii masei partajabile, a evaluarii bunurilor si a formarii si atribuirii loturilor. Opozantii nu pot impune insa o forma de partaj sau alta coindivizarilor, nici ca partajul sa se faca asa cum doresc ei.

Pot cere insa, de pilda, ca in lotul debitorului lor sa nu se regaseasca doar bunuri insesizabile.

Opozitia produce efecte relative, in sensul ca nu poate fi invocata decat de creditorii care au invocat-o, dar aceasta nu inseamna nicidecum ca opozantii ar avea drepturi suplimentare fata de creditorii care au omis sa faca opozitie . Daca prin nesocotirea opozitiei coindivizarii fac partajul fara sa convoace pe opozanti, frauda este prezumata irefragabil, partajul fiind anulabil daca se dovedeste ca a fost prejudiciabil pentru opozanti . Nimic nu impiedica insa pe opozantii prejudiciati sa ceara doar obligarea coindivizarilor vinovati de efectuarea partajului cu nesocotirea drepturilor lor la plata de daune-interese, fara a mai cere anularea partajului .

 -indisponibilizarea drepturilor succesorale ale debitorului. Este o consecinta care nu este prevazuta de lege, dar este admisa de practica judiciara si de doctrina . Coindivizarul al carui creditor a facut opozitie nu mai poate sa-si instraineze drepturile succesorale dupa facerea opozitiei, caci daca ar putea sa faca acest lucru l-ar priva pe creditor de gajul sau.

Consecintele lipsei opozitiei.

In lipsa opozitiei, creditorii nu pot exercita actiunea pauliana, chiar daca partajul s-a facut in frauda lor. Dispozitiile art. 785 C. civ. sun neechivoce in acest sens. Se excepteaza cazul in care partajul a fost facut cu o asemenea rapiditate incat opozitia nu a fost posibila . De asemenea, partajul simulat poate fi si el atacat in conditiile dreptului comun prin actiunea in declararea simulatiei (art. 1175 C. civ.) .