Opinie privind timbrajul

Opinia INM:

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, (...) cererea de partaj

propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia se timbrează cu 3% din

valoarea masei partajabile.

Este de remarcat faptul că noul act normativ în materie de taxe de timbru nu

mai prevede norma existentă în Legea nr. 146/1997, potrivit căreia, în cazul

partajului judiciar, dacă părţile contestau valoarea bunurilor de împărţit, taxa de

timbru se datora de titularul cererii la valoarea contestată în condiţiile art. 2 alin.

(1).

În acest context, apreciem că, în caz de contestare a valorii bunurilor supuse

partajării, indicată de reclamant prin cererea principală, pârâtul, ce critică o atare

valoare, nu va mai timbra, cu atât mai mult cu cât, sub aspectul timbrării, acesta nu

are deschisă calea cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru la care a fost

obligat reclamantul, prin raportare la art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.

Pârâtul, dar şi reclamantul, au posibilitatea declarării căii de atac a apelului

împotriva hotărârii de partaj, în măsura în care materialul probatoriu administrat în

faţa primei instanţe nu a fost de natură să le confirme valoarea indicată.

Prin contestarea valorii bunului partajabil, partea tinde la obţinerea unui

drept, şi anume acela de a primi de la cealaltă parte o sultă de o valoare mai mare

sau de a achita o sultă de o valoare mai mică.

În aceste condiţii, apreciem că cererea de apel declarată împotriva unei

hotărâri judecătoreşti în materia partajului judiciar, atunci când, prin motivele de

apel, se critică doar valoarea bunului supus partajării, se va timbra cu 50% din taxa

judiciară de timbru la valoarea contestată, potrivit art. 23 alin. (1) lit. b) din O.U.G.

nr. 80/2013, taxa judiciară de timbru la valoarea contestată urmând a fi stabilită

potrivit art. 3 alin. (1) din ordonanţă.

În unanimitate, participanții la întâlnire au îmbrățișat punctul de vedere

exprimat de INM