Legea 18/1991. Stabilire cote - parti de proprietate.

Stabilirea cotelor - parti de proprietate asupra terenului constituit conform art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, se realizeaza proportional cu cotele din constructia detinuta.

Potrivit art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, republicata, "sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum si curtea si gradina din jurul acestora, determinate potrivit art.8 din Decretul - Lege nr.42/1990, privind unele masuri pentru stimularea taranimii".

Din interpretarea art.23 alin.1 din Legea nr.18/1991, republicata, rezulta ca, la stabilirea dreptului de proprietate, reconstituit sau constituit in conditiile acestui articol, se are in vedere terenul aferent constructiei.

Cum asupra constructiei partile au cote diferite, atat timp cat in titlul de proprietate asupra terenului nu sunt stabilite cotele, acesta se imparte proprotional cu cotele din constructia detinuta.

In aceste conditii, partea de teren ce i s-ar fi cuvenit unui coindivizar, care a instrainat o parte din cota care i-a revenit din constructia aflata in masa succesorala, nu se imparte in mod egal intre ceilalti titulari, ci proprotional cu cotele din constructia detinuta.

 

C.A. Bucuresti, Sectia aIII-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, decizia nr.1661 din 17 octombrie 2007