Imbunatatirile trebuie facute inainte de partaj si cu acordul coindivizarilor.

Constata ca prin actiunea înregistrata sub nr.3.585/306/2008 la Judecatoria Sibiu, reclamanta AD a chemat în judecata pe pârâtele GM, BC,MA, solicitând instantei, ca prin hotarârea ce se va pronunta,

sa se dispuna iesirea din indiviziune a partilor asupra imobilului, teren si constructie situat în Sibiu, înscris în C.F.;

- sa se constate ca reclamanta are un drept de creanta asupra constructiilor edificate de reclamanta din surse proprii, adaugate imobilului supus partajului cât si asupra îmbunatatirilor aduse partii din imobil folosit de reclamanta;

-sa-i fie atribuit reclamantei în deplina proprietate, folosinta si posesie lotul constructie situat în spatele curtii alcatuit din 2 camere, bucatarie, baie, hol, camara, camera de 11,60 mp., lot care include si constructiile si îmbunatatirile asupra carora poarta dreptul reclamantei de creanta, cota din pivnita comuna cât si teren aferent, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii s-a aratat, în esenta, ca autorii partilor au fost proprietarii imobilului teren si constructie, situat în Sibiu, , iar partile, în calitate de fiice ale acestora, au dobândit fiecare cote indivize asupra imobilului ca urmare a unor contracte de donatie succesive si prin transmisiune succesorala.

În drept s-au invocat dispozitiile art.673 si urmatoarele C.p.c.

Pârâta GM a formulat întâmpinare prin care a aratat ca este de acord cu iesirea din indiviziune si cerere reconventionala prin care s-a solicitat atribuirea în deplina si exclusiva proprietate, folosinta si posesie lotul constructie pe care îl detine în prezent în folosinta;

-sa se dispuna întabularea în C.F.; cu cheltuieli de judecata.

În ceea ce priveste dreptul de creanta invocat de reclamanta asupra constructiilor edificate împreuna cu defunctul sau sot cât si îmbunatatirile aduse imobilului existent acestea au constat în: amenajare baie si instalatii baie, camera în sufragerie de 18,54 m.p., pod mansardabil, ferestre si usi schimbate, soba teracota, montat parchet 2 camere, centrala termica, schimbat instalatie electrica, etc.

În drept s-au invocat dispozitiile arrt.673 si urm.C.p.c.

Pârâta MA a formulat întâmpinare si cerere reconventionala prin care s-a aratat ca nu se opune sistarii starii de indiviziune prin formarea de 4 loturi de constructii, atribuindu-se fiecarei parti, în natura, un apartament. În drept, s-au invocat dispozitiile art.673 C.p.c.

Pârâta BC a formulat întâmpinare si cerere reconventionala prin care s-a solicitat partajarea imobilului supus partajului, înscris în C.F. constând din casa si curte potrivit cotelor indivize de proprietate, cu observarea cotelor diferite pe care partile le au asupra constructiilor fata de teren.

De asemenea, s-a solicitat sa se constate ca pârâta reclamanta-reconventional are un drept de creanta asupra imobilului supus partajului constând în îmbunatatirile pe care le-a adus imobilului, strict necesare pentru a putea fi folosit.

În drept s-au invocat dispozitiile art.114-120 C.p.c.; art.673/1 si urm.; art.274 C.p.c; art.728 C.civ.

Reclamanta AD a formulat întâmpinare prin care s-a aratat ca pârâta BC ocupa o suprafata utila, cu mult peste cota sa de proprietate.

De asemenea, pârâta BC împreuna cu familia au început de curând sa efectueze pretinse lucrari de îmbunatatiri si adaugiri ale încaperii situate în spatele curtii, fara acordul celorlalti coindivizari, fiind notificata în acest sens prin executor judecatoresc. Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea stare de fapt: Autorii partilor din proces (reclamante si pârâte) VN si VM au fost proprietarii imobilului teren si constructii, situat în Sibiu, , înscris în C.F., iar partile în calitate de fiice, au dobândit fiecare cote indivize asupra imobilului mai sus mentionat, ca urmare ale unor contracte de donatie succesive si prin transmisiune succesorala, ca efect al mostenirii legale. Din interogatoriile partilor, declaratia martorului Ci rapoartele si suplimentele de expertiza (f.124) întocmite în cauza de expertii Suciu Toma si Popescu Marin rezulta sa, imobilul din litigiu este situat în Sibiu, si se compune din teren construit si neconstruit, în suprafata de 501 m,.p., pe care este amplasata casa de locuit, amplasata pe latura lunga din stânga imobilului este o constructie parter, partial subsol cu o vechime de 200-300 ani si se compune dintr-o însiruire de spatii locative transformate în trei apartamente. Din punct de vedere al finisajelor, casa se încadreaza în grad de finisaj mediu.

Proprietarii au efectuat reparatii si îmbunatatiri la finisaje si instalatii, fiecare la spatiul ocupat constând din pardoseli din parchet si din gresie, compartimentari de spatii, placari cu faianta, extinderi de spatii.

Imobilul este comod partajabil în natura.

La solutionarea în fond a cauzei reclamanta AD si pârâtele reclamante-conventionale GA si MA cu solicitat ca sistarea starii de indiviziune sa se efectueze potrivit variantei 3 din suplimentul la raportul de expertiza întocmit în cauza de expertul Suciu Toma si schitei aferente, motiv pentru care instanta va omologa acest supliment, dispunând sistarea starii de indiviziune conform variantei 3 din suplimentul la raportul de expertiza si schitei aferente, apreciind ca prin aceasta varianta se realizeaza o usoara echilibrare a valorii sultelor atribuite în natura partilor.

Nu pot fi avute în vedere drept criteriu de atribuire, pretinsele îmbunatatiri (efectuate de BC) fara acordul coindivizarilor, întrucât cele doua conditii impuse de art.673 ind.8 C.p.c. si anume ca îmbunatatirile sa fi efectuate înainte de a se cere împarteala si cu acordul celorlalti coindivizari, nu sunt îndeplinite în cauza (pârâta BR a fost notificata prin intermediul Biroului Executorului Judecatoresc Cârja Ispas în 28.05.2008).

În contextul celor retinute instanta urmeaza ca în baza art.728 C.civ. si art.673 si urm.C.p.c. sa dispuna admiterea actiunii formulata de reclamanta AD, admiterea cererilor reconventionale formulare de pârâtele reclamante-reconventionale Moldovan Angela Aurora si GM si admiterea în parte a cererii reconventionale formulate de pârâta reclamanta-reconventional BC. În baza art.L.7/1996 se va dispune înscrierea în C.F. a drepturilor astfel dobândite. În baza art.276 C.p.c. se vor compensa cheltuielile de judecata.

Pentru aceste motive ÎN NUMELE LEGII HOTARASTE

Admite actiunea civila formulata de reclamanta AD în contradictoriu cu pârâtele GM, BC,MA, Admite cererea reconventionala formulata de reclamanta reconventionala MA în contradictoriu cu pârâtii reconventionali AD, GM , BC; Admite cererea reconventionala formulata de reclamanta reconventionala GM în contradictoriu cu pârâtii reconventionali AD, MA, BC, Admite în parte cererea reconventionala formulata de reclamanta reconventionala BC, în contradictoriu cu pârâtele Dispune sistarea starii de indiviziune asupra imobilului situat în Sibiu, înscris în CF , conform suplimentului la raportul de expertiza – varianta nr. 3 si a schitei aferente , întocmit de catre expertul Suciu Toma, ce face parte integranta din prezenta hotarâre. Atribuie reclamantei apartamentul nr. III, cu nr. top. 271/1/III, - lot cu o valoare de circulatie de 130200 lei; Atribuie ap. nr. I pârâtei GM , având valoarea de circulatie de 185.400 lei. Obliga pârâta la plata sultei de 55.900 lei în favoarea pârâtei MA ; Atribuie apartamentul nr. II pârâtei BC, având valoarea de circulatie 166.800 lei. Obliga pârâta la plata sultei de 34.400 lei din care 26.400 lei catre MA si 8.000 lei catre AD ; Dispune înscrierea în CF a drepturilor astfel dobândite. Compenseaza cheltuielile de judecata. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.