Formularea actiunii in revendicare.

In situatia in care unul dintre coproprietarii unui bun imobil doreste sa revendice acel imobil de la o terta persoana,  in posesia careia se afla bunul, este necesar ca actiunea in revendicare sa fie formulata de toti coproprietarii.

In situtia coproprietarilor actele cu privire la bun pot fi realizate numai cu acordul celorlalti copartasi. Actiunea in revendicare este considerata un act de dispozitie asupra bunului, astfel ca este necesar acordul celorlalti proprietari pentru introducerea acesteia.

In cazul in care actiunea in revendicare nu este introdusa de toti coproprietarii, instanta de judecata va putea invoca lipsa participarii obligatorie a unui coproprietar si va putea respinge actiunea pentru acest motiv, avand in vedere caracterul de act de dispozitie al actiunii in revendicare si efectele pe care aceasta le poate produce ( respingerea irevocabila a actiunii ).