Evaluarea bunurilor in procesul de partaj

Evaluarea bunurilor supuse partajului se face în functie de valoarea de circulatie din momentul împartelii, prin raportarea valorii sultei la valoarea monedei stabile - dolarul SUA - urmarindu-se mentinerea echilibrului între coindivizari si la data executarii partajului - art. 741 - art. 742 cod civil.

Partajul, ca operatie juridica, urmareste sa puna capat starii de indiviziune trecând bunurile stapânite pe cote parti abstracte în proprietatea exclusiva a fiecarui copartas, conform cu întinderea dreptului cuvenit. Potrivit efectului declarativ al partajului, hotarârea de partaj retroactiveaza în sensul ca drepturile asupra bunurilor atribuite fiecarui copartas sunt considerate ca dobândite la data la care a luat nastere starea de indiviziune.

Evaluarea bunurilor supuse partajarii se face în functie de valoarea de circulatie din momentul partajului, astfel ca diminuarea valorii prin uzura fizica sau morala, ca si sporul de valoare dobândit de bunuri - în masura în care nu sunt rezultatul interventiei unuia din copartasi - sa se impute asupra drepturilor tuturor, ori dupa caz, sa profite tuturor, asigurându-se astfel deplina egalitate a acestora, pâna la finalizarea partajului judiciar, inclusiv în faza de executare, care este ultima etapa a litigiului.

Art. 741 alin. 1 cod civil, consacra principiul egalitatii în natura si în valoare a loturilor, iar conform art. 742 cod civil, când loturile nu sunt egale din punct de vedere valoric, sau când bunul a fost atribuit exclusiv unui copartas, inegalitatea se compenseaza prin sume de bani (sulte), iar echilibrul între prestatii trebuie sa se pastreze pâna în momentul executarii partajului, inclusiv platii sultei. În conditiile devalorizarii monedei nationale, se impune a se urmari asigurarea unui echilibru între drepturile si obligatiile partilor, pentru ca, asa cum rezulta, partajul are numai un efect declarativ si nu afecteaza drepturile partilor, ori în speta, prin raportarea valorii sultei la valoarea monedei stabile - dolarul SUA, se urmareste tocmai mentinerea acestui echilibru între coindivizari si la data executarii partajului.

Pentru aceste considerente, a raspunde acestui principiu si pentru a asigura mentinerea unui echilibru între drepturile partilor, care nu pot fi influentate de procesul de devalorizare a monedei nationale, se va admite recursul declarat de reclamanta, se vor casa decizia si sentinta si judecând pe fond cauza obliga pârâtii la sulta de 133.012.870 lei, reprezentând în echivalent, la cursul leu/dolar din 13.12.1999, data judecatii suma de 7500 USD, suma datorata în lei, la cursul leu/dolar din ziua platii.