Evacuarea coproprietarului.

Intr-o decizie pronuntata de Curtea de Apel Craiova ( Decizia nr.114/16/01.2006 Sectia civila) s-a hotarat ca daca unul dintre fostii soti exercita abuziv drepturile conferite de lege asupra locuintei ce constituie bun comun, solutia de a pune capat acestui abuz nu este actiunea in evacuare, ci actiunea de partajare a bunurilor comune.

Pevederile prevazute de art. 613 indice 2 cod.proced. civila sunt dispozitii speciale de stricta aplicare, neputand fi extinse la alte situatii. Doar instanta care judeca divortul poate, pe cale de ordonanta pesedintiala, sa ia masura vremelnica de atribuire a folosintei exclusive a locuintei ce constituie bun comun a sotilor, pe timpul judecarii acestui proces.

ICCJ sectia civila si de proprietate intelectuala prin Decizia nr. 5277/16.06.2005 are o opinie contrara in sensul ca in cazul in care unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica, cu buna stiinta si sub orice forma, folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalti proprietari sau chiriasi, dupa caz, la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanta va hotara masurile pentru folosirea normala a imobilului, astfel, nu se poate sustine inadmisibilitatea evacuarii unui coproprietar.

Instanta are posibilitatea sa ia orice masura pentru restabilirea folosintei normale a locuintei, inclusiv evacuarea unuia dintre coproprietari, daca se constata ca, prin comportamentul sau, acesta impiedica convietuirea si folosinta obisnuita a imobilului.

Paratilor le raman posibilitatea de a promova o actiune de iesire din indiviziune cu privire la imobilul in litigiu