Dreptul coproprietarului la racordul de gaze naturale.

SENTINTA CIVILA NR. 8248/ 5.06.2007 

Dreptul coproprietarului la racordul de gaze naturale.

Potrivit dispozitiilor art 85, lit g din Legea 351/2004 concesionarul serviciilor de distributie a gazelor naturale are dreptul de a asigura accesul noilor solicitanti la reteaua de gaze, daca exista acordul proprietarului, ce va fi despagubit pentru investitia facuta.

Având în vedere aceste dispozitii legale, precum si relatiile existente între coproprietarii partilor comune ale unui imobil, prevazute de L 114/1996, instanta apreciaza ca pârâtul este obligat sa îi permita reclamantului racordul la reteaua de gaze, dar în schimbul platii contravalorii cotei-parti din retea ce îi revine acestuia din urma.

La data de 02.02.2006 reclamantul C. N. a chemat în judecata pârâtul V. R.C., pentru a fi obligat sa-i permita racordarea la coloana de gaze din imobil. În motivare, se sustine ca în cursul lunii august 2005, s-au efectuat lucrari de bransare la reteaua de gaze cu scopul de a se instala centrale termice.

Costul proiectului întocmit de SC”Pro District”SRL si montajul executat este de 2950 lei Ron.

Reclamantul arata ca este de acord sa achite suma de 147,50 lei Ron reprezentând doar cota parte din lucrare, obligatie ce-i revine pentru a i se permite racordarea la noua coloana de gaze.

Pârâtul refuza sa prezinte facturile si chitantele si pretinde sume mult mai mari, pe care nu le poate justifica si acestea ar fi: pentru obtinerea certificatului de urbanism, cheltuieli cu muncitorii si curatenie.

Pârâtul a formulat întâmpinare si cerere reconventionala, solicitând ca în situatia admiterii cererii reclamantului, acesta sa fie obligat la plata despagubirilor constând în toate costurile de instalare, de 210 lei Ron, suma reactualizata pâna în momentul platii.

În fapt, sustine ca a efectuat si a achitat integral lucrari de bransare la reteaua de gaze în scopul instalarii centralei termice. Desi a prezentat reclamantului valoarea totala a lucrarii, acesta nu acceptat suma ce-i revine din costul total care a fost de 4200 lei Ron.Pârâtul arata ca a mai efectuat si alte cheltuieli pe care le poate dovedi cu martori.

Prin sentinta civila nr 2930/17.04.2006 pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr 1895/C/2006, a fost respinsa actiunea formulata de reclamant, acesta fiind obligat la plata cheltuielilor de judecata în suma de 439 lei si s-a luat act de renuntarea pârâtului la judecarea cererii reconventionale.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie. Prin decizia civila nr 1669/12.10.2006 pronuntata în dosarul nr 3830/CIV/2006 de Tribunalul Dolj s-a admis recursul declarat de reclamantul C. N. împotriva sentintei civile nr 2930/17.04.2006,pronuntata de Judecatoria Craiova în dosarul nr 1895/C/2006, în contradictoriu cu pârâtul V. R. C., s-a casat sentinta civila si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecatoriei Craiova acordându-se termen la data de 23.01.2007.

Din actele si lucrarile dosarului instanta constata si retine ca în anul 2005 pârâtul a efectuat lucrari de bransare la reteaua de gaze, în scopul de a instala centrala termica, lucrari a caror contravaloare a achitat-o integral, respectiv suma de 4200 lei, asa cum rezulta din chitantele si actele depuse la dosar( filele 14-25 din dosarul nr 1895/C/2006) devenind astfel proprietarul retelei de gaze naturale.

Potrivit dispozitiilor art 85, lit g din Legea 351/2004 concesionarul serviciilor de distributie a gazelor naturale are dreptul de a asigura accesul noilor solicitanti la reteaua de gaze, daca exista acordul proprietarului, ce va fi despagubit pentru investitia facuta.

Având în vedere aceste dispozitii legale, precum si relatiile existente între coproprietarii partilor comune ale unui imobil, prevazute de L 114/1996, instanta apreciaza ca pârâtul este obligat sa îi permita reclamantului racordul la reteaua de gaze, dar în schimbul platii contravalorii cotei-parti din retea ce îi revine acestuia din urma.

Pentru considerentele expuse, instanta va admite actiunea, precum si cererea reconventionala, cheltuielile facute de catre pârât cu instalarea retelei fiind dovedite cu actele depuse la dosarul cauzei.