Drept de superficie. Imposibilitatea dobandirii acestuia pe cale judecatoreasca.

Prin cererea adresata acestei instante la data de 18.01.2008 si înregistrata sub numarul 342/225/2008 reclamantul F. C. a chemat în judecata pe pârâtii Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin prin Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa i se constate dreptul de superficie asupra suprafetei de 86 mp, teren pe care se afla amplasata o constructie precum si un drept de folosinta pentru terenul aferent constructiei în suprafata de 18 mp.

În motivarea actiunii a învederat instantei ca este proprietarul unei constructii situate în Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti dobândita prin vânzare – cumparare de la numitul T. L.

A mai sustinut ca a cumparat constructia metalica situata la adresa de mai sus în anul 1999 pentru care a achitat suma de 24.800.000 lei ROL, întocmind o chitanta de mâna si ca prin sentinta civila nr. 2189/11.04.2002 pronuntata de catre Judecatoria Drobeta Turnu Severin s-a constat ca este proprietarul acestei constructii, aceasta hotarârea tinând loc de act autentic de vânzare – cumparare al partilor.

Instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 2189/11.04.2002 pronuntata de Judecatoria Dr. Tr. Severin s-a constatat ca reclamantul este proprietarul unui chiosc metalic si al constructiei aferente alipite chioscului din strada V. cuprinsa între blocurile G3-G5 din Dr. Tr. Severin, hotarârea tinând loc de act autentic de vânzare cumparare. Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin neapelare.

Dreptul de superficie este un dezmembramânt al dreptului de proprietate care consta în dreptul de proprietate pe care-l are o persoana asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari care se afla pe o suprafata de teren ce apartine altei persoane, teren asupra caruia superficiarul va avea un drept de folosinta.

Astfel, suntem în prezenta a doua categorii de drepturi ce apartin la doi proprietari diferiti: dreptul proprietarului asupra terenului si dreptul de proprietate al superficiarului asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari la care se adauga dreptul superficiarului de a folosi terenul proprietatea altuia.

Dreptul de superficie poate fi constituit prin conventia partilor, prin legat, prin uzucapiune sau prin lege.

Pentru constituirea dreptului de superficie se cere deci, în primul rând, dovedirea dreptului de proprietate asupra constructiei, iar în al doilea rând fie existenta unei dispozitii legale, fie o conventie încheiata între superficiar si proprietarul ternului.

În cauza reclamantul a facut dovada faptului ca este proprietarul constructiei, dar nu a facut dovada încheierii unei conventii cu proprietarul terenului. Astfel, din adresele nr. 13646/11.09.2008 si nr. 15730/21.08.2008 emise de Primaria Dr. Tr. Severin rezulta ca nu exista o astfel de conventie.

Simplul fapt de a ridica o constructie pe terenul altuia, chiar cu totala buna credinta, constructorul având astfel convingerea ca este proprietarul terenului pe care construieste, nu ar fi de natura sa conduca la recunoasterea unui drept de superficie în favoarea celui care construieste pe terenul care nu este proprietatea sa în absenta posibilitatii aplicarii unuia din modurile de dobândire a acestui drept. Deci nu se poate recunoaste dobândirea dreptului de superficie pe cale judiciara.

În consecinta, instanta a respins actiunea ca neîntemeiata, reclamantul neputând sa dobândeasca dreptul de superficie pe cale judecatoreasca, în lipsa unei conventii cu proprietarul terenului.