Drept de proprietate. Concubin decedat.

 

Actiune in constatarea dreptului de creanta a concubinului asupra apartamentului , dobandit de concubina in timpul coabitatiei si urmare decesului concubinei, decedata fara mostenitori. Calitatea procesuala pasiva a Statului Roman prin Ministerul de Finante este recunoscuta de catre instanta, desi nu exista certificat de vacanta succesorala iar reclamantul nu are calitatea de mostenitor.

Prin sentinta civila nr. 718 / 19.02.2009 , definitiva prin respingerea recursului , instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parata Statul Roman prin Ministerul Finantelor si Economiei si admis in parte actiunea reclamantului CM in constradictoriu cu Statul Romnan prin Ministerul Finantelor si Economiei – DGFP I, constantand ca acesta are un drept de proprietate asupra jumatate din imobilul – garsoniera situat pe raza loc S .

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei S , sub numarul 3454/312/2008, reclamantul C M a chemat in judecata Statul Roman prin Ministerul Finantelor si Economiei , pentru ca in baza probelor ce se vor administra sa se constate ca detine un drept indiviz de 90 % din imobilul situat in localitatea S .

In motivare, se arata ca imobilul a fost cumparat prin contractul de vanzare – cumparare nr. 4968 / 19.10.1993 incheiat de R.A cu SC S SA. Arata reclamantul ca a intretinut o relatie de concubinaj cu aceasta din 1988 – 2001, cand aceasta a decedat, iar prin contributia sa personala a putut dobandi aceasta dreptul de proprietate asupra imobilului .

La data achizitionarii imobilului , beneficiara apartamentului era bolnava si nu dispunea de sursa necesara achitarii contravalorii acestuia.

Mai arata reclamantul ca, la momentul achizitionarii apartamentului de catre numita R A, intre parti a existat un simplu consimtamant intre ei, nefiind nevoie de indeplinirea formei autentice. In drept, si–a intemeiat cererea pe dispozitiile art 969 c . civ si art 1532 si urm c . civ.

In dovedire a solicitat proba cu acte si martori. Prin serviciul registratura, parata a depus la dosarul cauze intampinare solicitand pe cale de exceptie lipsa calitatii procesuale pasive, motivat de faptul ca in cauza nu a fost facuta de catre reclamant dovada deschiderii procedurii notariale conform art 68 din Legea 36 / 1995, in urma careia sa se constate ca succesiunea de pe urma def. R A este vacanta .

In ceea ce priveste probatoriul solicitat de reclamant, constand in administrarea probei cu martori, solicita respingerea probei ca inadmisibila, avand in vedere prevederile art 1191 C . civ.

Fata de prevederile art 111 c . civ, parata invoca inadmisibilitatea cererii motivat de faptul ca reclamantul are la indemana o actiune in realizarea dreptului de creanta, iar potrivit art 3 din Decretul nr. 167 / 1958, dreptul la actiune pentru recuperarea creantei este prescris raporat la momentul dobandirii bunului de catre R A sau la cel al decesului acesteia.

In drept, au invocat prevederile art 68 din Legea 36 / 1995, art 1191 si art 1193 c . civ, art 111 C proc . civ, art 3 din Decretul 167 / 1958, art 31 lit a din C . fam.

Prin serviciul registratura la data de 30.12.2008 a fost depus de catre parat certificatul de vacanta succesorala nr. 241 /17.12.2008 eliberat de BNP S.D .

In temeiul art 167 C proc . civ, instanta a incuviintat pentru reclamant proba cu inscrisuri si proba cu martori .

In cauza a fost administrata proba cu martorii propusi de reclamant privind situatia de fapt. Analizand actele aflate la dosarul cauzei, instanta constata urmatoarele :

 Prin contractul de vanzare – cumparare nr. 4968 / 19.10.1993, numita R A a cumparat de la SC S Sa, imobilul – garsoniera situat in S ( fila 10 ), ca urmare a faptului ca aceasta ocupa locuinta in calitate de chirias in baza contractului de inchiriere nr. 5449 / 30.11.1982. La momentul intocmirii contractului de vanzare – cumparare pretul apartamentului a fost de 57776 lei, fiind achitata la data de 20.10.1992 suma de 56909, iar cu chitanta nr. 1308 / 10.08.1993 suma de 867 , fiind asa dar achitat integral la momentul intocmirii contractului .

In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocate de parat prin intampinare, instanta va respinge aceasta exceptie, motivat de faptul ca , in situatia pendinte judecatii , numita neavand mostenitori cu vocatie la averea succesorala ramasa de pe urma acesteia , orice creditor nu are la indemana alta posibilitate decat a – si indrepta actiunea impotriva Statului Roman prin Ministerul Finantelor si Economiei in vederea indestularii creantei .

In ceea ce priveste inadmisibilitatea administrarii probei cu martori in dovedirea de catre reclamant a contributiei personale la achizitionarea imobilului, instanta va respinge aceasta sustinere, potrivit art 1191 in dovedirea actelor juridice al caror obiect au o valoare mai mare de 250 lei, dovada nu se poate face decat cu inscrisuri si nu cu martori, motivat de urmatoarele: Desi alin 1 prevede ca „ dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat sau prin act autentic sau prin semnatura privata„ , iar potrivit alin 2 „ nu se va primi niciodata o dovada prin martori , in contra sau peste ceea ce cuprinde actul , nici despre ceea ce pretinde xa s –ar fi zis inaintea , la timpul sau in urma confectionarii actului , chiar cu privire la o suma sau valoare ce nu depaseste 250 lei .”

Regulile stabilite in alin 1 si 2 ale art 1191 c. civ , nu sunt imperative, ci dispozitive, astfel ca partile pot deroga de la ele , solutie prevazuta expres in alin final al art 1191 c. civ . Regulile restrictive la admisibilitatea probei cu martori prevazute in art 1191 alin 1 si 2 c . civ , cunosc doua exceptii : inceputul de dovada scrisa ( art 1197 c . civ ) si imposibilitatea de preconstituire sau de pastrare a unui inscris ( art 1198 c. civ ) .

In cauza pendinte judecatii, instanta a apreciat ca se impune administrarea probei cu martori , dat fiind timpul scris de la data achizitionarii apartamentului (1993 ) si momentul sesizarii instantei , motivat si de faptul imposibilitaii reclamantului de a preconstitui sau a conserva dovezile scrise privind contributia personala la achizitionarea apartamentului .

In ceea ce priveste prescrierea dreptului la actiune in temeiul art 3 din Decretul 167 /1958, invocata de parata, instanta va respinge aceasta motivat de faptul ca in cauza pendinte judecatii , reclamantul nu invoca o problema legata de certificatul de mostenitor, ci in cauza se solicita sa se constate dreptul reclamantului la achizitionarea aparatmentului .

In acest sens, doctrina si jurisprudenta converg in directia adoptarii solutiei potrivit careia aceste actiuni sunt imprescriptibile, solutie intemeiata pe imprescriptibilitatea dreptului la actiune in sens procesual. Aceste actiuni reglementate de art 111 c proc . civ sunt dublate pe langa regula imprescriptibilitatii lor, de regula inadmisibilitatii lor ori de cate ori este posibila folosirea unei actiuni in realizare. Imprescriptibilitatea actiunii in constatare rezulta si din aceea ca , reclamantul nu urmareste obligarea paratului la executarea unei anume prestatii, ci numai ca instanta sa constate existenta sau inexistenta unui drept subiectiv .

In cauza pendinte judecatii, desi concubinii nu pot beneficia de prezumtia de comunitate asupra bunurilor prevazute de art 30 din C . fam., dispozitie ce se aplica numai bunurilor dobandite in timpul casatoriei nimic nu impiedica, insa, sa se constate ca la baza conventiei lor, expresa sau tacita, bunurile s–au dobandit pentru a fi proprietatea lor indiviza, in raport de contributia fiecaruia, indiferent pe numele caruia dintre ei a fost achizitionat bunul, fiind indreptatit fiecare din ei sa faca dovada potrivit dreptului comun, inclusiv prin prezumtiile reglementate de art 1203 c. civ , ca a dobandit bunul, prin contributie materiala comuna .

Din declaratiile martorilor P G si I S ( filele 34 – 37 ) vecini cu reclamantul care locuieste si in prezent in imobil si inclusiv cu numita R A pana la decesul acesteia , a reiesit ca la momentul punerii in vanzare a imobilului de catre societatea ce le detinea in proprietate, aceasta nu dispunea de suma aferenta achizitionarii acestei, suma ce a fost insa realizata prin contributia reclamantului din vanzarea unui imobil in localitatea T si din alte drepturi salariale realizate de acesta la acea data.

Este de notorietate, ca inca din anul 1988 si pana la data decesului numitei R.A ( 2001 ), intre reclamant si acesta a rezultat o relatie de concubinaj de notorietate. Pe cale de consecinta, imobilul – garsoniera situat in S, a fost dobandit de acesta si de reclamanta pe perioada concubinajului , bunul intrand in categoria bunurilor coachizite .

In cauza nu au putut fi efectuate dovezi cu care sa se demonstreze ca imobilul a fost dobandit cu contribuita exclusiva a defunctei, sau ca a avut o contributie mai mare la achizitionarea acesteia , pentru ca asa cum au aratat martorii audiati in cauza , aceasta nu dispunea de resursele necesare achizitionarii imobilului.

Astfel, instanta in prisma probelor administrate si pe baza prezumtiei relative a contributiei reclamantului la achizitionarea apartamentului, constata ca reclamantul are un drept asupra a jumatate din apartament .