Dovada proprietatii intre concubini.

Art. 30 Codul familiei instituie prezumtia potrivit careia bunurile dobândite în timpul casatoriei de oricare dintre soti sunt bunuri comune de la data dobândirii lor.

Indiferent de durata convietuirii, prezumtia de comunitate asupra bunurilor la care se refera textul de lege citat nu se aplica si celor dobândite în timpul concubinajului, astfel încât concubinii nu pot fi considerati în baza legii proprietari în devalmasie asupra bunurilor obtinute.

Munca în comun a concubinilor poate sa duca, însa, la constatarea existentei dreptului de proprietate în indiviziune asupra bunurilor dobândite, în raport de contributia fiecaruia în parte si de existenta unei conventii cu privire la achizitionarea lor.

Problema contributiei concubinilor la dobândirea bunurilor în timpul convietuirii este o chestiune de fapt, care se rezolva pe baza probelor administrate, iar întinderea drepturilor lor asupra acestor bunuri urmeaza a fi determinata conform partii de contributie a fiecaruia la achizitionare.

În consecinta, bunurile imobile cumparate de concubini sunt coproprietatea acestora, iar cota parte a fiecaruia urma sa fie stabilita de instanta în raport de reala contributie la achizitionare, cum justificat a procedat instanta de apel.