Dezmembrare. Reinscriere in CF.

Constata ca sub nr.4491/306/2007, s-a înregistrat actiunea civila formulata si completata de reclamantii O. P. si O. V. împotriva pârâtilor M. M. si M. A. E.,solicitând:

- sa se dispuna revenirea la situatia anterioara în C.F.colectiv nr.7659 Sibiu în sensul readucerii apartamentelor înscrise în C.F.individuale 32015 Sibiu si 32016 Sibiu,reprezentând: Nr.top.4225/33/1 loc de casa cu casa de locuit compusa din _5 camere,1 bucatarie,2 antreuri,1 veranda,1 baie,1 camara,1 garaj,1 magazie,la subsol – 4 pivnite si un antreu – în suprafata de 532 m.p. avându-i ca proprietari pe O. P. si O. V. în cota de ? parti si M. M. si M. A. E. în cota de ? parti.

- sa se dispuna rectificarea suprafetei terenului imobilului cu nr.top.4225/33/2 de la 532 m.p. la 524 m.p, cât exista în realitate.

- sa se dispuna dezmembrarea imobilului cu nr.top.4225/33/3 în 3 corpuri funciare astfel: A - nr.top.4225/33/2/1 loc de casa de 340 m.p. cu casa de locuit compusa din 5 camere,1 bucatarie,2 antreuri,1 veranda,1 baie,1 camara,1 garaj,1 magazie – la subsol 4 pivnite si un antreu avându-i ca proprietari pe O. P. si O. V. în cota de ? si M. M. si M. A. E. în cota de ? parti. B - nr.top. 4225/33/2/1 loc de casa de 92 m.p. care va fi atribuit reclamantilor:O. P. si O. V.; C - nr.top.4225/33/2/3 loc de casa de 92 m.p. care va fi atribuit pârâtilor M. M. si M. A. E..

- sa se dispuna dezmembrarea constructiilor edificate pe terenul cu nr.top.4225/33/2/1 în doua apartamente astfel. l. apartamentul I. cu nr.top.4225/33/2/1/I compus din 2 camere, bucatarie,antreu,camara si la subsol 1 pivnita – care ca fi atribuit reclamantilor O. P. si O. V.. 2. apartamentul II cu top.4225/33/2/1/II compus din 3 camere,antreu,baie,hol,garaj,magazie iar la subsol 3 pivnite. – care va fi atribuit pârâtilor M. M. si M. A. E..

Partile comune indivize sunt:terenul cladit si necladit de 340 m.p. ,racordurile instalatiilor utilitare pâna la intrarea în apartamente si împrejmuirea. - sa se constate ca pârâtii M. M. si M. A. E. le-au achitat reclamantilor O. P. si O. V. suma de 1500 euro.,cu titlu de sulta în vederea egalizarii loturilor.

- sa se dispuna efectuarea cuvenitelor operatiuni în cartea funciara.

- sa se dispuna notarea pe corpul funciar cu nr.top.4225/33/2/2 a constructiilor edificate de reclamanti,iar nr.top. va deveni 4225/33/2/2 loc de casa cu anexe si filigorie de 92 m.p.; - sa se dispuna notarea pe corpul funciar cu nr.top. 4225/33/2/3 a constructiilor edificate de pârâti,iar nr.top.,va deveni 4225/33/2/3 loc de casa cu anexe si magazie de 92 m.p.; Cu compensarea cheltuielilor de judecata.

In motivare, au aratat ca se impune sistarea starii de indiviziune.

Pârâtii au fost de acord cu admiterea partiala a actiunii solicitând ca sistarea starii de indiviziune sa se faca conform suplimentului la raportul de contraexpertiza. Acestia au formulat cerere reconventionala, solicitând.. - sa se constate ca reclamantii-pârâti reconventionali O. P. si O. V. au edificat prin efort financiar propriu o constructie cu destinatie de cotete si o alta cu destinatie de filigorie; - sa se constate ca pârâtii reclamanti reconventionali M. M. si M. A. E.,au edificat prin efort financiar propriu constructii cu destinatie de cotete si o alta cu destinatie de magazie; - sa se constate ca între reclamantii reconventionali M. si pârâtii reconventionali O.,a intervenit o promisiune de vânzare-cumparare la 17.10.2005,ce are drept obiect o suprafata de 40 m.p. teren liber din gradina în schimbul pretului de 1500 euro; - sa se dispuna revenirea pe moment la situatia anterioara în C.F.colectiv 7659 Sibiu la situatia de sub A + 1,respectiv la top.initial 4225/33/2 – loc de casa cu casa de locuit în suprafata de 532 m.p, a imobilelor apartamente din C.F.individual 32015 Sibiu,nr.top.4225/33/2/1 si C.F.individual 32016 Sibiu nr.top.4225/33/2/II,rezultând: - nr.top.4225/33/2 – loc de casa cu casa de locuit compusa din 5 camere,o bucatarie,doua antreuri,o veranda,o baie,o camara,un garaj,o magazie –la subsol:4 pivnite si un antreu – în suprafata de 532 m.p. proprietari O. P. si V. cu 1/2 parte si M. M. si A. E. cu ? parte.; - sa se dispuna rectificarea suprafetei tabulare a imobilului teren,nr.top.4225/33/2 de la 532 m.p. la 524 m.p. cât au rezultat din masuratori; - sa se dezmembrarea imobilului nr.top.4225/33/2 de mai sus rezultat în trei corpuri noi funciare,astfel: - nr.top.nou 4225/33/2/1 – loc e casa cu casa de locuit compusa din 5 camere,o bucatarie,doua antreuri,o veranda,o baie,o camara,un garaj,o magazie – la subsol:4 pivnite si un antreu – în suprafata de 340 m.p. proprietari:O.P. si V. cu ? parte si M. M. si A. E. cu ? parte; - nr.top.nou 4225/33/2/2 – loc de casa de 52 m.p. proprietari:O. P. si V.; - nr.top.4225/33/2/3 loc de casa de 132 m.p. proprietari M. M. si A. E.; - sa se dispuna apoi,ca corpul funciar cu nr.top.nou 4225/33/2/1 loc casa cu casa de locuit,compusa din 5 camere,bucatarie,doua antreuri,o veranda,o baie,o camara,un garaj,o magazie,compus din: - la subsol 4 pivnite si un antreu în suprafata de 34 m.p. si sa se dezmembreze în doua apartamente,astfel: - nr.top.4225/33/2/1/ I - apartament I, compus din doua camere,bucatarie,antreu,camara,iar la subsol o pivnita,proprietari:O. PE. si V.; - nr.top.nou 4225/33/2/1/II – apartament II compus din 3 camere,antreu,baie,hol,garaj,magazie,iar la subsol 3 pivnite,proprietari:M. M. si A. E.,iar parti comune indivize sunt : - ? parte pentru fiecare apartament din racordurile instalatiilor utilitare pâna la intrarea în apartament,veranda,împrejmuirea,terenul cladit si necladit de 340 m.p.; - sa se dispuna ca asupra corpului funciar nr.top.4225/33/2/2 sa se noteze constructiile edificate de reclamantii O.,imobilul devenind: - nr.top.nou 4225/33/2/2 – loc de casa cu anexa (cotete),si filigorie de 52 m.p. proprietari ON. P. si V.; - sa se dispuna ca asupra corpului funciar nr.top.nou 4225/33/2/3 sa se noteze constructiile edificate de pârâtii M.,imobilul devenind: - nr.top,nou 4225/33/2/3 loc de casa cu anexa (cotete) si magazine de 132 m.p. proprietari:M. M. si A. E..; - sa se dispuna instituirea servitutii de trecere cu piciorul si vehicule peste imobilul nr.top.nou 4225/33/2/1 ca fond servant în favoarea imobilelor dominante cu nr.top.noi4225/33/272 si 4225/33/2/3 precum si a mentiunii ca nr.top.4225/33/2/2 si 4225/33/2/3 ce au suprafete sub 150 m.p. si conform regulamentului de urbanism nr.525/2006 devin terenuri neconstructibile. - sa se stabileasca linia de granita dintre imobilele nou formate ca urmare a dezmembrarii conform ultimului supliment ; - sa se dispuna intabularea în C.F. a tuturor operatiunilor mai sus indicate. Cu compensarea cheltuielilor de judecata.

In motivare,au aratat ca la data de 17.10.2005 au încheiat cu pârâtii reconventionali o conventie prin care acestia s-au obligat sa le vânda o suprafata de 40 m.p. din teren si le-au platit suma de 1500 euro.

Ca atare dezmembrarea trebuie sa tina seama de acest antecontract.

Pârâtii reconventionali s-au opus admiterii cererii reconventionale. Din actele dosarului,instanta a retinut: Imobilul înscris în C.F.7659 Sibiu,nr.top.4225/33/2 este format din teren de 532 m.p. cu doua apartamente si anexe. Apartamentul nr.I. cu nr.top.4225/33/2/I, este transcris în C.F.32015 Sibiu si îi are ca proprietari tabulari pe O. P. si V. Apartamentul nr.II cu nr.top.4225/33/2/II este transcris în C.F.32016 Sibiu si are ca proprietari tabulari pe M. M. si A. E.. Terenul se afla în indiviziune în cote egale.

Fiecare familie a edificat pe terenul liber constructii anexe.

La data de 17.,10.2005,partile au încheiat o conventie prin care familia M. a platit familiei O.,suma de 1500 euro pentru faptul ca folosesc în plus o suprafata de 40 m.p. In cauza a fost efectuat un raport de expertiza de catre expert Purcarea Gheorghe, si un raport de contraexpertiza de catre expertii:Fleaca Ioan Dan,Borzea Corneliu si Cârstea Eugen.

Acestia au efectuat doua variante în functie de natura conventiei încheiate între parti. Din studiul acestora precum si din depozitiile martorilor rezulta foarte clar ca familia O., nu a intentionat sa vânda 40 m.p.de teren ci au încasat suma pentru ca familia M. foloseste în plus aceasta suprafata deoarece constructiile lor sunt mai mari.

Ca atare, instanta va avea în vedere varianta solicitata de reclamanti. Actiunea si cererea reconventionala nu sunt întemeiate sub aspectul notarii anexelor construite deoarece acestea au fost edificate fara autorizatie de construire.

Ca atare, aceste petitii vor fi respinse. Fata de acestea, în baza art.969 si 728 C.civil, si art.48 din Legea 7/96, instanta va admite în parte actiunea si va admite în parte cererea reconventionala. In baza art.276 C.p.c,cheltuielile de judecata vor fi compensate.

Pentru aceste motive, IN NUMELEE LEGII H O T A R A S T E

Admite în parte în principiu si în fond actiunea civila formulata si completata de reclamantii O. P. si O. V.,împotriva pârâtilor M. M. si M. A. E. Admite în parte în principiu si în fond cererea reconventionala formulata si completata de reclamantii reconventionali M. M. si M. A. E. împotriva pârâtilor reconventionali O. P. si O. V. si,în consecinta: Dispune revenirea la situatia anterioara în C.F.colectiv nr.7659 Sibiu în sensul readucerii apartamentelor înscrise în C.F.individuale 32015 Sibiu si 32016 Sibiu, reprezentând: Nr.top.4225/33/1 loc de casa cu casa de locuit compusa din _5 camere,1 bucatarie, 2 antreuri,1 veranda,1 baie,1 camara,1 garaj,1 magazie,la subsol – 4 pivnite si un antreu – în suprafata de 532 m.p. avându-i ca proprietari pe O. P. si O. V. în cota de ? parti si M. M. si M. A. E. în cota de ? parti.

Dispune rectificarea suprafetei terenului imobilului cu nr.top.4225/33/2 de la 532 m.p. la 524 m.p, cât exista în realitate. Dispune dezmembrarea imobilului cu nr.top.4225/33/3 în 3 corpuri funciare astfel: A - nr.top.4225/33/2/1 loc de casa de 340 m.p. cu casa de locuit compusa din 5 camere,1 bucatarie,2 antreuri,1 veranda,1 baie,1 camara,1 garaj,1 magazie – la subsol 4 pivnite si un antreu avându-i ca proprietari pe O. P. si O. V. în cota de ? si MORARU M. si M. A. E. în cota de ? parti. B - nr.top. 4225/33/2/1 loc de casa de 92 m.p. care va fi atribuit reclamantilor:O. P. si O. V.; C - nr.top.4225/33/2/3 loc de casa de 92 m.p. care va fi atribuit pârâtilor M. M. si M. A. E..

Dispune dezmembrarea constructiilor edificate pe terenul cu nr.top.4225/33/2/1 în doua apartamente astfel. l. apartamentul I. cu nr.top.4225/33/2/1/I compus din 2 camere, bucatarie,antreu,camara si la subsol 1 pivnita – care ca fi atribuit reclamantilor O. P. si O. V. 2. apartamentul II cu top.4225/33/2/1/II compus din 3 ca. M. si M. A. E..

Partile comune indivize sunt:terenul cladit si necladit de 340 m.p. ,racordurile instalatiilor utilitare pâna la intrarea în apartamente si împrejmuirea.

Constata ca pârâtii M. M. si M. A. E. le-au achitat reclamantilor O. P. si O. V. suma de 1500 euro.,cu titlu de sulta în vederea egalizarii loturilor.

Stabileste liniile de granita dintre loturile partilor conform plansei nr.2 din raportul de contraexpertiza efectuat de expertii:Fleaca Ioan Dan,Borzea Corneliu Vasile si Cârstea Eugen care face parte integranta din hotarâre. Dispune efectuarea cuvenitelor operatiuni în cartea funciara. Respinge restul petitelor din actiune si cererea reconventionala. Compenseaza cheltuielile de judecata. Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica,azi:23 decembrie 2009.